Моторні оливи для дизельних двигунів (класифікації країн СНД)

0

Анатолій Окоча, канд. техн. наук, доцент, Олександр Лавріненко, канд. техн. наук, доцент, НУБіП України

Стандарт ГОСТ 17479.1-2015

Класифікація і позначення моторних олив, що використовують в автомобілях, тракторах, тепловозах, сільськогосподарській, дорожній, судновій та іншій техніці країн СНД, регламентовані міждержавним стандартом ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классификация и обозначение», який замінив стандарт ГОСТ 17479.1-85. У цій класифікації оливи розподілені на класи і групи. Залежно від кінематичної в’язкості оливи поділяються на класи:

Клас в’язкості Кінематична в’язкість, мм2/с, за температури Клас в’язкості Кінематична в’язкість, мм2/с, за температури
100°С -18°С 100°С -18°С

6

8

10

12

14

16

≥3,8

≥4,1

≥5,6

≥5,6

>5,6-7,0

>7,0-9,3

>9,3-11,5

>11,5-12,5

>12,5-4,5

>14,5-6,5

1250

2600

6000

10 400

20

24

3з/8

4з/6

5з/10

5з/12

5з/14

6з/10

6з/14

6з/16

>16,5-21,9

>21,9-26,1

>7,0-9,3

>5,6-7,0

>9,3-11,5

>11,5-12,5

>12,5-14,5

>9,3-11,5

>12,5-14,5

>14,5-16,5

1250

2600

6000

6000

6000

10 400

10 400

10 400

 

Залежно від класу, моторні оливи поділяють на зимові, літні та всесезонні. У зимових і всесезонних олив нормується кінематична в’язкість за температури 100°С і -18°С, а у літніх – за 100°С.

Класи у вигляді дробу вказують, що олива всесезонна, а в’язкість за температури -18°С відповідає класу, вказаному в чисельнику, а за 100°С – в знаменнику.

Залежно від експлуатаційних властивостей і сфери застосування моторні оливи поділяють на групи:

Група оливи Рекомендована сфера застосування
Б2

В2

 

 

Г2

 

 

Д2

 

 

 

 

Е2

 

Малофорсовані дизелі

Середньофорсовані дизелі, які мають підвищені вимоги до антикорозійних, протизношувальних властивостей олив і схильності до утворення високотемпературних відкладень

Високофорсовані дизелі без або з помірним турбонагнітанням, які працюють в експлуатаційних умовах, що сприяють утворенню високотемпературних відкладень

Високофорсовані дизелі з турбонагнітанням, які працюють у важких експлуатаційних умовах, або коли використовуване паливо потребує застосування оливи з високою нейтральною здатністю, антикорозійними та протизношувальними властивостями, малою схильністю до утворення всіх видів відкладень

Високофорсовані дизелі з турбонагнітанням, які працюють у експлуатаційних умовах важчих, ніж для олив груп Д2

 

Позначення моторних олив складається з груп знаків: перша – позначається літерою М (моторна); друга – цифрами (клас кінематичної в’язкості оливи); третя – великими літерами (експлуатаційні властивості олив і рекомендовану сферу застосування): 1 – бензинові двигуни, 2 – дизельні, без індексу – оливи універсальні. Після основного позначення, в дужках, може бути вказане додаткове позначення, що характеризує особливості оливи, наприклад «рк» – робочо-консерваційна – М-8-Г2 (рк); «к» – для двигунів автомобілів КамАЗ – М-10-Г2(к).

Універсальні оливи, призначені для використання як у дизелях, так і в бензинових двигунах одного рівня форсування, цифрового індексу не мають, а оливи, що належать до різних груп, мають подвійне позначення, в якому перше характеризує якість оливи для використання в дизелях, друге – в бензинових двигунах, наприклад М-5з/10-Г2Д1.

Останнім часом в Україні розроблені серії нових моторних олив, які відрізняються за рецептурою від ГОСТівських, і виготовляють їх відповідно до технічних умов виробників. Враховуючи те, що вітчизняного державного стандарту на позначення моторних олив досі не розроблено, Український науково-дослідний інститут нафтопереробки («Масма») увів позначення вітчизняних моторних олив. Наприклад, ГАЛОЛ М-3042, Славол М-2030 і ЛЕОЛ М-20/3041. Позначення містить фірмову назву виробника продукту (ГАЛОЛ – АТ НПК «Галичина», Славол – АТ «Укртатнафта», ЛЕОЛ – Лебединський завод олив, АЗМОЛ – Бердянський АТ «Азовські мастила і оливи»); М – моторна олива; друга група знаків (20, 30, 20/30) запозичена з американської класифікації SAE; третя (1, 2, 3, 4, 5, 6) – вказує на групу оливи за експлуатаційними властивостями відповідно до груп А, Б, В, Г, Д, Е; четверта (0, 1, 2) – характеризує вид двигуна, для якого призначена олива (0 – олива універсальна, тобто для дизельних і бензинових двигунів; 1 – для бензинових; 2 – для дизелів). Клас в’язкості всесезонних олив позначають двома групами знаків, наприклад 20/30, що за SAE – 20W-30, а згідно з ГОСТ 17479.1-2015 – 6з/12.

СТО ААИ 003-05. У Російській Федерації введено в дію рекомендаційний стандарт Асоціації автомобільних інженерів (ААИ) – РФ СТО ААИ 003-05 «Масла моторные для автомобильной техники. Классификация. Обозначение и технические требования», який встановлює класифікацію моторних олив для автомобільних двигунів, складену за типом відкритих закордонних класифікацій, установлює загальноприйняті принципи позначення моторних олив із назвою їх торгової марки. Відповідно до цієї класифікації моторні оливи поділяють на класиза вязкісно-температурними властивостями і групи за експлуатаційними властивостями.

Класифікація за стандартом SAE J300

Класифікацію за в’язкісно-температурними властивостями здійснюють відповідно до стандарту SAE J300. Оливи, що мають у позначенні літеру «W», відносять до зимових, наприклад SAE 5W, SAE 10W. У позначені літніх олив літери «W» немає – SAE 20, SAE 30. Всесезонні оливи мають подвійне позначення – SAE 10W-30, SAE 15W-40.

Класифікація моторних олив для дизельних двигунів за експлуатаційними властивостями передбачає групи олив:

Д1 – дизельні двигуни вантажних автомобілів без турбонагнітання;

Д2 – дизельні двигуни вантажних автомобілів із турбонагнітанням, дизельні двигуни вантажних автомобілів без турбонагнітання, які працюють у важких умовах;

Д3 – дизельні двигуни вантажних автомобілів із турбонагнітанням, що працюють у важких умовах і мають підвищені екологічні показники;

Д4 – дизельні двигуни вантажних автомобілів із турбонагнітанням, які працюють у важких умовах і відповідають вимогам Євро2 щодо викидів токсичних речовин;

Д5 – дизельні двигуни вантажних автомобілів із турбонагнітанням, що працюють у важких умовах і відповідають вимогам Євро2 щодо викидів токсичних речовин.

Універсальні моторні оливи

Універсальні моторні оливи, які використовують як у дизелях, так і у бензинових двигунах, мають подвійне позначення. Першим стоїть позначення, що визначає сферу застосування основного призначення оливи, наприклад, Д3/Б3, Б1/Д1.

Умовні позначення моторних олив різних виробників відрізняються фірмовою торговою маркою. Приміром, Яр-Марка, SAE 20W, ААИ Д1; Уфалюб, SAE 10W-30, ААИ Д1/Б2, де: Яр-Марка, Уфалюб тощо – торгова марка виробника; SAE 20W, SAE 10W-30 – клас в’язкості за SAE; Д1, Д1/Б2 – позначення сфери застосування.

Моторні оливи одного виробника, з однаковими експлуатаційними властивостями, але з різницею за основними фізико-хімічними показниками (лужне число, вміст активних елементів тощо) мають відрізнятися торговою назвою. Наприклад: Уфалюб, SAE 15W-40, ААИ Д2/Б3 або Уфалюб Люкс, SAE 15W-40, ААИ Д2/Б3.

Розглянуті класифікації SAE, API, АСЕА, Global, ГОСТ, ААИ суттєво різняться за принципами побудови, методами випробування та нормованими показниками якості експлуатаційних властивостей. Оскільки останніми роками вимоги до моторних олив суттєво зросли, говорити навіть про орієнтовну відповідність олив тих чи інших класів за різними класифікаціями дуже складно. Нині про відповідність тієї чи іншої оливи вимогам конкретної специфікації можна робити висновок лише за результатами їх всебічних випробувань.

Крім того, порівняння моторних олив за класифікаціями ускладнене через різні умови експлуатації двигунів, особливості їхньої конструкції. Орієнтовну відповідність вітчизняних і закордонних олив подано в таблицях 3 та 4.

Таблиця 3. Орієнтовна відповідність класів в’язкості вітчизняних і закордонних моторних олив

Клас в’язкості
за стандартом
Клас в’язкості
за SAE J300
Клас в’язкості
за стандартом
Клас в’язкості за SAE J300
5W 20 50
10W 3з/8 5W-20
15W 4з/6 10W-20
20W 5з/10 10W-30
6 20 5з/12 15W-30
8 20 5з/14 15W-40
10 30 6з/10 20W-30
12 30 6з/14 20W-40
14 40 6з/16 20W-40
16 40 3з/20 5W-50

 

Таблиця 4. Орієнтовна відповідність вітчизняних і закордонних моторних олив для дизельних двигунів за експлуатаційними властивостями

Вітчизняні ГОСТ ААИ АРІ АСЕА Global
32 В2 CB
42 Г2 Д1 CC
52 Д2 Д2 CD
62 Е2 Д3 CF-4 Е2
Д4 CG-4 Е3
Д4+ CH-4 Е4 DHD-1
Д5 CI-4 Е6 DHD-2
CI-4 Plus Е7 DHD-2
CJ-4 E9

 

Що стосується самохідної сільськогосподарської техніки та тракторів сільськогосподарського призначення європейського виробництва, то тут намітилася тенденція щодо застосування універсальних, так названих тракторних олив. STOU (Super Tractor Oil Universal) – суперуніверсальні тракторні оливи для дизельних і бензинових двигунів, як із турбонагнітанням, так і без нього, а також для механічних та гідромеханічних трансмісій, включаючи й гальмівні системи з мокрими гальмами.