МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

0

До 2050 року сільському господарству світу доведеться виробляти майже на 50% більше продовольства внаслідок зростання чисельності населення планети та зміни раціону харчування. Передбачається, що попит буде забезпечено завдяки сталому розвитку, важливий складник якого – інтегрована система захисту посівів та адаптація культур до несприятливих чинників навколишнього середовища.

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Генетичний потенціал продуктивності сільськогосподарських культур обмежено через вплив бур’янів, патогенів (хвороб) і шкідників. Утрати врожаю через ці шкідливі організми можуть бути суттєвими. Незважаючи на поточні методи захисту рослин, середні показники втрат уро- жайності та якості основних культур:пшениці, рису, кукурудзи, картоплі, сої й інших – як і раніше, дуже високі. При цьому
ефективність контролю збудників хвороб залишається на порівняно низькому рівні – у
середньому лише 32%; вона поступається ефективності контролю і бур’янів (74%), і шкідників (39%) (E. Oerke, 2006). Майже щороку чимала частка урожаю українського виробництва втрачається через ураження посівів хворобами, набагато погіршується його якість. За останні роки на ринку фунгіцидів почали інтенсивно з’являтися препа- рати, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI. Уперше SDHI продукт (ді- юча речовина) було представлено світовій аграрній спільноті ще 1966 року як протруйник із вибірковим впливом на патогени. Новим етапом розвитку цього класу стали 2000-ні роки, коли було розроблено новітні надзвичайно ефективні діючі речовини. За останні двадцять років у світі з’явилися 12 діючих речовин, які використовують для польових, овочевих, плодово-ягідних та інших культур, із різними напрямами і способами застосування.

Піренофороз
(Drechslera tritici repentis) пшениці
(Ефективність (%), ступінь ураження на контролі (необроблена ділянка) – 89%)
Міравіс® Нео показує відмінну ефективність у контролі плямистостей (гельмінтоспоріозів) навіть за мінімальних норм застосування, тоді як інші продукти з діючими речовинами з класу карбоксамідів, що вважаються стандартами в контролі цих збудників, демонструють нижчу на 20–50% ефективність.
Міравіс® Нео демонструє чудову ефективність у контролі піренофорозу навіть за мінімальних норм застосування, набагато нижчих від офіційно зареєстрованих, тоді як інші діючі речовини з класу карбоксамідів демонструють нижчу ефективність навіть за норми вдвічі-втричі вищій від офіційно зареєстрованих.

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Сітчастий гельмінтоспоріоз ячменю
(Drechslera teres)
(Ефективність (%), ступінь ураження хворобою на контролі – 81%)

Міравіс® Нео показує відмінну ефективність у контролі плямистостей (гельмінтоспоріозів) навіть за мінімальних норм застосування, тоді як інші продукти з діючими речовинами з класу карбоксамідів, що вважаються стандартами в контролі
цих збудників, демонструють нижчу на 20–50% ефективність.

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Септоріоз листя (Septoria tritici) пшениці
(ураження прапорцевого листка, %)

Міравіс® Нео демонструє чудову ефективність у контролі септоріозу листя навіть за мінімальних норм внесення, тоді як інші продукти з діючими речовинами з класу карбоксамідів за максимальних зареєстрованих норм демонструють нижчу на 10–20% ефективність.

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Усього за 55 років, до 2021-го, розвитку хімічної групи карбоксамідів (SDHI) на
світовому ринку відомі та використовують 19 діючих речовин із цієї групи. У всіх у них є спільна особливість – вплив на клітину гриба, а саме на фермент сукцинатдегідроге- нази (СДГ,комплекс II у ланцюзі мітохондріального дихання).
Найновішим, із найширшим спектром контрольованих збудників на різних культурах, став підіфлуметофен (комерційна назва АДЕПІДИН™). Препарати, в основі яких є ця діюча речовина, мають особливі властивості, що відрізняють їх від інших препаратів, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI.

АДЕПІДИН™ – перший член нової підгрупи карбоксамідів – N-метокси-
(фенілетил)-піразолкарбоксамідів. Від першого синтезу до виходу на ринок пройдено шлях тривалістю вісім років. Було проаналізовано більше як 9000 різних синтезованих молекул, щоб отримати одну з відмінними характеристиками і неперевершеною ефективністю в контролі хвороб на різних культурах (найширший спектр контрольованих хвороб серед усіх відомих діючих речовин).

Головні переваги препарату Міравіс® Нео

  • АДЕПІДИН™ – це унікальна SDHI діюча речовина з найширшим спектром дії для захисту від хвороб
  • Рівномірне розподілення у листі для оптимального захисту протягом тривалого часу
  • Унікальна ефективність у контро- лі піренофорозу, плямистостей (сітчастої, темно-бурої,смугастої), фузаріозів і септоріозів
  • Висока спорідненість із восковим шаром листя та фотостабільність, а також стійкість до змиванням дощем
  • Тривала захисна дія проти хвороб і чудовий фізіологічний ефект
  • Єдиний препарат на ринку України з унікальною ефективністю в контролі хвороб
    пшениці й ячменю.

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

 

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Захист посівів пшениці та ячменю препаратом Міравіс® Нео продемонстрував набагато вищу
ефективність у контролі всіх ключових хвороб. Крім того, порівняльні графіки ділянок на основі даних індексу NDVI демонструють вищі показники рівня активності вегетації порівняно з
ключовими конкурентами і схемами захисту – на 7–30%. Це підтверджено вищим рівнем урожайності на
6–15%, а щодо контролю (необроблена ділянка) – на 35–45%.
Міравіс® Нео варто застосовувати профілактично або на початкових етапах зараження рослин патогенами, щоб розкрити максимальний потенціал активного інгредієнта в захисті від хвороб і подовженої захисної дії.
Звичайно, всі SDHI-вмісні продукти потребують особливого підходу під час використання (внесення). Слід подбати про антирезис- тентну програму захисту своїх посівів. Це означає, що застосовувати SDHI-продукти потрібно не більше як двічі-тричі за сезон, включаючи протруювання насіння.
З огляду на сказане вище можна зробити висновок, що препарат Міравіс® Нео – справді неодмінний елемент в інтенсивних технологіях для досягнення ще вищих показників урожайності, та рекомендувати його аграріям України.
Міравіс®Нео – досвід професіоналів.