Наскільки красива ця корова-сименталка?

0

Райнхард Пфлегер, керівник відділу оцінки екстер’єру Робочого об’єднання селекціонерів симентальської худоби (AGÖF) Австрія

З моменту запуску системи FleckScore це твердження вже не є питанням індивідуального смаку. Ця система забезпечує незалежне від особистості фахівця або регіону отримання однакової оцінки бонітування симентальської худоби.

Зовнішній вигляд худоби вже впродовж декількох століть має для селекціонерів вирішальне значення. Такі критерії, як прикріплення вимені або кут скакального суглоба дають змогу визначити, чи можна надалі використовувати тварину для розведення. З моменту введення геномної селекції експерти обговорюють, наскільки спірним може бути значення зовнішнього вигляду ВРХ (екстер’єру). А різні виставки і шоу худоби показують, що, як і завжди, серце фермера б’ється задля «красивої» корови. Від оцінки тварин фермери очікують, що можна буде на базі наукових положень записати і навіть зобразити очікуваний показник тривалості використання певної тварини. Це можливо лише тоді, коли окремі показники чітко визначені, з яких стають зрозумілі бали екстер’єрної оцінки. Для цього селекціонери симентальської худоби почали використовувати спеціально розроблену систему FleckScore.

FleckScore захищає бонітера

Система FleckScore має дві суттєві різниці від попередньої: вона пропонує експерту з бонітування (бонітеру) бали і розміщує основні показники за 100-бальною шкалою. Так з’являються однакові результати по кожній тварині незалежно від регіону її походження та бонітера. Система враховує кількість лактацій корови на момент бонітування. Оцінка екстер’єру з FleckScore описує відхилення від середнього по популяції впродовж лактацій і прогнозує подальший розвиток тіла корови.

Нова система жодним чином не змінює списку окремих і головних показників. Опис лінійних показників, як і до цього, відбувається за шкалою від 1 до 9 балів. Для обчислення запропонованих балів беруть до уваги окремі показники щодо їхнього впливу на тривалість використання тварини. Вирахувана системою кількість балів за комплекс «кінцівки» і «вим’я» може бути змінена бонітером усього на ±3 пункти. Таким чином, «око експерта» й надалі саме визначає, як можна адаптувати пропозицію кількості балів до певної тварини. Середнє значення по популяції, незалежно від лактації, відповідає 80 пунктам із діапазоном значень на шкалі від 68 до 93 пунктів у молодих корів і з подальшим розширенням (збільшенням) шкали для корів із декількома отеленнями (див. табл.).

Для міжнародного використання

Упродовж декількох років професійні експерти з бонітування худоби використовують FleckScore для лінійної оцінки первісток і старших корів у рамках контролю продуктивності за екстер’єром. Отримані дані описів первісток використовують для оцінювання племінної цінності та надають для публікації (наприклад у каталозі племінних тварин).

В Австрії у 2015 р. за системою FleckScore було описано понад 17 000 корів. У регіонах розведення симентальської худоби, які беруть спільну участь в оцінці племінної цінності, ця кількість сягнула більше 90 000 корів. В інших країнах Європи і за океаном також зріс інтерес до FleckScore.

Тому Робоче об’єднання селекціонерів симентальської худоби (AGÖF) від імені Всесвітнього об’єднання селекціонерів симентальської худоби випустило міжнародну інструкцію та розробило інтернет-платформу www.fleckscore.com для зручного користування системою FleckScore.

У брошурі в формі малюнків із детальним описом представлено всі окремі показники для вимірювання й оцінки тварин. Розрахунок загальної оцінки головних показників із урахуванням вагомості окремих із них залежно від їхнього впливу на поліпшення тривалості використання на прикладі корови-моделі представлено на рисунку. Загалом інструкція полегшує проведення лінійного оцінювання або бонітування тварини і може слугувати базовим документом для навчання фахівців. Таким чином, активні користувачі вчаться ліпше розуміти систему.

Доступна он-лайн версія

Раніше лише професійні бонітери могли використовувати електронні пристрої для використання системи пропозиції оцінки від FleckScore. Віднині завдяки інтернет-платформі стало можливим і практикам, і студентам вивчити цю систему та використовувати її на практиці. Ядром сайту є інформаційна сторінка, де описані всі окремі показники, загальні бали й недоліки. Інформація щодо окремих показників представлена в графічній і вербальній формах, на жаль, поки лише німецькою, англійською та іспанською мовами.

Із он-лайн формою бонітування можна описати симентальських корів усіх вікових груп. Отримані бали бонітування надсилають на вказану електронну адресу, їх також можна зберегти й обробляти та аналізувати.

Тож за допомогою міжнародної інструкції та інтернет-платформи система FleckScore уніфікує оцінку екстер’єру симентальської в усьому світі. Тож віднині селекціонери можуть об’єктивно оцінювати своїх корів.

Огляд загальних балів за тулуб/обмускуленість/кінцівки/вим’я в FleckScore

Комплексна оцінка Вираженість
68–70 Екстремально нижче середнього
71–73 Значно нижче середнього
74–76 Нижче середнього
77–79 Злегка нижче середнього
80 Середня вираженість показника
в популяції (середнє по популяції)
81–83 Злегка вище середнього
84–86 Вище середнього
87–89 Значно вище середнього
90–93 Екстремально вище середнього