Доцільність застосування інжекторних розпилювачів

0

Віктор Марченко, канд. техн. наук, Agroexpert; Михайло Гузь, ст. викладач, НУБіП (Україна)

Якість хімічного догляду за культурними рослинами залежить від багатьох чинників, але не останню роль тут відіграє розташування розпилювачів. Поряд із застосуванням високоякісних препаратів та сучасних досконалих обприскувачів важливим є правильний вибір типу розпилювачів.

Висока якість та ефективність хімічного догляду за рослинами може бути досягнута лише з використанням обприскувачів високого технічного рівня, які обладнані сучасними системами контролю основних параметрів роботи. Водночас із застосуванням високоякісних препаратів важливим є правильний вибір типу розпилювачів та режимів роботи обприскувача.

Показники ефективності хімічної обробки значною мірою залежать від якості роботи розпилювачів. Відтак в усьому технологічному процесі роботи обприскувачів розпилювачам відводиться особливе місце. За статистичними підрахунками, кількість відмов роботи цього обладнання становить 30 – 32%. Решта відмов, а це близько 70 – 68%, припадає на бак, шасі, насос, пульт керування, штангу, фільтри, змішувач та привід.

Спеціалісти встановили, що можна застосовувати найефективніші препарати, вносити їх сучасними обприскувачами, використовувати новітні технології, але помилитися лише у виборі розпилювачів, і якість та ефективність хімічного догляду різко знижується. Тому правильний вибір розпилювачів має дуже важливе значення в усій ланці виконання хімічного догляду за сільськогосподарськими культурами.

Для ефективного використання препарату та якісної хімічної обробки розпилювачі мають відповідати таким агротехнічним вимогам:

– кожен розпилювач має створювати рівномірну форму розпилення, яка може змінюватися лише тоді, коли буде зафіксований зовнішній вплив (наприклад вітер);

– кожен розпилювач повинен мати чітке маркування, де має бути вказано тип, кут розпилу, калібр, витрата робочої рідини (л/хв) за визначеного тиску в системі, норму внесення препарату (л/га) за відповідної швидкості руху агрегату, а також кольорове кодування типорозміру розпилювачів;

– витрата робочої рідини через кожен окремо взятий розпилювач не має відхилятися більше ніж на 10% від табличного значення;

– максимальне допустиме відхилення витрати робочої рідини через окремий розпилювач від середньої витрати через усі розпилювачі на обприскувачі не має перевищувати 5%;

– відхилення щільності покриття краплями оброблюваної поверхні за шириною захвату обприскувача не має перевищувати 15% від середнього значення;

– під час установки на штанзі показник рівномірності розподілу робочої рідини по ширині захвату у визначеному діапазоні тиску (коефіцієнт варіації) не має перевищувати 7% на стендових випробуваннях і 9% під час випробувань у польових умовах.

Невідповідність хоча б одному із цих параметрів вважається дефектом розпилювачів і потребує негайного усунення.

Одним із вагомих чинників, від якого залежить якість хімічного догляду за рослинами, є знесення крапель робочого розчину вітром. Як відомо, менше підлягають знесенню ті краплі, які мають більший розмір. Але такі краплі менше покривають оброблювану поверхню, гірше утримуються на ній, і тому не здатні у повній мірі забезпечити активну біологічну дію препарату. Цю проблему можна вирішити двома шляхами: застосувати на обприскувачах систему примусового осадження крапель робочого розчину штучно створеним повітряним потоком або обладнати обприскувач інжекторними розпилювачами.

Особливістю роботи розпилювачів інжекторного типу є те, що краплі робочого розчину препарату частково наповнюються повітрям, і після дотику з оброблюваною поверхнею лопаються. Відтак із однієї краплі більшого розміру утворюється декілька краплин меншого розміру. Таким чином підвищується біологічна дія препарату й зменшується знесення його вітром, а отже, поліпшуються екологічні показники обприскування.

Завдяки застосуванню інжекторних розпилювачів поряд із зменшенням знесення препарату вітром є й інші позитивні моменти. Наприклад, під час роботи таких розпилювачів немає так званого туману, внаслідок чого зменшується забруднення машин для захисту рослин, а водночас і витрати на мийку та знезаражування обприскувачів. Крім цього, на агрегатах, які не мають герметичних кабін, знижується небезпека контакту обслуговуючого персоналу з шкідливими речовинами.

Останнім часом на практиці показали свою ефективність інжекторні розпилювачі серії ID та IDK. Вони мають спектр розпилення крапель від середніх до екстремально крупних. Порівняно з іншими типами розпилювачів це дає змогу обробляти посіви при швидкості вітру до 5 м/с та знизити знесення крапель до 85% порівняно зі звичайними плоскоструменевими розпилювачами. За якістю роботи розпилювачі серії ID та IDK близькі між собою. Основною відмінністю між ними є те, що розпилювачі серії IDK мають спеціальну керамічну вставку, яка підвищує їх довговічність та термін використання.

З точки зору біологічної ефективності, за досягнення оптимального тиску у краплях утворюються повітряні бульбашки, які потім лопаються і значно поліпшують щільність покриття. Більші за розмірами краплі менше зносяться вітром, відтак препарат краще проникає у рослинний покрив.

Інжекторні розпилювачі за розмірами поділяють на традиційні довгі (ID) та компактні (IDK). Довгі інжекторні розпилювачі (ID) мають такі самі показники, що й компактні, але в значно вищому діапазоні тиску, що дає змогу використовувати їх частіше. Вони забезпечують високу якість обробки при швидкості вітру до 5 м/с та швидкості руху обприскувача 10 – 12 км/год.

Компактні розпилювачі (IDK) краще працюють за низького тиску, тобто обробка ними можлива за величини тиску до 0,25 МПа. Підвищення тиску понад 0,25 МПа призводить до подрібнення крапель і погіршення якості обприскування.

Заслуговують уваги нові інжекторні розпилювачі серії IDN. Завдяки новій формі внутрішньої геометрії можливо розширити робочий тиск у системі понад 0,2 МПа, і підняти його до 0,4 – 0,8 МПа за норми внесення робочого розчину 200 л/га та швидкості руху обприскувача 7 – 12 км/год.

Фахівці встановили, що застосування інжекторних розпилювачів зменшує знесення препарату вітром на 90% за норми внесення робочого розчину 200 л/га. Крім того, інжекторні розпилювачі забезпечують краще покриття оброблюваної поверхні та більш ефективну обробку густонасаджених посівів.

Дотримання величини оптимального тиску в системі застосування інжекторних розпилювачів дає змогу досягти однакової біологічної ефективності на гербіцидах та вищої ефективності на фунгіцидах.

З точки зору техніки обприскування, інжекторні розпилювачі є стандартом сьогоднішнього дня. Завдяки зниженню знесення робочого розчину досягається значно вища ефективна дія препарату. Можливість роботи за несприятливих погодних умов дає змогу підвищити продуктивність обприскувачів та розширює тривалість проведення хімічного догляду.