Знайти, нарешті, «того самого»

0

Дітер Крогмейєр, співробітник Інституту розведення тварин Баварської установи сільського господарства, м. Груб (Німеччина)

Найвища продуктивність – це ще не все. Так думає більшість молоковиробників. Тому вони надають перевагу коровам із тривалим продуктивним життям, які не створюють проблем, щоб таким чином утримувати виробничі витрати в межах розумного. Та чи є придатні для такої стратегії бугаї-плідники?

Передусім екстенсивні господарства мають критичні зауваження щодо заявлених можливостей так званих топ-бугаїв, оскільки вони інколи не придатні до запланованих умов виробництва. У такому разі бугаї із середньою продуктивністю мали б бути дефіцитним товаром. Та це не зовсім так.

Серед найважливіших порід ВРХ ще й досі існує велике генетичне різноманіття. Це означає, що є достатньо бугаїв для різних типів господарств. Серед кандидатів на придбання тварин зі станцій штучного осіменіння, приміром, народжених 2014 р. сименталів більше ніж третина мають індекс молочної цінності між 100 і 110. Це той діапазон, який ставлять собі за мету в частині молочної продуктивності багато господарств із екстенсивним веденням тваринництва. Той, хто обере одного бугая з цієї групи, отримає вигоду від аналогічного розмаху варіацій та в показниках м’ясної цінності, екстер’єру і відтворення, порівняно з загальними показниками стада серед одноліток. Таким чином надається безліч можливостей для селекції в частині екстер’єру й відтворення. Тобто в наявності є бугаї з середнім індексом молочної продуктивності, але й відмінними якостями відтворення.

Складність полягає в тому, щоб із цього різноманіття обрати найпридатнішу генетику для власної виробничої системи.

А оскільки наразі поширюється тенденція до ведення органічного виробництва, оцінювання загальної екологічної племінної цінності (ЕПЦ) цілком застосоване для вибору бугаїв як для такого виду ведення тваринництва, так і для звичайного екстенсивного виробництва.

ЕПЦ фокусується на здоров’ї

Критерії екологічної племінної цінності були розроблені для того, аби вивести корів, придатних для менеджменту господарств із органічним виробництвом. Корови з високою ЕПЦ вирізняються великою прижиттєвою продуктивністю, пізньостиглі, що досягають своєї найвищої продуктивності зазвичай у пізніх лактаціях. Для них властива висока конверсія основного корму та висока персистенція за відмінного здоров’я. Та попри це, від дуже високого рівня лактації варто відмовитися.

Також і в звичайній загальній племінній цінності індекс здоров’я (плодовитість, тривалість продуктивного використання, здоров’я вимені, мертвонародження і втрати в період дорощування телят, персистенція (стійкість до хвороб) та перебіг отелень) набув важливого значення, поряд із молочною і м’ясною продуктивністю. Щоправда, в ЕПЦ індекс здоров’я ще важливіший. Хто обирає бугаїв за критерієм ЕПЦ, досягає значно вищого ефекту селекції за показником здоров’я тварин.

Із ЕПЦ можна обрати бугаїв, показники успадкування яких за індексом здоров’я перебувають і в частині екстер’єру. Вони вельми придатні для господарств, які не націлені на найвищу продуктивність. Із попереднього списку «Бугаї з високим індексом ЕПЦ» знайдіть таких, які за своїм індексом молочної продуктивності найпридатніші до стратегії вашого господарства. Тоді ви зможете запліднювати такими бугаями ваших корів, зважаючи на слабкі і сильні сторони кожної з них.

Цілеспрямоване парування тварин задля поліпшення генетики стада в напрямі власної стратегії господарства можна провести і без попереднього відбору корів за ЕПЦ – за допомогою спеціальних програм щодо підбору пар. Аби з’ясувати, чи можливе парування з рекомендованими бугаями в умовах годівлі та утримання в господарстві, потрібно зробити точне налаштування такої програми. В такому разі оцінка ЕПЦ якраз і стане в нагоді та допоможе  полегшити вибір в умовах звичайних молочних господарств.

Дізнайтеся про ЕПЦ-бугаїв

Геномна селекція пришвидшує селекційний прогрес у молоковиробництві. Та часто звичайні господарства з екстенсивним або органічним виробництвом мають побоювання, що в майбутньому на племінних станціях буде важко знайти бугаїв, які найліпше придатні для використання в системах екстенсивного виробництва. Цього можна уникнути, якщо попит на цих бугаїв буде достатньо високим.

А оскільки й органічні,й звичайні екстенсивні господарства мають однакову селекційну мету, то неодмінно виникне й достатній попит. Із ЕПЦ матимемо об’єктивну інформацію про найпридатніших для конкретних умов плідників. Аби на тривалий час забезпечити отримання потрібної генетики, відповідних бугаїв слід закуповувати цілеспрямовано та парувати з обраними матерями бугаїв із господарства.

Практично для всіх кандидатів можна вирахувати ЕПЦ і надати цю інформацію потенційним покупцям. Селекція і придбання бугаїв на основі показників ЕПЦ буде принципово відрізнятися від актуальної ситуації, коли придбання бугаїв базується лише на показниках звичайної загальної племінної цінності.

Оцінювання за показниками ЕПЦ є перевагою не лише для господарств органічного виробництва, а й може надати цінну селекційну підтримку звичайним господарствам, не націленим виключно на високу продуктивність. Завдяки ЕПЦ у майбутньому можна буде задовольнити побажання екстенсивних господарств щодо підбору придатної генетики для їхніх умов виробництва, за підтримання генетичного різноманіття.