Захворювання обміну речовин. Як уникнути післяродового парезу

0

Йоханн Гаштайнер, заступник директора і керівник проекту досліджень та інновацій Навчального центру Раумберг-Гумпенштайн, м. Ірднінг (Австрія)

Якщо правильно утримувати й годувати дійних корів, можна запобігти виникненню у них захворювань обміну речовин та  зекономити на витратах на ветеринарію.

Більшість випадків захворювань, пов’язаних із обміном речовин, виникають у перші дні та тижні лактації. Часто вони стають «першопрохідцями» для інших хвороб і функціональних порушень. Класичні захворювання обміну речовин, як-от: молочна лихоманка (післяродовий парез), кетоз та перекислення рубця (ацидоз) стають основними «винуватцями» проблем із плідністю, хвороб копитець і кінцівок, зміщення сичуга, а також інфекційних захворювань, зокрема запалення вимені та матки.

Зменшуйте забезпечення тварин кальцієм

Виникнення парезу суттєво залежить від рівня споживання кальцію коровою в сухостійний період (особливо в транзитну фазу). За понаднормового забезпечення кальцієм (Са) надлишок майже повністю поглинається в кишківнику. При цьому навантажуються гормональні механізми активного резервування кальцію, які на час отелення стають перевантажені зависокою його наявною кількістю. Слід зменшити споживання коровами кальцію в підготовчому періоді шляхом збалансування раціону, особливо в останні 3 тижні перед отеленням. Таким чином тренують ці регуляторні механізми, що зменшує ризик виникнення парезу.

Аби ефективно запобігти парезу, забезпечення сухостійних корів кальцієм слід у рази зменшити. За умов господарств це не завжди вдається через природний вміст Са у різних видах кормових засобів, передусім в основних кормах. Однак цільовим показником може бути менше 50 г Са/гол./день у загальному раціоні.

Рекомендації щодо забезпечення магнієм (16 г/гол./день Mg) для сухостійних корів – мінімальна потреба. Тривале надмірне забезпечення тварин фосфором (понад 35 г/гол./день Р) також може призвести до парезу внаслідок витіснення Са.

Утім, лише чітке дотримання оптимального співвідношення Са:Р – 1,5:1 у раціоні для сухостійних корів не запобігає виникненню парезу.

Уникайте підвищення вмісту калію у кормах

Часто причиною парезу буває високий вміст калію в раціоні корів. Тому за можливістю варто замінити основні кормові засоби з високим вмістом калію (з інтенсивно удобрених полів) у раціоні під час підготовчої фази. Калій за пасовищного утримання в зеленій масі є найсильнішим катіоном, що найчастіше міститься в кормах. Бідні на калій кормові засоби: кукурудзяний силос, сіно, солома, а також більшість компонентів концкормів, особливо екстракційний ріпаковий шрот. Для збалансованого забезпечення раціону мінеральними речовинами важливо спочатку провести аналіз основних кормів.

Давайте тваринам препарати кальцію

Для стад із рідкими випадками  парезу в корів рекомендована профілактика окремих тварин шляхом даванки їм гелів, болюсів із кальцієм або ін’єкції вітаміну Д3.

Для профілактики ризику в корів, які вже хворіли на парез, рекомендують давати солі кальцію (гелі, пасти, болюси). При цьому за день до і в день отелення, а також у наступні 2 дні дають щоразу по 50 г кальцію в формі хлориду або пропіонату кальцію. Дослідження показують, що частота виникнення парезу завдяки цьому може знизитися на майже 70%.

Утім, гелі з кальцієм слугують лише для запобігання і подальшого лікування, а не для самого лікування корів із гострою формою парезу. Поряд із недостатньою терапевтичною ефективністю дуже агресивних гелів із вмістом кальцію у таких корів виникає велика загроза дисфагії (порушення акту ковтання) із подальшою пневмонією. З цієї точки зору практичнішими виявилися болюси та пасти.

Ін’єкції вітаміну Д3

Завдяки одноразовому введенню коровам вітаміну Д3 за 8–4 дні до отелення можна уникнути значного порушення балансу цього вітаміну в організмі. Для перевірки ефективності цього методу в одному дослідженні взяли корів, які вже раз перехворіли парезом. У приблизно 80% випадків повторному захворюванню змогли запобігти завдяки ін’єкціям вітаміну Д3.

Через ризик виникнення гіпервітамінозу з кальцифікацією внутрішніх органів передозування слід уникати. Випадки нестачі фосфору та магнію таким методом лікувати не вдалося.

Запобігайте кетозам

Сполуки, що постачають енергію (пропіленгліколь, пропіонати та гліцерин), жуйним можна вводити безпосередньо у рубець, так вони з кров’ю досягають печінки. В печінці ці сполуки відразу долучаються до продукування цукру крові, а відтак  – до швидкого поліпшення енергетичного балансу. Втім, у такому разі у тварини має бути здорова із непорушеною функцією печінка.

Пропіленгліколь містить 16,8 МДж NЕL/кг. За даними деяких джерел, результати його даванки коливаються від «неефективних» до можливого зростання молочної продуктивності на 3,5 кг/гол./день. Ці результати не викликають подиву, з огляду на комплексні взаємозв’язки, а також через різні головні передумови досліджень (продуктивність стада, кондиції тіла, розрахунки раціонів, менеджмент і комфорт тварин).

Завдяки поліпшенню енергетичного забезпечення раціону враховують також сприятливий вплив на здоров’я та відтворну здатність тварин. Та головне те, що застосування пропіленгліколю має більш сприятливий ефект, якщо різниця між потребою і фактичним забезпеченням в енергії була значною. Основну профілактичну даванку пропіленгліколю найчастіше практикують у змішаних раціонах і в стадах із високою молочною продуктивністю. До того ж на ринку можна придбати потрібні дозувальні автомати.

Так запобігають виникненню проблем із обміном речовин

  • Регулярна оцінка кондицій тіла корів (за балами BCS або УЗ-вимірюванням товщини жиру на спині)
  • Оптимальна кондиція тіла: раціон підібраний до найважливіших фаз продуктивності (роздоювання, середня і пізня лактації, сухостійний період)
  • Корови та нетелі перед отеленням не мають зажиріти
  • Додавання сіна в раціон сухостійних корів
  • Жодної даванки мінералізованого концкорму в останні 3 тижні перед отеленням
  • Жодного пелетованого концкорму для дійної худоби
  • Переводити на новий раціон повільно
  • Забезпечити комфорт пізньотільним коровам і нетелям