Кетоз виявлено, загрозу усунено

0

Кріста Еггер-Даннер, експерт ZuchtData, Австрія

Як відомо, новотільні корови дуже уразливі до дефіциту енергії, що своєю чергою призводить до подальшого захворювання їх на кетоз. Втім, існують певні інструменти для раннього розпізнавання і запобігання цієї хвороби на початковій стадії. Використовуючи їх, можна підтримати високу продуктивність тварин.

Кетози  – найчастіші порушення обміну речовин у дійних корів на початку лактації. Міжнародні дослідження підтверджують його наслідки: зменшення надоїв молока на 300–500 кг за лактацію, влив на репродуктивний цикл у середньому на 20% із зниженим успіхом запліднення або значно підвищеним ризиком зміщення сичуга чи захворювань на мастит. Кетоз також проявляється і в тривалому перетравленні поживних речовин, у щільному, у шаро- або дископодібному калі чи проносі. Типовим є запах ацетону (яблучний оцет) за видиху захворілих тварин та збільшення вмісту ацетонової кислоти в їхній сечі або молоці.

Перевірка крові, молока і сечі

Субклінічний кетоз – поширена проблема у високопродуктивних стадах молочної худоби, яка зазвичай проявляється на перших тижнях після отелення за негативного енергетичного балансу. Через нестачу енергії організм корови надто інтенсивно розщеплює жир, навіть швидше за печінку. Через неповноцінне розщеплення жиру кетонові тіла (бета-гідроксибутират) потрапляють у кров, молоко та сечу тварин. Для раннього розпізнання субклінічного кетозу придатні кето-тести, оскільки їх можна застосовувати в цих рідинах.

У рамках проекту Efficient Cow («ефективна корова») – спільний проект редакції журналу Landwirt, фермерських господарств і експертів-консультантів – перевірку молока кето-тестом проводили раз на 7-й і додатково на 14-й день лактації. Оцінювали залежно від ступеня зафарбованості папірця. Розраховували вміст бета-гідроксимасляної кислоти, при цьому виробник зазначає, що за значення 100 μмоль/л є підозра на кетоз. За цього граничного значення 44% корів мали підозру на кетоз. Якщо межу підвищити до 200 μмоль/л – це лише 14% тварин. Водночас тільки 0,7–1,0% коровам із господарств проекту ветлікарі діагностували кетоз. Значна різниця у кількості корів із підозрою на кетоз серед тварин проекту Efficient Cow (варіативність 0–40% субклінічних кетозів із >= 200 μмоль/л) вказує на те, що оптимізований менеджмент відчутно зменшує випадки кетозу.

Зважайте на контрольний звіт

Вказівку на субклінічний кетоз дає також частка «жир-білок» на початку лактації, яка вказане у щоденних звітах регіональних об’єднань із контролю молочної продуктивності (LKV) або на онлайн-порталах і що дає дуже добру оцінку стаду. При цьому співвідношення «жир-білок» понад 1,5 є ознакою загрози кетозу. Варто зауважити, що показник може мати відхилення залежно від тварини. Якщо покладатися лише на частку «жир-білок», слід враховувати, що за інтервалу між контрольними доїннями в середньому 40 днів можливо через те, що потребується значний період часу, аби захворювання проявилося, не надаватиметься результат контролю молочної продуктивності.

Результати з проекту Efficient Cow показують, що тварини з результатами кето-тесту >= 200 μмоль/л мали значно вищу частку «жир-білок», і впродовж лактації ці показники різко знижувалися, тож наприкінці лактації корови мали цей показник нижче рівня здорових тварин (рис. 1). Ще у 2014 р. вчені помітили значну різницю частки «жир-білок» стосовно породності худоби. Вони також встановили, що граничне значення 1,5 у симентальських корів часто виявлялося зависоким. Через це за часткою «жир-білок» розглядали все стадо. Тому з’явилися різні оцінки. Також можна графічно зобразити показники частки різних пробних видоювань і таким чином проаналізувати її зміни упродовж року.

Тримайте масу під контролем

Корови із субклінічним кетозом мляві, неохоче споживають корм і швидко худнуть. Регулярна оцінка кондицій тіла допоможе виявити інтенсивне розщеплення жиру організмом тварини. Оцінювання можна проводити за оптичною класифікацією (body condition score) або шляхом вимірювання товщини спинного жиру. За вимірювання bcs субклінічний кетоз проявляється, якщо показник змінюється на більше ніж 0,5 бали впродовж перших 4-х тижнів після отелення. У рамках проекту Efficient Cow у всіх корів намагалися точно виміряти бали bcs під час кожного контрольного доїння (1 = дуже захуда, 2 = видимі опуклості кісток, 3 = опуклості кісток добре прикриті, 4 = опуклості кісток проглядаються, 5 = дуже зажирна). Інж. Йоганн Гойслер із Центру Раумберг-Гумпенштайн рекомендує дотримуватися показника кондицій тіла на момент отелення 3–3,75 балів і оптимального схуднення у першій третині лактації на 0,5–0,75 балів. Оцінка даних проекту Efficient Cow на прикладі симентальської худоби показує, що понад 10% тварин мають показник bcs менше 3 балів. Зменшення показника bcs у першій третині лактації добре виражене в корів другої та третьої лактацій, а відтак і частка захворювань обміну речовин серед них збільшується. Це може бути пов’язано з сильним дефіцитом енергії.

Результати з проекту Efficient Cow показують, що корови з результатом кето-тесту >= 200 μмоль/л у середньому мали нижчий бал кондицій. Ці корови не могли покрити дефіцит у кондиції тіла й протягом лактації. Тож які висновки можна зробити з цього: корова в критичній фазі на початку лактації має втрачати якомога менше резервів тіла. Для цього слід оптимізувати годівлю і брати до уваги ідеальні кондиції тіла тварин перед переведенням їх на сухостій.

Наразі проводять дослідження в галузі оцінки племінної цінності за захворюваннями обміну речовин, спрямовані на те, щоб поліпшити стабільність обміну речовин у худоби молочних порід на тривалий період.