Біологічні препарати: проста арифметика ефективності

0

Віктор Зуза, канд. с-г наук, Донецькій відділ родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ННЦ «Інститут агрохімії та ґрунтознавства
ім. О. Н. Соколовського», Анна Дудкіна, агроном ТОВ «Агрофірма «Гермес»

Нині біологічні добрива це економічний та екологічно безпечний спосіб підвищити урожайність культури та реанімувати посіви після стресових умов. Ефективність добрив на основі вермикомпосту вкотре доведена польовими дослідами.

Досвід застосування мінеральних добрив свідчить про те, що ефективність їх дії залежить від багатьох факторів, серед яких важливу роль відіграють погодно-кліматичні умови. Різні метеорологічні умови за роками часто є головною причиною неоднакового результату від застосування добрив. Одним із способів зменшити метеорологічну залежність є застосування регуляторів росту рослин, що справляють адаптивний вплив на рослинний організм. Серед наявних засобів вельми дієвими є гумінові препарати, до яких належать досліджувані органічні добрива Гумісол та стимулятор-адаптоген Гуміам.

Ефективність препаратів тестували в умовах Степу України на посівах озимої пшениці. На час настання оптимальних строків посіву озимих культур у 2016 році більша частина площ, призначених під сівбу озимини, була охоплена ґрунтової посухою через дефіцит опадів.

Із червня по серпень 2016 року опадів було менше за середні багаторічні показники майже утричі, а середня температура повітря перевищувала багаторічний показник на 5 °С. Тому вологозабеспечення вересня на рівні середніх багаторічних значень було недостатньо. Передпосівну обробку насіння і посів пшениці озимої виконали лише 04.10.2016.

На початковому періоду вегетації культури погодні умови були вкрай незадовільними. У першій декаді жовтня температура повітря сягала 27,0 °С. Але вже у другій декаді місяця (на 16-ту добу після сівби) відбулося стійке зниження середньодобової температури ґрунту на глибині 5 см – нижче за  4 °С. Це обумовило слабкий розвиток культури, як наслідок перед виходом у зиму зафіксована лише фаза «шильця». Обробка насіння препаратами Гумісол, Гуміам активізувала ріст і виявила антистресові властивості. Так, навіть за вкрай несприятливих умов початку вегетації обробка посівного матеріалу сприяла покращенню стану посівів перед перезимівлею.

Весняний період був відносно сприятливий для розвитку пшениці. Заплановані обробки препаратами Гумісол-плюс 01 (зернові) та Гуміам 01 (зернові) на різних фонах мінерального живлення були проведені 04.05.2017 та 19.05.2017.

За підсумками року спостерігали приріст врожаю зерна пшениці озимої на варіантах із підживленням на фоні 100%-вого мінерального удобрення з застосуванням препарату Гумісол-плюс 01 Зернові – на 0,5 ц/га та Гуміам 01 Зернові – на 4,3 ц/га ( табл. 2).

Із наведених даних бачимо, що зменшення рівня мінерального живлення дає змогу істотно скоротити витрати під запланований врожай пшениці озимої завдяки заміні частини мінеральних добрив (30%) добривами Гумісол. У результаті отримано врожайність на рівні оптимального живлення (мінеральні добрива 100% – 46,6 ц/га; мінеральні добрива 70% + Гумісол-плюс 01 зернові – 46,6 ц/га).

Економічний аналіз свідчить про вищу прибутковість схеми 70% мінеральних добрив + Гумісол порівняно із класичною технологією. Так, застосування добрив Гумісол на фоні 70%-вого мінерального живлення дає більший прибуток (14 344,37 грн/га) проти прибутку за повного мінерального живлення (13 530,00 грн/га). Тобто прибуток з одного гектара зріс на 814,37 грн (таблиця 3). Вірогідно, це стало можливим завдяки збільшенню коефіцієнта засвоєння елементів живлення із добрив та ґрунту під дією гумінових добрив Гумісол.

Отже, можна дійти висновку, що завдяки застосуванню добрив Гумісол підвищується окупність добрив і зростає рентабельність виробництва. Підживлення й обробка посівного матеріалу стимулятором Гуміам значно покращує адаптацію рослин до несприятливих факторів, завдяки чому можна отримати додатковий приріст зерна до 4,3 ц/га.

Таблиця 1. Зміст варіантів досліду

№ з/п Зміст варіанта
1 Мінеральні добрива 100%
2 Мінеральні добрива 100% + Гумісол-плюс 01 Зернові
3 Мінеральні добрива 70% + Гумісол-плюс 01 Зернові
4 Мінеральні добрива 100% + Гуміам 01 Зернові

 

Таблиця 2. Урожай пшениці озимої та його структура

Варіант Урожай зерна, ц/га Солома, ц/га Відношення: зерно/солома
1 Мінеральні добрива 100% 46,6 77,8 0,60
2 Мінеральні добрива 100% + Гумісол-плюс 01 Зернові 47,1 76,1 0,62
3 Мінеральні добрива 70% + Гумісол-плюс 01 Зернові 46,6 80,3 0,56
4 Мінеральні добрива 100% + Гуміам 01 Зернові 50,9 88,4 0,58
НІР05 0,5 14,4 0,08

 

Таблиця 3. Економічний ефект залучення препаратів Гумісол-плюс 01 (зернові) та Гуміам 01 (зернові) у системі застосування мінеральних добрив у разі вирощування пшениці озимої

Варіант Врожайність, ц/га Прибуток із продажу зерна, грн/га Витрати на добрива, грн/га Витрати на регулятор, грн/га Чистий прибуток, грн/га
Мінеральні добрива 100% 46,60 16 776,00 3246,00 0,00 13 530,00
Мінеральні добрива 100% + Гумісол-плюс Зернові 47,10 16 956,00 3246,00 160,13 13 549,80
Мінеральні добрива 70% + Гумісол-плюс 01 Зернові 46,60 16 776,00 2271,50 160,13 14 344,37
Мінеральні добрива 100% + Гуміам 01 Зернові 50,90 18 324,00 3246,00 48,20 15 029,80