Україна потребує невідкладних заходів з протидії інвестиційній кризі

0

Агропродовольчі сектори нині переживають гостру інвестиційну кризу, яка охопила всю економіку України.

Про це сказав провідний науковий співробітник відділу інвестиційного і матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Микола Кісіль.

“Обсяг капіталовкладень по усіх видах економічної діяльності в січні-червні цього року до відповідного періоду 2019 року склав лише 65,1%. Такий спад характерний для інвестиційної кризи” – зауважив науковець.

Відповідно до його слів, прояви інвестиційної кризи в аграрному секторі економіки України є ще більш значними. Індекси капітальних інвестицій у січні-червні 2020 року до відповідного періоду минулого року мають такі значення: сільське господарство – 55,5 %, лісове – 28,6, рибне господарство – 44,9 %.

Обсяг капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за першу половину поточного року до відповідного періоду 2019 року становить 63,5 %, що майже відповідає рівню спаду по економіці. Утім інвестиційна криза у харчовій промисловості поглиблюється, адже значення індексу капітальних інвестицій зменшилося з 71,3 % в першому кварталі до 56,2% у другому кварталі.

За прогнозом експерта, різкий спад інвестицій, що відбувся в першому півріччі 2020 року, уже в короткостроковій перспективі негативно позначиться на обсягах випуску агропродовольчої продукції. Враховуючи недобір цьогорічного врожаю і необхідність виконання експортних зобов’язань у наступному році, можливі перебої із самозабезпеченням внутрішнього ринку окремими видами продовольства, кормами та деякими іншими продуктами.

“Порівняно глибша інвестиційна криза в агропродовольчих секторах зумовлена цілою низкою чинників. Вони пов’язані, зокрема, зі змінами в секторальному управлінні, посиленням інвестиційних ризиків, відмовою агроінвесторів від реалізації своїх проектів у зв’язку з очікуваннями на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення, уповільненням інвестиційної діяльності в секторах економіки, пов’язаних із сільським, лісовим, рибним господарствами і переробленням, а також з іншими факторами” – пояснив Микола Кісіль.

Так як аграрна сфера економіки помітно впливає на динаміку розвитку більшості видів економічної діяльності, заходи з протидії інвестиційній кризі в державі слід розпочинати з її подолання в аграрних секторах, вважає вчений.

На його думку, слід починати з усунення специфічних секторальних чинників інвестиційної кризи. Йдеться, перш за все, про формування сільськогосподарської політики за аналогією країн Економічного співробітництва і розвитку, зменшення інвестиційних ризиків агровиробників, протидію агрорейдерству та інвестиціям у захоплення земель сільськогосподарського призначення, створення умов для масового розвитку малого агробізнесу, його кооперативних й інтеграційних формувань, у тому числі про надання державної підтримки під реалізацію їхніх інвестиційних проектів розвитку тощо.

“Однак фундаментом для подолання інвестиційної кризи в агропродовольчих та інших секторах економіки є відповідні макроекономічні заходи щодо формування сприятливого інвестиційного клімату та безпеки інвестицій” – підсумував експерт.