У доповіді ООН повідомляється про відсутність продовольчої безпеки і соціальну вразливість на сході України

0

20 грудня 2017 року, Київ, Україна – Сільські домогосподарства, які постраждали від конфлікту на сході України, терміново потребують допомоги для відновлення сільськогосподарського виробництва. Цей вид допомоги сприятиме збереженню і відновленню джерел засобів до існування, відновлення доходів і забезпечення стійкої продовольчої безпеки – про це йдеться в новій доповіді ФАО, опублікованій сьогодні.

У дослідженні представлено аналіз соціальної і економічної уразливості в Донецькій і Луганській областях, які постраждали від конфлікту, з особливим акцентом на сільських жителів, що живуть уздовж лінії розмежування.

Для підготовки звіту ФАО оцінила економічну і соціальну уразливість всіх сільських домашніх господарств, розташованих як в контрольованих урядом, так і непідконтрольних районах. Також були проаналізовані рівень впливу зовнішніх негативних чинників на населення і стратегії їх подолання, що використовуються постраждалими домогосподарствами.

ФАО розглянула реальні наслідки, стан і потреби постраждалого від конфлікту населення і проаналізувала зміну ситуації з плином часу. Аналогічна оцінка була проведена ФАО в кінці 2015 року, її результати стали основою для порівняльного аналізу у новому звіті.

Даний звіт, з його оновленими даними і глибоким аналізом, надає державним органам, які приймають рішення, міжнародним організаціям та іншим зацікавленим сторонам основу для визначення пріоритетів і вибору ефективних стратегій вирішення проблем, пов’язаних з відсутністю продовольчої безпеки і бідністю. Зокрема, в ньому звертається увага на необхідність зміцнити виробничі можливості сільського населення і пожвавити сільськогосподарське виробництво.

Щоб не вважатися вразливим, домашнє господарство повинно мати принаймні один функціональний сільськогосподарський ресурс і один функціональний транспорт. Виходячи з цього визначення, трохи більше половини опитаних домогосподарств можуть вважатися уразливими.

Згідно з доповіддю, загальна вартість термінової допомоги, необхідної найуразливішим верствам населення, оцінюється приблизно в 5,9 млн. доларів США.

Ключові цифри

§  Вплив як катастрофічних, так і інших потрясінь зачепило третину домашніх господарств, що є значно меншим в порівнянні з 2015 роком

§  55 відсотків домогосподарств як і раніше відчувають грошову бідність, причому одна третина з них живе в бідності з доходом нижче 100 доларів США на місяць

§  Економічна (трудова) міграція прогресує, покриваючи до 30 відсотків домашніх господарств в контрольованих урядом районах і половину домашніх господарств в непідконтрольних районах

§  Більшість населення, що займається тваринництвом і представляє 87 відсотків усіх фермерів, повідомили про часткову загибель поголів’я – в основному через відсутність корму для тварин або готівки, що, в свою чергу, є прямим результатом зростання цін і зміни структури посівів

§  Хоча 95 відсотків домогосподарств мають доступ до землі, тільки 61 відсоток займаються рослинництвом – в порівнянні з 91 відсотком в 2015 році.

 «Ключовим моментом цього звіту є визнання того, що сільське населення має великий потенціал і що інвестиції можуть надати йому можливості для різних шляхів розвитку», – сказав Фаррух Тоїров, координатор надзвичайної програми ФАО в Україні. «Це повинно розпочатися зі створення базової фізичної та соціальної інфраструктури, наприклад, шляхом надання обладнання, знань і допомоги по кооперації між фермерами».

«Інвестиції повинні також бути орієнтовані на розвиток відповідних навичок і підтримку підприємництва», – продовжив Тоїров, «в тому числі через кооперативи та інноваційні фінансові механізми».

Нова доповідь ФАО пропонує  донорам зробити заходи щодо забезпечення джерел засобів для існування центральним пріоритетом, активно використовуючи достойний потенціал, який існує в регіоні.

Дослідження пропонує три напрямки дій:

  • Перше завдання полягає в роботі з громадами для максимального використання місцевих ресурсів і збільшення вигоди від змін в структурі посівів
  • Друге завдання – створити необхідну інфраструктуру для підключення сільських районів до зовнішніх ринків збуту, оскільки сьогодні в більшості сіл немає доріг, несправні електромережі та практично немає сховищ
  • Третє завдання полягає в забезпеченні стійкості, створюючи можливості для отримання доходів, здобуваючи знання і розвиваючи кооперацію.

Даний звіт- це вже третє дослідження ФАО сільськогосподарського сектора на сході України, в основі якого покладені попередні видання оцінки соціально-економічного впливу і потреб сільських домогосподарств уздовж лінії розмежування 2015 року і комплексного аналізу сільського господарства 2017 року.