КОРІВНИК НА КОМПОСТІ ДЛЯ УТРИМАННЯ ДІЙНОГО СТАДА – ЧАСТИНА ДРУГА

0

      КОРІВНИК НА КОМПОСТІ ДЛЯ УТРИМАННЯ ДІЙНОГО СТАДА – ЧАСТИНА ПЕРША

Чисті тварини

Завдяки підстилці з компосту тварини в таких корівниках залишаються чистими. Ступінь забрудненості тварин за шкалою від 0 до 2 (0 = жодного забруднення, 2 = повне забруднення)
у середньому становив 0,44. Вим’я було найчистішим, а нижня частина кінцівок – найбільш забрудненою. Цей ступінь чистоти тварин можна порівняти з іншими системами утримання
(рис. 1). Так, у безприв’язних корівниках із боксами для лежання середній ступінь забрудненості
становив 0,40, у корівниках із глибокою підстилкою – 0,59, а зі щілинною підлогою – 0,77. Певно,
найінтенсивніше тварини забруднювали нижні частини кінцівок переважно під час перебування у
кормових проходах. Незначне забруднення вимені є позитивним показником з позиції здоров’я вимені,
позаяк значне забруднення пов’язане з підвищеним ризиком ураження патогенними мікроорганізмами.
Зміни (поранення) шкіри тварин спричинюють біль, призводять до погіршення самопочуття та
зниження продуктивності. Тому слід так налагодити систему утримання, аби тварини не зазнавали жодних травм або пошкоджень. За результатами досліджень корівників на компості не було виявлено пошкоджень на шкірному та волосяному покривах. У зазначеному дослідницькому проекті в середньому у 82,6% тварин волосяний покрив на нижній частині кінцівок був неушкодженим. Цей показник вираховували порівняно з системою корівників, де у боксах для лежання була підстилка з гною та соломи (рис. 2).

рис 2

Здоров’я тварин і гігієна

Здоров’я тварин та їхнє самопочуття дуже залежать від умов утримання. Оптимальні системи
утримання допомагають отримати здорових тварин, сприяють підвищенню плодовитості та продуктивного їх використання А це, своєю чергою, може підняти продуктивність та рентабельність господарства. Під час досліджень враховували цілу низку чинників. Виявилося, що найкращою формою утримання дійного стада є система вільного, без стресів переміщення/стояння/лежання тварин на м’якому, подібному до природних пасовищ, та нековзкому покритті. Таке покриття має бути сухим та гігієнічно благонадійним. Захворювання і проблеми зі здоров’ям тварин, які безпосередньо або опосередковано виникають
за несприятливої або гігієнічно небезпечної системи утримання – це захворювання копитець та кінцівок (а їхнім наслідком є збільшення випадків кульгавості), порушення відтворення через слабкі симптоми охоти, а також підвищений вміст соматичних клітин та випадки маститів. Наступний розділ описує принципові питання здоров’я та гігієни тварин і виводить взаємозв’язок між утриманням дійних корів у «робочому» та «неробочому» корівнику на компості.

рис 1

Менше кульгавості

Кульгавість є найчастішою проблемою у дійному стаді з безприв’язним утриманням та має надзвичайно
велике значення як для здоров’я тварин, так і для рентабельності господарства. Кульгавість – це
симптом та прояв больового порушення ходи. Її причиною завжди бувають запалення та бактеріальні
інфекції або зміни рухового апарату, спричинені травмами. Кульгавість спричинюють багато чинників, основні з них: утримання, менеджменті годівля. Що стосується утримання, то тут важливе значення мають конструкції зон лежання та проходів, достатні простір для тварин та кількість місць для лежання, наявність вигонів. Фактори менеджменту, що забезпечують спокійний та безстресовий робочий процес, також можуть зменшити
ризик виникнення кульгавості. Завдяки постійному та фаховому догляду за копитцями, який неодмінно
має проводити кваліфікований спеціаліст, можна відчутно зменшити частоту виникнення кульгавості.

Зменшення навантаження на руховий апарат

Система корівника на компості, що працює належним чином, створює оптимальні умови для здоров’я
копитець та кінцівок. На сухій поверхні ратиця і шкіра біля них також сухі, тому й бактеріальних інфекцій у цих місцях виникає менше. М’яка й нековзка поверхня зменшує навантаження на руховий апарат під час переміщення Підсковзнутися та роз’їхатися кінцівками врізнобіч корови майже не можуть, отже їм набагато легше лягати та вставати. Та й лежати коровам досить комфортно. Місця натиску на кісткових виступах, особливо на скакальному суглобі, у тварин у корівнику на компості не трапляються. Завдяки утриманню на м’якій поверхні менше стираються копитця, тож частоту проведення розчистки слід збільшити або постійно контролювати, щоб не було відрослих копитець або їх треба регулярно заточувати. У разі виникнення кульгавості за належного кваліфікованого лікування на м’якому компості травми загоюються швидше, аніж за несприятливих умов утримання. Загалом, випадки кульгавості у корівниках на компості можуть рідше проявлятися, ніж у корівниках із твердою підлогою. За оцінкою кульгавостів спільно проведеному австрійськими та швейцарськими установами дослідницькому проекті, частка кульгавих корів становила 25%. Цей показник має позитивну оцінку та перебуває значно нижче значень низки інших досліджень безприв’язного утримання з боксами для лежання (31–46%) (рис. 3). Також дослідження у США засвідчили значне зменшення випадків кульгавості корів за утримання на компості. Як наслідок – таких корів довше утримують у господарстві і вони мають вищу продуктивність.

 

1

      За утримання на компостній підстилці тварини завжди залишаються чистими і не мають ушкоджень шкіри

Уникати поганих умов утримання

За неналежного функціонування системи корівників на компості копитця та шкіра навколо них
постійно вологі. Для бактерій та інших збудників це найкращі умови для розмноження, що загалом
підвищує тиск інфекції. Так, випадки виразки міжкопитцевої щілини, мокрецю, а також хвороби
Мортелларо (Dermatitis digitalis) були безпосередньо пов’язані з некомфортними умовами утримання.
За утримання тварин у корівнику на компості, який не функціонує належним чином або через поганий
менеджмент за інших систем утримання, не слід очікувати позитивного ефекту на здоров’ї копитець і
кінцівок, навпаки, виникає безліч проблем.

Плідність

Плідність у молочному скотарстві є вирішальним фактором виробництва. Погіршення плідності може проявлятися у різних формах (відсутність тічки, прихована охота, яловість, кисти яєчників, затримка посліду, запалення матки, аборти тощо). Також
причини порушення відтворних функцій мають різну природу (генетика, утримання, годівля, менеджмент та спостереження за тваринами, інфекційні захворювання, вплив сезону року…).

За належного функціонування корівника на компості система утримання не чинить стресу на корів, навпаки, вони почуваються тут дуже добре.
Відсутність стресу та можливість упевнено рухатися поверхнею сприяють активності тварин та більш вираженому прояву тічки, особливо застрибуванню. Завдяки цьому значно легше виявити корову в
охоті. Загалом, у корівнику на компості, що добре функціонує, можна отримати високі показники
відтворної здатності корів. Однак ці показники залежать і від інших уже названих вище чинників.
Дослідження з США свідчать про поліпшені показники відтворної здатності корів за утримання на
компості, водночас завжди враховувалися вихідні показники: у проблемному господарстві легше
досягти поліпшення результатів, ніж у господарстві з добре налагодженим менеджментом.

За неналежної роботи корівника на компості рух корів обмежений, кінцівки встрягають
у вологе покриття, виникає стрес. Несприятливі гігієнічні умови призводять до запалень матки, тому у таких корівниках слід приділяти особливу увагу відтворній здатності тварин.

Соматичні клітини та здоров’я вимені

Підвищений вміст соматичних клітин у молоці є ознакою порушень здоров’я вимені, що зумовлені
проникненням збудників маститу, а також помилками в менеджменті. Підвищений вміст соматичних
клітин у загальному молоці призводить не лише до попереджень та відмов від закупівлі такого
молока, а й до значних фінансових втрат. Вміст соматичних клітин є важливим критерієм якості
молока через його тісний зв’язок зі складом молока та у деяких тварин зосереджує увагу на стані
здоров’я і функціонуванні молочної залози. У корівнику на компості з належним функціонуванням завдяки процесу компостування та висушеній поверхні підстилки, загалом, міститься мало мікроорганізмів, тому й тиск інфекції на вим’я менший. Також вим’я та дійки завдяки сухій підстилці залишаються чистими, а заселення мікроорганізмами цих частин менше. Під час досліджень корівників на компості дуже часто фіксували позитивну дію на зменшення вмісту соматичних клітин та випадків маститу. Однак слід зважати, що підвищення соматичних клітин та мастити є процесом, спричиненим багатьма чинниками. Вигідна система утримання як, наприклад, утримання на компості, може надати лише основу для успіху. Результати досліджень із США свідчать про зменшення кількості соматичних клітин та випадків маститів за утримання на компості. До того ж слід враховувати те, що стан здоров’я вимені на різних господарствах, порівняно з австрійськими, значно нижчий (середній вміст соматичних клітин у господарстві перевищує 200 000/мл).У корівнику з порушеним функціонуванням бактерій збудники інфекційних захворювань можуть інтенсивно
розмножуватися. Далі – через сильне забруднення шкіри вимені та дійок підвищується тиск інфекції.
У такому корівнику за короткий час, часто за декілька місяців, кількість соматичних клітин та випадків маститу може призвести до важко контрольованих проблем.