У 2020 році в агропродовольчих секторах економіки відбулася інвестиційна криза

0

У 2020 році обсяги капітальних інвестицій в агропромислові сектори економіки України склали 36 млрд грн, що співпало з прогнозом вчених Інституту аграрної економіки.

Про це повідомив провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення установи, к.е.н. Микола Кісіль.

Він зазначив, що за даними Держстату обсяги капітальних інвестицій в агропромислові сектори економіки України за січень-грудень 2020 року склали 56974,6 млн грн. Зокрема в сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг − 35998,3 млн грн, лісове господарство та лісозаготівлі − 416,6 млн грн, рибне господарство − 27,2 млн грн, а у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів − 29532,5 млн грн.

За результатами досліджень науковців Інституту аграрної економіки, капіталовкладення в агропромислові сектори економіки торік суттєво скоротилися й склали лише 53,3 % відповідного показника 2019 року. Індекси обсягів цих капітальних інвестицій за січень-грудень 2020 року до відповідного періоду попереднього року становлять по сільському господарству 54,7%, лісовому господарству – 65,5 %, рибному господарству – 53,6%, харчовій промисловості – 51,5%.

“Ці показники свідчать, що у 2020 році в агропродовольчих секторах економіки відбулася інвестиційна криза, глибина якої співставна з 2009 роком, коли в умовах світової фінансової кризи капітальні інвестиції у сільське господарство України скоротилися більш ніж наполовину” – зауважив Микола Кісіль.

За його словами, порівняно з харчовою промисловістю сільське господарство поки що зберігає інвестиційну пріоритетність. З розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій у харчову промисловість на розвиток сільського господарства за рахунок усіх джерел фінансування у січні-грудні 2020 року спрямовано 1,75 грн.

“Інвестиційний спад по сільському господарству й харчовій промисловості у 2020 році був глибшим, ніж в інших секторах економіки, по яких індекс капітальних інвестицій склав 62,8%. Це означає, що відносини між видами економічної діяльності в економіці України торік змінювалися не на користь її агропродовольчих секторів” – пояснив науковець.

Він додав, що інвестиційна криза в сільському господарстві у 2020 році супроводжувалася скороченням обсягів виробництва сільськогосподарської продукції (-11,5 %) і цін на неї (-11,6 %). Тому у 2021 році слід очікувати на посилення в сільськогосподарських товаровиробників дефіциту власних коштів на фінансування капітальних інвестицій. У зв’язку з цим їм будуть потрібні додаткові позикові й залучені кошти.

Уповільнення інвестиційної діяльності в агропродовольчих секторах у 2018-2019 роках і значний її спад у 2020 році зумовлені наростанням негативного впливу низки чинників, які пов’язані з:

  • недостатньо обґрунтованими змінами в макроекономічному управлінні агропродовольчими секторами економіки;
  • несприятливими природнокліматичними умовами в сільському господарстві;
  • пандемією COVID-19;
  • відмовою агробізнесу від реалізації інвестиційних проектів і планів у зв’язку з їх очікуваннями на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
  • зменшенням обсягів державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників;
  • погіршенням умов діяльності малого бізнесу;
  • посиленням ризиків інвестування і збереження капіталу тощо.

“Інвестиційний спад 2020 року негативно позначиться на темпах розвитку економіки, продовольчій безпеці держави, а також на валютних та бюджетних надходженнях у державу, у цьому та наступних роках. Тому необхідні заходи щодо пріоритетної активізації інвестиційної діяльності в агропродовольчих секторах економіки” – підсумував Микола Кісіль.