Як і чим готувати ґрунт до сівби

0

Віктор Марченко, канд. техн. наук, Agroexpert, 

Вікторія Опалко, Руслан Шатров, канд. техн. наук, доценти, НУБіП, (Україна)

Передпосівним обробітком ґрунту забезпечується розпушування верхнього посівного шару та створюється ущільнене, вирівняне і достатньо вологе посівне ложе для розміщення на ньому насіння, яке має бути прикритим розпушеним шаром ґрунту для кращого доступу до нього повітря, тепла й вологи.

Головне завдання передпосівного обробітку ґрунту – створення посівного шару із сприятливими умовами для проростання насіння, подальшого росту і розвитку культурних рослин, а також знищення бур’янів. Крім створення умов для якісної сівби, передпосівним обробітком ґрунту вирішується низка завдань, зокрема забезпечується оптимальна структура посівного шару для найкращого поєднання водного, повітряного і теплового режимів ґрунту, активізується мікробіологічна діяльність та утворюються доступні для рослин поживні речовини. 

Передпосівний обробіток ґрунту створює умови для прискореного проростання бур’янів, проростки і сходи яких знищують наступними обробітками. Для зменшення випаровування вологи й забезпечення рівномірної появи сходів культурних рослин поверхню ґрунту потрібно вирівнювати. Крім того, це створює кращі умови для якісного проведення наступних обробітків та збирання врожаю.

Ознакою правильно проведеного передпосівного обробітку ґрунту є розпушений, повільно осідаючий дрібногрудкуватий посівний шар, який добре зберігає вологу, забезпечує високу польову схожість висіяного насіння та створює сприятливий фітосанітарний стан ґрунту. Останній має бути чистим від бур’янів, мати оптимальне співвідношення кількості вологи й повітря, достатню температуру для забезпечення активної мікробіологічної діяльності і необхідний поживний режим для проростання насіння рослин відповідно до їхніх біологічних особливостей.

Передпосівний обробіток створює сприятливі умови для проростання насіння, а також повністю знищує бур’яни, які з’явилися після проведення попереднього обробітку. Якісне виконання передпосівного обробітку ґрунту можливе лише у тому разі, коли вологість ґрунту є оптимальною і він не налипає на поверхню робочих органів знарядь. У іншому ж випадку досягти високої якості робіт неможливо.

Для переважної більшості культур передпосівний обробіток проводять на глибину ходу сошників сівалки, щоб висіяне під час сівби насіння лягало на щільне й вологе ложе і накривалося пухким шаром ґрунту. За цих умов насіння добре забезпечується необхідними для проростання вологою та повітрям, які вільно надходять через пухкий верхній шар ґрунту. Якщо глибина передпосівного обробітку більша за оптимальну, насіння лягає на розпушений ґрунт, і до нього значно гірше надходить волога із глибших шарів, що є наслідком переривання капілярного зв’язку. Відтак ефективність проростання насіння й поява сходів залежатиме від погодних умов, зокрема від випадання дощів у післяпосівний період.

Щільність ґрунту є основним показником, який визначає оптимальні параметри якості передпосівного обробітку. Ґрунт вважається якісно підготовленим, якщо у нього, залежно від типу, щільність поверхневого розпушеного шару становить 0,85 – 1,0 г/см3, а саме насіннєве ложе достатньо щільне з об’ємною масою 1,1 – 1,4 г/см3. Пористість ґрунту над насіннєвим ложем має бути понад 50%, що забезпечує потрібну аерацію.

Ідеальне насіннєве ложе є основою оптимального розвитку культурних рослин, а оброблений ґрунт має бути добре вирівняним і розпушеним на відповідну глибину по всій ширині проходу агрегату. Відмінна якість передпосівного обробітку та висока продуктивність у поєднанні з незначними витратами на спрацювання машин – ось ті принципи, якими керуються фахівці провідних виробників комбінованих агрегатів передпосівного обробітку ґрунту. Такі машини забезпечують оптимальне розпушування ґрунту в усьому посівному горизонті.

SystemKompaktor

Універсальний комбінований агрегат System-Kompaktor компанії LEMKEN виготовляють із шириною захвату від 3 до 16 м. Ці знаряддя готують ґрунт на глибину загортання насіння у межах від 2 до 15 см. Характерною відмінністю цих агрегатів є те, що вони якісно готують ґрунт під сівбу дрібнонасінних культур (льон, морква, трави тощо) на глибину 2 см. 

Робочі органи агрегатів System-Kompaktor – два ряди стрілчастих лап, два пластинчастих котки, два вирівнювальні бруси та кільчасто-шпоровий коток. Стрілчасті лапи розпушують ґрунт на точно встановлену глибину. Лапи встановлені таким чином, що вони працюють горизонтально, і не зачіпають нижній вологонесучий шар, зберігаючи при цьому вологу під насіннєвим ложем. Планчасті котки подрібнюють та кришать ґрунт, а бруси вирівнюють посівну площу. Кільчасто-шпоровий коток прикочує й ущільнює шар ґрунту над насіннєвим ложем. 

Слідорозпушувачі, які виготовлені у вигляді стрілчастих лемешів, зручно і безступінчасто регулюються на будь-яку ширину колії трактора та на ширину шин. Для захисту від пошкодження вони обладнані автоматичним захистом від каменів та інших можливих сторонніх перешкод. Регулювання глибини ходу виконується переставлянням штифтів.

Передній планчастий або трубчастий коток разом із різальною планкою вирівнюють верхній шар. За зміни ґрунтових умов відстань між котком і ґрунтом регулюється за допомогою гідравлічної системи. Пружини запобігають пошкодженню різальної планки. 

Для роботи агрегатів System-Kompaktor на важких ґрунтах рекомендується використовувати робочі секції з гама-зубами. Відстань між зубами становить 11 см за максимальної глибини обробітку приблизно 12 см. Завдяки вертикальному розміщенню зубів, на відміну від похилого розміщення, вологий шар ґрунту не виноситься на поверхню.

SystemKorund

Компанія LEMKEN також пропонує універсальні комбіновані агрегати передпосівного обробітку ґрунту System-Korund, які виготовляють із кількістю секцій від двох до шести й з шириною захвату в межах 3 – 9 м. Коротка та компактна конструкція System-Korund забезпечує оптимальне положення точки тяги, і таким чином ці агрегати можна використовувати з тракторами, які розвивають невелике тягове зусилля. Завдяки різноманітним стрілчастим лапам ці агрегати демонструють свої можливості у різних виробничих умовах. 

Агрегати System-Korund представлені лише у навісному варіанті. Ширина кожної секції становить 1,5 м. Рама агрегату, виготовлена з високоякісної пружинної сталі, витримує великі ударні навантаження й забезпечує стабільну роботу протягом тривалого терміну експлуатації. 

Агрегат комплектують двома можливими варіантами робочих секцій – з пласкими або пружинними зубами. Секція пласких зубів складається з п’яти рядів прямих або зігнутих зубів – усього їх 25 штук. Відстань між зубами – 60 мм. Така комбінація зубів створює ефект рівномірного розпушування під час поверхневого обробітку ґрунту. 

Секція пружинних зубів складається з чотирьох рядів. 16 зубів, відстань між якими становить 98 мм, створюють ефект рівномірного розпушування під час глибокого обробітку ґрунту. Вирівнювання поверхні ґрунту агрегатами System-Korund відбувається за допомогою пружинної багатофункціональної планки, яка може мати два положення – з нахилом назад або вперед. Регулювання робочих секцій на глибину обробітку від 3 до 15 см відбувається ступінчасто, за допомогою перестановки штифтів у отворах.

Cruiser 6 XL

Для передпосівного обробітку ґрунту німецька компанія HORSCH виготовляє універсальні легкі культиватори Cruiser 6 XL, які доступні з робочою шириною 5, 6, 10 та 12 м. Завдяки своїй 6-рядній рамній конструкції висотою 700 мм, відстані між рядами стійок 64 см та кроку сліду лап 15 см, культиватори забезпечують високу якість передпосівного обробітку, механічного знищення бур’янів, перемішування й вирівнювання ґрунту.

Культиватори Cruiser 6 XL, завдяки 6-рядній рамній конструкції висотою 700 мм і кроку сліду лап 15 см, вирізняються високою якістю перемішування та вирівнювання. Cruiser 6 XL можна використовувати на полях із великою кількістю рослинних залишків. В якості робочих органів пропонують чотири варіанти лап, що дає змогу використовувати культиватори в широкому спектрі агротехнічних можливостей. Окрім передпосівного обробітку, Cruiser 6 XL придатні для виконання поверхневого обробітку стерні, парів, а також для проміжної культивації суцільної культивації та передпосівної підготовки ґрунту.

Нові пружинні стійки HORSCH Federzinken забезпечують більшу прохідність – частина стальної стійки перебуває вище рами машини, збільшивши таким чином її просвіт із 600 до 700 мм. Зусилля стискання пружини становить 150 кг, а висота піднімання лап – 20 см, що цілком достатньо для ефективного захисту стійок. Це дає змогу надійно витримувати встановлену глибину ходу навіть на щільних ґрунтах.

Глибина обробітку – до 15 см. Вона визначається висотою рами культиватора відносно опорних коліс спереду та котка позаду. Шасі Cruiser 6 XL розташоване за зоною стійок, перед вирівнювальними дисками. Колеса шасі застосовуються як для транспортування шляхами, так і для розвороту машини на поворотних смугах. 

Для оптимального використання тягового зусилля трактора культиватори Cruiser XL оснащені системою довантаження задніх коліс вагою близько 1200 кг. Система активується шляхом встановлення гідророзподільника виносної гідросистеми трактора для підйому/опускання машини у нейтральне положення, при цьому не потрібно жодних додаткових гідроциліндрів чи блоків керування.

Catros

Для передпосівного обробітку ґрунту компанія AMAZONE пропонує компактні дискові борони Catros, які виготовляють у навісному (з робочою шириною від 3 до 6 м) та причіпному (від 3 до 12 м) варіантах. Легка конструкція, висока швидкість, відмінна якість дискування, висока продуктивність, відносно невелика витрата палива та незначне спрацювання деталей – ось головні характерні ознаки цієї машини.

Два ряди сферичних дисків (для борони Catros із гладенькими краями діаметром 460 мм, для Catros+ – з вирізними дисками діаметром 510 мм) змонтовані на міцній несучій рамі. Диски обертаються на закритих дворядних радіальних шарикопідшипниках, які не потребують обслуговування. Кожен диск встановлений на еластичних гумових елементах: це забезпечує індивідуальне пристосування кожного робочого органу до нерівностей ґрунту. При цьому робоча глибина залишається незмінною у процесі обробітку ґрунту. 

Для передпосівного обробітку ґрунту під просапні культури дискові борони Catros можуть бути додатково обладнані штригелем – це сприяє формуванню дрібногрудкуватої структури ґрунту, отже, створює чудові умови для сівби. Для проміжних культур борони з жорсткою конструкцією можуть обладнувати пристроєм GreenDrill, який монтують на раму котка.

Диски з гладенькими краями – ідеальне рішення для інтенсивного перемішування стерні та точного поверхневого обробітку на глибину від 3 до 12 см. Завдяки цьому досягаються оптимальні умови для проростання падалиці й насіння бур’янів, а також мінералізації соломи. Вирізні диски Catros+ діаметром 510 мм вирізняються агресивною роботою та надійним заглибленням на встановлену глибину навіть на важких ґрунтах у посушливих умовах. Вони ефективні під час обробітку полів після збирання кукурудзи, ріпаку, багаторічних трав тощо. З дисками Catros+ можна проводити обробіток ґрунту на глибину від 5 до 15 см.

Кут атаки передньої батареї дисків Catros становить 17°, а задньої – 14°. Це сприяє плавному переходу ґрунту та рослинних решток від передньої батареї дисків до задньої, і таким чином забезпечує якісне перемішування. На відміну від дисків із пологим розташуванням, на машинах Catros ґрунт та солома перемішуються й знову вкладаються на поверхню поля під коток.

Ще одна особливість машин Catros – залежно від умов експлуатації та вибору користувачів їх можуть оснащувати шістьма різноманітними котками для зворотного ущільнення: трубчастим, тандемним, зубчастим, кришильним, кільчасто-різальним та гумово-клиновим. А на причіпних машинах серії Catros-T гумово-клиновий коток виконує функцію шасі під час транспортних переїздів.

Kompaktomat

Агрегати передпосівного обробітку Kompaktomat чеської фірми Farmet призначені для передпосівного обробітку ґрунту після оранки або іншого основного обробітку. Агрегат виконує кілька операцій за один прохід полем. Незалежно від того, з якою якістю виконували попередній основний обробіток, після проходу Kompaktomat поле повністю готове до сівби. 

Kompaktomat одночасно виконує кілька робочих операцій обробітку, і тим самим зменшує кількість пересувань техніки полем. Конструкція агрегату дає змогу легко регулювати глибину оброблюваного шару ґрунту, яка становить 3 – 15 см, та чітко дотримуватися цієї глибини протягом роботи завдяки здатності рами копіювати поверхню поля через її специфічну подвійну конструкцію. В робочому положенні основна рама за допомогою передніх і задніх котків копіює оброблювану поверхню ґрунту. Необхідна робоча глибина досягається регулюванням висоти допоміжної рами з основними робочими органами відносно основної рами.

Перевірений більш як двома десятками років і мільйонами гектарів Kompaktomat залишається еталоном із передпосівного обробітку. З цей час він збільшив робочу ширину від 2,5 до 15,7 м, отримав нові робочі стійки й можливість роботи як за класичною, так і за мінімальною технологіями обробітку ґрунту. Це можливо завдяки семи ступеням обробітку ґрунту, після яких посівне ложе сформовано на встановленій глибині та вкрито шаром розпушеного ґрунту.

Кілька років тому з’явилася нова стійка робочої секції, яка отримала захист крученою пружиною із зусиллям спрацьовування до 450 кг, і відхиленням при цьому лише вгору. Профіль стійки виконано у формі прямокутника з меншою стороною по ходу руху, що забезпечило максимальну жорсткість. Це дало змогу чітко дотримуватися встановленого горизонту обробітку з максимально можливо точним утриманням необхідної глибини. Тепер, завдяки високій якості підготовки ґрунту до сівби, сівалки у повній мірі зможуть продемонструвати все, на що вони здатні.

Turbo-Max®

Ефективній підготовці посівного ложа сприяє технологія вертикального обробітку ґрунту, завдяки чому усуваються ущільнення поверхневого шару, забезпечується рівномірна та однорідна структуру ґрунту, що стимулює кращий ріст і розвиток рослин. Для цього компанія Great Plains має у своєму арсеналі агрегат вертикального обробітку ґрунту Turbo-Max®. Рослини, вирощені з застосуванням цієї технології, краще витримують посуху, отримують більше поживних речовин, мають міцніші стебла та добре розвинену кореневу систему. Вертикальний обробіток забезпечує накопичення й утримання вологи у ґрунті навіть тоді, коли немає атмосферних опадів.

Агрегат Turbo-Max® максимально ефективно подрібнює й мінімально загортає рослинні рештки, вирівнює ґрунт, знищує бур’яни, а також руйнує підґрунтовий ущільнений горизонт. Хвилі турбодисків входять у ґрунт у вертикальному положенні, що забезпечує ліпше їх проникнення у верхній шар та мінімальне ущільнення під час роботи. Агрегат виконує обробіток ґрунту на глину від 4 до 12 см. 

Диски Turbo-Max® встановлені на відстані 19 см один від одного по фронту роботи машини. Залежно від польових умов, за допомогою гідравліки, диски під час руху можуть змінювати кут атаки (від 0 до 6°). Клапан довантаження перерозподіляє вагу із центральної секції на бокові, забезпечуючи постійний рівномірний тиск на ґрунт усією шириною машини. Батареї переднього і заднього ряду дисків встановлені на рамі машини таким чином, що задня зміщена відносно передньої. Завдяки цьому батареї подрібнюють рослинні рештки до часток розміром 9,5 см.

Для ефективнішого використання агрегатів Turbo-Max® компанія Great Plains пропонує систему Implement Command. Ця технологія дає змогу під час роботи змінювати налаштування Turbo-Max®, щоб збільшити врожайність культур та поліпшити стан ґрунтів. Завдяки системі можна встановлювати, змінювати й відстежувати роботу агрегату Turbo-Max® безпосередньо з кабіни трактора, що дуже зручно для оператора. Із системою Implement Command численні функції Turbo-Max® можуть бути з легкістю задіяні простим натисканням на сенсорному екрані монітора. Фермер швидко, навіть під час роботи, контролює глибину роботи агрегату, обравши одне із попередньо обраних значень.

Grator та Granchio

Для передпосівного обробітку ґрунту компанія Maschio Gaspardo (Італія) представляє машини двох моделей – Grator та Granchio. Ці агрегати за один прохід виконують кілька операцій, а завдяки вдалій конструкції рами можна легко регулювати глибину обробітку до 10 см та утримувати встановлену глибину незмінною.

Культиватори Grator виготовляють шести модифікацій: із шириною захвату до 6 м – у навісному варіанті, з захватом 9 та 12 м – лише у причіпному. Всі машини моделі Grator мають легку міцну раму.

Granchio представлені лише у причіпному варіанті з шириною захвату 6 м. Робочі органи: вирівнювальний ніж, передній коток, п’ять рядів пружинних лап і задні котки. За бажанням замовника культиватори комплектують різними котками – ребристими, кільчасто-шпоровими, спіральними та кільчасто-зубчастими, а також обладнують регульованими за шириною й висотою розпушувачами сліду трактора.

Вирівнювальний ніж розбиває великі грудки та вирівнює поверхню. Важливо правильно відрегулювати кут його нахилу й глибину ходу, щоб агрегат не зсовував надмірну кількість ґрунту. Передні котки підтримують робочі секції та забезпечують рівномірність ходу пружинних лап, розчавлюють грудки й ущільнюють ґрунт. П’ять рядів пружинних лап завжди працюють на встановленій глибині. Задні котки завершають процес обробітку, вирівнюючи ґрунт і надаючи йому оптимальної щільності.

Максимальна транспортна ширина всіх моделей машин Grator та Granchio не перевищує 2,5 м, а висота – не більше за 4 м. Із робочого у транспортне положення й навпаки агрегати переводяться за допомогою гідросистеми.

Для агрегатування культиваторів Grator потрібні трактори потужністю від 70 до 340 к.с., для Granchio – 200 – 250 к.с.

ЧЕРВОНЕЦЬ

Культиватор передпосівного обробітку ґрунту ЧЕРВОНЕЦЬ виробництва компанії LOZOVA MACHINERY («Лозівські машини») вирівнює ґрунт та створює ідеальне посівне ложе. Він є ефективним, багатопрофільним, класичним знаряддям для підготовки насіннєвого ложа. Глибина обробітку ґрунту виконується у діапазоні від 3 до 15 см. Культиватори ЧЕРВОНЕЦЬ виготовляють із робочою шириною захвату 8 м у напівнавісному варіанті. 

Робочими органами культиватора є розміщені у чотири ряди S-подібні пружинні стійки з встановленими на них різними робочими органами, що дає змогу відмінно перемішувати оброблюваний шар ґрунту з подальшим подрібненням його до оптимальних агротехнічних розмірів. Пружинна стійка забезпечує коливальні рухи лапи в ґрунті, які вібрують як у напрямку руху, так і боковому напрямку. При цьому у вертикальній площині рух стійок мінімальний. Завдяки цьому забезпечується чітке дотримання необхідної глибини обробітку, підвищується якість подрібнення ґрунту та знижується тяговий опір агрегату.

Для безпроблемної роботи на будь-яких типах ґрунтів культиватори ЧЕРВОНЕЦЬ комплектують трьома варіантами робочих органів шириною захвату від 35 до 150 мм: стрілчастими й «гусячими» лапами та оборотними долотоподібними наконечниками.

Для вирівнювання ґрунту на культиваторах ЧЕРВОНЕЦЬ встановлені регульовані багатофункціональні підпружинені планки. На середніх і важких ґрунтах їх встановлюють під нахилом назад у бік знаряддя, завдяки чому всі нерівності ґрунту надійно усуваються за один прохід. На легких ґрунтах планки монтують із нахилом уперед у бік трактора. Таким чином, на рівних полях культиватор зазнає меншого опору ґрунту.

Конструкція котка не має центральної осі, завдяки чому він не забивається навіть у перезволожених умовах. Передній та задній котки різного діаметра й обертаються з різною швидкістю, що сприяє утворенню більш дрібної фракції ґрунту. Здвоєний балансирний коток забезпечує постійне ущільнення ґрунту обома котками незалежно від рельєфу ґрунту. При цьому на стику котків немає пропусків.

Олексій Гриненко, головний конструктор LOZOVA MACHINERY: – Культиватор ЧЕРВОНЕЦЬ є незамінним знаряддям для підготовки ідеального насіннєвого ложа. Цей агрегат – найкращий вибір для передпосівного обробітку ґрунту під культури, які потребують якісної передпосівної підготовки. При цьому він розкриває всі свої найсильніші сторони на попередньо зораному фоні та в умовах відсутності міцних бур’янів. А у разі використання агрегату на більш засміченому полі або на попередньо дискованому фоні, доцільнішим буде обрати культиватор ЧЕРВОНЕЦЬ XL, який обладнаний міцнішими стійками з більшою відстанню одна від одної. До того ж культиватор ЧЕРВОНЕЦЬ XL може бути оснащений модулем для внесення рідких добрив під лапу для проведення стартового живлення рослин одночасно з передпосівним обробітком.

Тож коли потрібен універсальний культиватор, як то кажуть на всі випадки життя, найкращим вибором буде польовий культиватор ФЛОРИН. Завдяки значно подовженій рамі він має змогу працювати на полі з будь-яким попереднім обробітком без ризику забивання, а опційні блоки передніх різальних дисків та рубальних котків дають йому змогу якісно працювати без риску забивань навіть по стерні. На вибір користувачів культиватор ФЛОРИН можна комплектувати трьома варіантами стійок, які розташовані на найдовшій у сегменті культиваторів рамі. Це дає змогу досягти неперевершеної прохідності й якісного передпосівного обробітку з коефіцієнтом перекриття сусідніх лап 146%, завдяки чому жоден бур’ян не має шансу вижити після проходу культиватора.

Останнім часом на ринку з’явився передпосівний культиватор ЧЕРВОНЕЦЬ XL, оснащений більш потужними і жорсткими стійками з лапами завширшки 250 мм. При цьому кількість стійок зменшилася до 36. Це дало змогу ефективніше боротися з бур’янами навіть в умовах підвищеної засміченості полів. На культиватори ЧЕРВОНЕЦЬ XL можна встановити додатковий модуль для внесення рідких добрив одночасно з основною роботою агрегату. Великий об’єм бака (3000 л) та система точного дозування забезпечують ідеальне живлення рослин.