Як поліпшити продуктивність корів за допомогою азотних добавок

0

Юлія Дворська, канд. вет. наук, доцент, Сумський НАУ

Михайло Чернадчук, ДП «Оллтек-Україна»

У бактерій рубця, особливо тих, які відповідають за перетравлення клітковини, є специфічна потреба в аміаку – 10–15 мг/день – постійний рівень упродовж дня. Це необхідно для того, щоб було вдосталь енергії для перетравлення клітковини та синтезу мікробного протеїну.

Зазвичай за стандартної годівлі більшу частину дня спостерігається дисбаланс аміаку в рубці. Ефективність роботи мікробів переважно виражається в грамах мікробного протеїну на грами ферментуючих вуглеводів (або сухої речовини, що ферментується).Тож, що більше азоту отримають мікроби рубця, то ефективніше перетворюватиметься азот раціону в молоко.

Азотні добавки для поліпшення ферментації в рубці

Чому так важливо забезпечити постійне надходження азоту в рубець? Тому що часто протягом дня, а особливо в перервах між годівлею, вміст аміаку в рубці стає занизьким, що порушує розвиток бактерій.

Сьогодні є безліч кормових добавок, які поліпшують ферментацію рубця і життєздатність мікробів. Один із напрямів – додавання в раціони жуйних небілкового азоту. Наприклад, один із доступних сьогодні на ринку джерел немікробного азоту в раціонах корів – Оптіген («Оллтек») містить 41% азоту, 256% сирого протеїну. При цьому, згідно з результатами досліджень, 6,3% небілкового азоту організм тварини отримує відразу ж після споживання, а швидкість його подальшого виходу становить 8% в годину.

Крім можливості поліпшити склад раціону, додавання джерела небілкового азоту дає змогу збалансувати вихід азоту й забезпечити постійний оптимальний його рівень. Контрольований та постійний вихід азоту сприяє зростанню синтезу істинного протеїну для виробництва молока – мікробного протеїну на 10–20%. Крім того, такі добавки допомагають скоротити кількість загального азоту в раціоні – він ефективніше і з меншими втратами використовується в організмі. Добавки небілкового азоту сприяють перетворенню азоту корму в бактеріальний азот.

Деякі кормові добавки слід розглядати як повноцінний інгредієнт, що може слугувати альтернативою рослинному протеїну, тому раціони із його використанням  варто перераховувати.

Використання цього продукту в раціонах дає змогу додатково отримати такі переваги:

 • Стабільна кількість доступного азоту для бактерій рубця
 • Додаткова енергія завдяки кращій перетравності клітковини
 • Збільшення синтезу протеїну як наслідок зростання популяції мікроорганізмів
 • Вивільняється місце в рубці, тому що 100 г препарату здатні замінити 0,8–1,2 кг білкових рослинних кормів (шротів, макух)
 • Збільшує споживання сухої речовини корму
 • Можна використовувати для боротьби з тепловим стресом, оскільки в умовах стресу різко падає споживання корму, а цей продукт є концентрованим аналогом протеїну для жуйних
 • Здешевлення раціону в разі заміни соєвої макухи або шроту
 • Оптимізує енерговитрати в організмі й дає змогу додатково отримати від 1 л молока
 • Оптимізує тиск у зоні структури раціону: інтенсивне використання більш фізіологічних для корови об’ємистих кормів і зменшення кількості концентратів.

Університетський досвід (Університет Вісконсіна, Медісон, США, Inostroza et al, 2011)

Під час експерименту вивчали вплив добавок небілкового азоту в раціоні молочних корів на молочну продуктивність, вартість корму й чистий прибуток. 16 молочних стад корів різних порід походження з Вісконсіну (у середньому 148 голів – від 58 до 500) розділили на 2 групи: контроль і дослід (Оптіген, 114 г/гол./день). Під час перерахунку раціону за використання азотної добавки на місце, що звільнилося в раціоні, додавали кукурудзяний силос або кукурудзу. Дослід тривав 30 днів. Щодня середню пробу збірного молока з групи аналізували.

Результати досвіду

Контроль Дослід Стандартна похибка P-value
Надій, кг/день 35,4 35,9 0,2 <0,01
Жир, % 3,72 3,69 0,02 0,07
Жир, г/д 1317 1322 8 Статистично не достовірно
Білок, % 2,98 2,97 6 0,13
Білок, г/д 1055 1065 6 0,13
Азот сечовини в молоці, мг/дл 12,4 13,2 0,3 0,01

 

Таким чином, додавання препарату небілкового азоту підвищувало надій на 0,5 кг/гол./день(P < 0,01), знижувало витрати на корми за перерахунку раціону, коли застосовували додатково кукурудзяний силос, чистий прибуток збільшився на  0,21 дол. США гол./день.

Виробничий дослід в Україні (М. Монашок а ін., 2013)

Дослід проводили в ТОВ «Прогрес», Кіровоградська обл. (поголів’я 890 корів із надоєм 7500 кг молока на корову в рік), у кінці 2012 р. ввели в склад комбікорму Оптіген із розрахунку 100 г/гол., скоротивши кількість пивної дробини, соняшникової макухи і кукурудзи.

На рис. 1 показана динаміка надою в жовтні 2012 р. після додавання в раціон корів азотної добавки (додали 6 жовтня). Як видно з даних графіка, продуктивність на початку досліду становила 8360 л, у кінці досліду – 8500 л. Коливання молочної продуктивності пов’язані зі змінами годівлі в цей період (періодично згодовували зелену масу).

Протягом періоду згодовування продукту проводили регулярний моніторинг консистенції гною, його структури, шляхом просіювання через спеціальний набір сит (комплект Visual pH Box компанії Celtic, Франція). Аналіз структури гною виявив значне зменшення кількості довгих волокон і великих часток зерна на верхньому ситі сепаратора гною. Це можна пояснити поліпшенням перетравлення клітковини раціону, що своєю чергою й стало причиною підвищення жирності та білка молока.

Економічна ефективність

На початку експерименту продуктивність становила в середньому 18 л/корову, вміст жиру – 3,56%, білка – 3,17%. Упродовж місяця експерименту вміст жиру в молоці зріс на 1,1% (до 3,67%), білка – на 0,9% (до 3,26%).

Молочна продуктивність залишилася практично на тому самому рівні (18 л на корову в експериментальній групі).

Завдяки перерахунку раціону економія корму за місяць становила:

 • 15 000 кг  соняшникового шроту за ціною 2,90 грн за кг = 43 500 грн.
 • 3000 кг пивної дробини за ціною 1,65 грн за кг = 4950 грн.

Збільшення ціни літру молока на 0,15 грн (у середньому за місяць 8100 × 0,15 = 1215 × 30 = 36 450 грн/день).

Тож, прибуток склав 84 900 грн за місяць.

Витрати: Оптіген, 0,1 кг на гол./добу за ціною 32 грн/кг (477 × 3 = 1431 × 32 = 45 792 грн).

Отже, чистий прибуток за місяць експерименту – 84 900 – 45 792 = 39 108 грн.

Відтак добавка небілкового азоту може допомогти створити і підтримати постійне надходження протеїну в організм корови за дисбалансу білка в раціоні, що дасть змогу фахівцям із годівлі задовольнити потреби тварини й досягти високої продуктивності.