Мʼясна галузь України – від дефіциту сировини до лідерства у глобальному ринку

0

Асоціація «М’ясної галузі», що об’єднує понад 20 провідних м’ясопереробних підприємств України, 20.02.2024 представила на засіданні Мінагрополітики проєкт концепції для РНБОУ державної цільової програми щодо стимулювання розвитку м’ясної галузі та галузі свинарства в умовах війни та на період до 2033 року.

Поточний стан та перспективи галузі

Мʼясна галузь України є стратегічним сектором економіки, що генерує високу додану вартість від вирощування зернових, виробництва кормів, вирощування птиці, свиней до їх переробки та продажу мʼяса, мʼясних виробів на внутрішній та глобальний ринки, забезпечує національну продовольчу безпеку, представляє один з найбільших секторів економіки України.

Однією з головних проблем розвитку мʼясної галузі залишається дефіцит сировини, насамперед свиней, через низьку мотивацію аграріїв до збільшення чисельності свиней або започаткування такого бізнесу, що пояснюється його недостатнім технологічним розвитком, високою собівартістю та низькою рентабельністю в попередні роки.

Впродовж двох десятиліть в Україні споживання свинини не забезпечується власним виробництвом, до липня 2022 року від 10% до 30% споживання свинини забезпечував імпорт, експортний потенціал та розвиток м’ясної галузі в Україні був заблокований.

На 01.01.2022 року на свинокомплексах 24 областей України утримувалося 3 млн свиней, що вдвічі менше, ніж на свинокомплексах Бельгії (6 млн свиней) – країні, що за розмірами в 20 разів менша за Україну. 

Без рішучих кроків бізнесу, профільних об’єднань та органів центральної влади, направлених на стимулювання підвищення інвестиційної привабливості галузі, її технічну і технологічну модернізацію, українське виробництво м’ясної продукції було приречене до стагнації.

У червні 2020 року Асоціація «М’ясної галузі» ініціювала реалізацію міжгалузевої програми розвитку «Нове свинарство 2025», яка в 2023 році трансформувалася в «Нове свинарство України», що передбачає 4-х кратне збільшення поголів’я свиней в Україні, експорт понад 2 млн тонн свинини щороку та додатково 6 млрд євро доданої вартості щороку.

Світове споживання свинини зростає на 2 млн тонн щороку, і до 2030 року за прогнозом ОЕСР-ФАО становитиме 127 млн тонн, що на 13% більше від показника 2020 року (зростання на 16,5 млн тонн). У той же час, вирощування свиней в країнах ЄС, що займають 36% у світовій торгівлі свининою, впродовж останніх 5 років зменшується на 10% щороку. Основна причина зменшення виробництва свинини в ЄС – зменшення рентабельності галузі через дорогі корми, дорогі енергоносії, високу оплату праці в свинарстві (в 10 разів вищу, ніж в Україні) та щороку жорсткіші екологічні норми через високу концентрацію свиней. Варто зауважити, що тенденція на зменшення виробництва всіх видів м’яса в ЄС буде продовжуватися через високу собівартість виробництва в ЄС. В той же час, українські корми через меншу ціну є сильним фактором зниження собівартості свинини, виготовленої в Україні та ростом рентабельності виробництва. Підтвердженням є 2022-2023 роки, рентабельність свинарства досягла рівня 200% в рік і вище. Україна здатна замістити частку ЄС на світовому ринку.

Початок приватизації спиртової галузі у 2020 році відкрив новий потенціал розвитку свинарства в Україні, коли собівартість свинини може зменшитися вполовину. Відходи виробництва – спиртова барда, можуть використовуватися у свинарстві. Зниженню собівартості свинарства в Україні сприятиме також рідка годівля з використанням кукурудзи з поля без сушки – кукурудзяний корнаж.

Ще один фактор, що може позитивно вплинути на розвиток українського свинарства – реєстрація на національних рівнях та схвалення на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я тварини (WOAH) вакцини проти африканської чуми свиней (АЧС). З лютого 2023 року у В’єтнамі розпочалося комерційне використання вакцини проти африканської чуми свиней AVAC ASF LIFE. АЧС – захворювання в свинарстві, яке суттєво ускладнювало розвиток свинарства.

В березні 2023 року від України підписаний контракт з AVAC Vietnam JSС на представництво та поширення вакцини проти АЧС в Україні. Також 5 країн Азії розпочали реєстрацію або вже й застосування вакцини AVAC. З країн ЄС, Румунія перша отримала 10 000 доз вакцини AVAC для тестування та реєстрації.

В 2024 році в Україні розпочате онлайн-навчання з Вакцинопрофілатики АЧС, покликане підняти професійний рівень свинарів сучасними знаннями та кращими світовими практиками із запобігання поширення АЧС.

Особливе бачення від мʼясної галузі

Підприємства мʼясної галузі найбільше зацікавлені у розвитку сировинних галузей – рослинництва, свинарства, птахівництва, збільшенні поголівʼя, запровадженні ефективних технологій на зниження собівартості, а також, крім внутрішнього ринку збуту мають доступ в глобальний ринок та досвід експорту/імпорту мʼясом.

В проєкті Концепції розвитку тваринництва до 2033 року пропонується використати досвід розвитку свинарства країн ЄС та кращий світовий досвід. Зокрема пропонується створити виробничі кластери навколо м’ясопереробних комбінатів (МПК) у різних регіонах України.

Переваги такого підходу:

– Повне завантаження виробничих потужностей МПК стабілізує систему м’ясовиробництва та розширяє асортимент готової продукції.

– Потужне інтегроване підприємство має нижчі виробничі витрати на одиницю продукції, контролює якість по всьому виробничому ланцюгу і формує кращу роздрібну ціну.

– Належність до регіонального центру м’ясної галузі (РЦМГ) гарантує свинокомплексам збут вирощених свиней без необхідності виходу на ринок.

– РЦМГ володіє ресурсами для реалізації інвестиційних проєктів технічного удосконалення і розширення виробництва для підприємств-учасників;

– Будівництво і концентрація свинокомплексів навколо переробного центру мінімізує епізоотичну загрозу, оскільки транспорт і персонал не контактують із сторонніми фермами та забійними цехами.

– Кожен регіональний центр м’ясної галузі формує свої вимоги щодо стандартизації м’ясної сировини для постачання продукції фіксованої якості в торгівельні мережі і на зовнішні ринки.

– Надлишок свинини реалізується в глобальний ринок без зниження рентабельності свинарства.

Кращі світові практики

Традиційно, свинарство в Україні є відносно консервативною галуззю, однак для розвитку економіки країни, місцевих громад, фінансового розвитку підприємств вирощування та переробки, варто ретельно проаналізувати поточну ситуацію на ринку, оцінити ризики і перспективи бізнесу, причину стримування розвитку свинарства в Україні в минулі роки, використати робочі моделі ведення бізнесу в країнах, які займають сильні позиції у виробництві свинини.

Іспанія: No1 світовий експортер свинини – 15,8% всього обсягу експорту у 2019 р. Найбільша компанія – Vall Companys – оперує мережею з 2100 ферм кормового і м’ясного напрямів, забиває щорічно 4,8 млн голів свиней, має у складі 3 забійні цехи та 4 м’ясопереробні заводи, що випускають 390 тис. тонн стандартизованої свинини на рік, яка відповідає всім експортним вимогам.

США: No2 світовий експортер. Найпотужніша компанія – Smithfield Foods – є також найбільшим окремим виробником на глобальному ринку. Щороку компанія забиває близько 15 млн свиней. До її складу, окрім ферм, входять кормові, енергетичні, переробні підприємства, які постачають на внутрішній та зовнішній ринок продукцію під численними брендами. Інші потужні виробники свинини в США також є глибоко інтегрованими: Triumph Foods (44 свинокомплекси у складі), JBS (3 свинокомплекси у складі) тощо.

Німеччина і Нідерланди: No3 та No5 у світовому експорті відповідно. Значну частку ринків цих країн займає компанія VION, яка у 2019 р. мала оборот 3,5 млрд євро. Об’єднані в одну виробничу систему 15 підприємств щорічно забивають і переробляють близько 3,6 млн свиней.

Даніія (No4 глобальний експортер свинини) таким формуючим кооперативом є Danish Crown, що об’єднує ферми, м’ясопереробні комплекси і розгалужену роздрібну мережу. Загальна кількість учасників кооперативу Danish Crown – 6,2 тис., річна потужність переробки свиней – 19 млн голів.

В Україні можливо так само

Відповідно до досвіду ТОВ «Центр підвищення ефективності в тваринництві», планові показники продуктивності вирощування свиней в Україні в 2024 році можуть бути такі:

  • Собівартість живої ваги, грн/кг: до 35
  • Кількість поросят / свиноматка / рік, голів: 35
  • Смертність поросят народження/відлучення, %: до 10
  • Вага при відлученні, кг: від 7
  • Вік досягнення забійної ваги, днів: 175
  • Жива вага при забої, кг: 130
  • Забійний вихід: до 80%

Специфіка свинарства дозволяє реалізувати нові пілотні проєкти у досить стислий проміжок часу – до 1 року. Утворені регіональні кластери отримають миттєву конкурентну перевагу через збільшення обсягів збуту і зниження собівартості виготовленої продукції.

Українське свинарство здатне підкорити нові вершини та зайняти лідуючу позицію на міжнародному ринку, тому на даному етапі варто докласти відповідних зусиль для досягнення цієї мети!

З метою збереження рентабельності вирощування свиней при  надлишку їх для внутрішнього ринку, Асоціація “Мʼясної галузі” ініціювала в 2023 році створення Української Мʼясної Ради з числа виробників і переробників для просування експорту української свинини https://ukrainepork.com

Лише консолідація виробників і переробників у спільній стратегії розвитку галузей здатна забезпечити рентабельність вирощування і переробки в довгостроковій перспективі.