Автомобільні бензини та дизельне паливо довготривалого зберігання

0

Анатолій Окоча, канд. техн. наук, доцент, Олександр Лавріненко, канд. техн. наук, доцент, НУБіП України

Сьогодні в Україні виникла нагальна потреба розробки й впровадження державних стандартів на бензини автомобільні та паливо дизельне, що закладаються на довготривале зберігання до державного матеріального резерву та до резерву Збройних Сил України.

Діючі стандарти на автомобільні бензини і дизельне паливо Євро не враховують вимоги Держрезерву України щодо збереження властивостей палива протягом тривалого терміну зберігання, тому що вони передбачають гарантійний термін їх зберігання від дати виготовлення, а це лише півроку та рік відповідно. Основні положення розроблених стандартів, які набувають чинності з 1 вересня 2017 р., розглянемо нижче.

Чинні національні стандарти, а саме: ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як зазначалось вище, не враховують специфічні вимоги до нафтопродуктів, призначених для зберігання у державному резерві через незначний термін їх зберігання. Крім цього, новим стандартом на автомобільні бензини не передбачається виробництво низькооктанового бензину, в якому досі залишається значна потреба в сільському господарстві й особливо у Збройних силах України.

За дорученням Державного агентства резерву України Українським державним науково-дослідним інститутом «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»), технічним комітетом стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38) та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут «Масма» (ТОВ «НДІ «МАСМА») розроблено гармонізовані з європейськими нормами стандарти на бензини автомобільні та паливо дизельне, які призначені для постачання до державного резерву та їх довготривалого (до п’яти років) зберігання. Стандарти мають застосовувати всі підприємства та організації, які постачатимуть паливо згідно з державним замовленням.

Основним завданням довготривалого зберігання нафтопродуктів є збереження їхніх показників якості та забезпечення придатності для використання після довготривалого зберігання. Тому палива, призначені для формування довготривалого запасу, повинні мати спеціальні характеристики, що забезпечують:

  • зменшення втрат від випаровування під час довготривалого зберігання;
  • зменшення процесів окислення та осмолення під час довготривалого зберігання;
  • збереження показників якості.

ДСТУ 8704:2017 «Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови». Цей стандарт поширюється на автомобільні бензини довготривалого зберігання, які виробляють та/або постачають для зберігання на підприємства державного матеріального резерву, а також для потреб оборони держави, ліквідації надзвичайних ситуацій та на експорт.

Залежно від октанового числа за дослідним методом встановлені такі марки бензинів: А-80-ДЗ, А-92-ДЗ.

Приклад умовного позначення бензинів: Бензин автомобільний довготривалого зберігання А-92-ДЗ згідно з ДСТУ 8704:2017.

Бензини за своїми фізико-хімічними показниками мають відповідати нормам, поданим у таблиці 1.

Таблиця 1. Основні фізико-хімічні показники бензинів довготривалого зберігання згідно з ДСТУ 8704:2017

Показник Значення для марок
А-80-ДЗ А-92-ДЗ
Детонаційна стійкість, октанове число, не менше:

– за дослідним методом

– за моторним методом

 

80

76

 

92

82,5

Густина за температури 15°С, кг/м3, у межах 720 – 775
Фракційний склад:

– температура початку перегонки, °С, не нижче

– 10% переганяють за температури, °С, у межах

– 50% переганяють за температури, °С, у межах

– 90% переганяють за температури, °С, не вище

– кінець кипіння, °С, не вище

– об’ємна частка залишку, %, не більше

 

35

55 – 70

100 – 115

180

205

1,5

Тиск насиченої пари, кПа, у межах 45– 66,7
Стабільність до окислення (індукційний період) на місці виробництва, хв, не менше 1200
Концентрація фактичних смол на місці виробництва, мг/100 см3, не більше 3
Вміст сірки, мг/кг, не більше 10
Об’ємна частка вуглеводнів, %, не більше:

– ароматичних

– олефінових

 

35

2

 

35

13

Об’ємна частка бензолу, %, не більше 1
Корозія мідної пластинки (3 год, 50°С), клас, не більше 1
Зовнішній вигляд Прозорий та світлий, без домішок і води

 

Примітки: 1. В автомобільних бензинах не допускається наявність адитивів (октанопідвищуючих, антикорозійних, мийних, крім антиокислювальних) або пакетів адитивів (присадок). Заборонено додавання до бензинів (біо)етанолу чи інших кисневмісних добавок.

Інформація про відсутність у бензині адитивів або пакетів адитивів (та про наявність антиокислювального адитиву) обов’язково вказується у документі про якість (паспорті якості).

  1. За вимогою замовника дозволено введення барвників та речовин-маркерів, які не впливають негативно на екологічні, енергетичні, експлуатаційні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.
  2. У бензинах після закінчення гарантійного терміну зберігання допускається відхилення від норми значення показників: стабільність до окислення (індукційний період) – не менше як 360 хв; концентрація фактичних смол – не більше ніж 5 мг на 100 см3 бензину.

Гарантійний термін зберігання бензинів – 3 роки від дати виготовлення.

У разі відпуску автомобільних бензинів із державного матеріального резерву суб’єкту господарювання, останній перед реалізацією через роздрібну мережу АЗС має забезпечити відповідність якості бензинів вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» та чинних нормативних документів.

ДСТУ 8705:2017 «Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови». Цей стандарт поширюється на дизельне паливо довготривалого зберігання, що виробляють та/або постачають для зберігання на підприємства державного матеріального резерву, а також для потреб оборони держави, ліквідації надзвичайних ситуацій та на експорт.

За вмістом сірки встановлені такі види дизельного палива:

вид І – вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;

вид ІІ – вміст сірки від 500 мг/кг до 2000 мг/кг.

Дизельне паливо виду ІІ застосовують лише для потреб оборони держави та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Приклад умовного позначення дизельного палива: Паливо дизельне довготривалого зберігання ДП-ДЗ виду І згідно з ДСТУ 8705:2017.

Дизельне паливо за своїми фізико-хімічними показниками має відповідати нормам наведеним в таблиці 2.

Таблиця 2. Основні фізико-хімічні показники дизельного палива довготривалого зберігання згідно з ДСТУ 8705:2017

Показник Значення
Цетанове число, не менше 45
Густина за температури 15°С, кг/м3, у межах 800 – 845
Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше  

8

Вміст сірки, мг/кг:

вид І

вид ІІ

 

не більше 10

від 500 до 2000

Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче

для виду І

для виду ІІ

 

55

62

Коксованість 10%-го залишку, % (мас.), не більше 0,30
Зольність, % (мас.), не більше 0,01
Масова частка води, % (мг/кг), не більше 0,02 (200)
Масова частка домішок, мг/кг, не більше 24
Корозія мідної пластинки (3 год, 50°С), клас, не більше 1
Окислювальна стабільність:

– г/м3, не більше

– год, не менше

 

25

20

Кінематична в’язкість за температури 40°С, мм2/с, у межах 1,50 – 4,00
Фракційний склад, % (об.), випаровується:

– за температури 250°С, не більше

– за температури 350°С, не менше

– 95% (об.) переганяють за температури не вище, °С,

 

65

85

360

Гранична температура фільтрування, °С, не вище -30
Температура помутніння, °С, не вище -20

 

Примітки: 1. Дизельне паливо не має містити цетанопідвищувальні, протизношувальні, дисперсно-диспергуючі, мийні та інші адитиви або пакети адитивів. Інформація про відсутність у дизельному паливі адитивів (пакетів адитивів) обов’язково вказується в документі про якість (паспорті якості).

  1. Дизельне паливо не має містити біокомпоненти – метилові/етилові естери жирних кислот.
  2. За вимогою замовника дозволено введення барвників та речовин-маркерів, які не впливають негативно на екологічні, енергетичні, експлуатаційні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

Гарантійний термін зберігання дизельного палива – 5 років від дати виготовлення.

У разі відпуску дизельного палива з державного матеріального резерву суб’єкту господарювання, останній перед реалізацією через роздрібну мережу АЗС повинен забезпечити відповідність якості дизельного палива вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» та чинних нормативних документів.

Вид та кількість адитивів і добавок визначається технічною документацією, розробленою суб’єктом господарювання.

Орієнтовно за основними фізико-хімічними показниками дизельне паливо довготривалого зберігання виду І відповідає дизельному паливі згідно з ДСТУ 7688:2015 марок З і Арк, екологічного класу Євро 5 в якому немає метилових/етилових естерів жирних кислот (В0).