Юрій Кирилов: «Аграрна освіта потребує постійних змін, оскільки готує фахівців для найбільш інноваційної галузі економіки»

0

5 серпня стартував прийом документів на магістерську програму «Агрокебети». Цього року, крім НУБіП України, ще п’ять університетів країни долучилися до проєкту. Херсонський аграрний університет (ХДАУ) – один із них. Юрій Кирилов, ректор ХДАУ, розповів про особливості запровадження проєкту на базі університету та про підтримку ЄБРР в його реалізації.

Розкажіть, будь ласка, про стан аграрної освіти в Україні: яких реформ вона потребує?

–  Аграрна освіта потребує постійних змін, оскільки готує фахівців для найбільш інноваційної галузі економіки, яка має високий відсоток виробничих ризиків. Відповідно, і реформи мають враховувати не тільки потреби ринку праці та роботодавців, а й очікування змін в ринковому та освітньому середовищі.

Проєкт «Агрокебети» є логічним продовженням удосконалення освітнього середовища ХДАУ, де протягом останніх трьох років в лекційних аудиторіях відбувається формування освітньо-практичної платформи для обміну здобувачів та провідних стейкхолдерів України набутими знаннями та досвідом на базі нашого власного проєкту «Школа Аграрного Лідера».

– Чи відчуваєте ви дефіцит студентів на аграрних спеціальностях?

– Хочу зауважити, що результати вступу до ХДАУ свідчать про позитивну тенденцію з боку молоді щодо розуміння перспективності, престижності і потреби ринку у висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівцях аграрного сектору. Основними аргументами є високий рівень заробітних плат на аграрних підприємствах, долучення до формування та впровадження інновацій у виробництво, освоєння провідних сучасних технологій, можливість набуття іноземного досвіду та проходження міжнародних стажувань.

– Цього навчального року на базі ХДАУ буде реалізовуватись магістерська програма «Агрокебети». В чому, на вашу думку, особливість цього проєкту?

‑ Проєкт «Агрокебети» – це довгоочікувана відповідь на потреби агробізнесу та економіки країни у висококваліфікованих кадрах. Програма ґрунтуватиметься на принципах і методологічних підходах сучасної магістерської програми з елементами дуальної освіти з урахуванням особливостей південного регіону.

Крім освітньої складової, акцент також робитиметься на підвищенні кваліфікації викладачів університету. Ініціатива щодо вдосконалення магістерських програм з агрономії виходила не тільки з університету, а й від провідних агровиробників південного регіону України, зокрема, компанії Агрофьюжн, що частково фінансуватиме та братиме участь у програмі навчання студентів. Це вказує на велику зацікавленість бізнесу в отриманні висококваліфікованих кадрів.

‑ Розкажіть, будь ласка, як магістерська програма буде реалізовуватись на базі ХДАУ?

‑ Магістерська програма зі спеціальності «Агрономія» буде впроваджена у 2020-2021 навчальному році. Вона передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку на базі провідних підприємств Херсонської області. Особливістю програми буде те, що навчання будуть проводити не тільки науково-педагогічні працівники університету, а й представники з виробництва (бізнесу) та іноземні лектори. За кожним здобувачем вищої освіти буде закріплений ментор (наставник) виробництва, який буде супроводжувати його протягом всього навчального процесу.

‑ Співпраця бізнесу і освіти: чому це необхідно?

‑ Підготовка фахівців завжди має на меті: по-перше, задоволення інтересів споживачів послуги, по-друге, − задоволення потреб економіки у професіоналах певного спрямування. Обидва завдання передбачають отримання актуальних на даний момент часу знань і навичок. Ці знання і навички є не лише елементом попиту здобувачів вищої освіти, а й головне − майбутніх роботодавців. Таким чином, співпраця освіти і бізнесу спрямована на виявлення особливостей попиту на знання і навички випускників, а з іншого боку на використання досвіду лідерів бізнесу у навчальній і науковій діяльності.

– У чому важливість підтримки освітніх ініціатив такими організаціями, як Європейський банк реконструкції та розвитку?

– Взаємодія з ЄБРР дозволяє: вирішити технічні питання за допомогою використання сучасних технологій і методик; покращити якість освіти, надаючи доступ до сучасного контенту освітніх послуг. Також ця співпраця дає можливість збільшити професійну активність викладачів і науковців, підвищити престижність вищої освіти та буде сприяти формуванню позитивного іміджу університету.

Які ваші очікування від запуску проєкту на базі ХДАУ?

– Очікування від проєкту різнопланові: від задоволення попиту провідних аграрних підприємств півдня України у висококваліфікованих спеціалістах з агрономії та аграрного менеджменту до здійснення мрій студентів та їх батьків щодо високооплачуваної престижної роботи після отримання освіти в Херсонському державному аграрно-економічному університеті.

Загалом, основними перевагами запровадження проєкту «Агрокебети» на базі ХДАУ з наступного навчального року стане: капіталізація наших випускників та університету в цілому; активна співпраця з провідними академічними установами та бізнес-структурами; підвищення якості освітніх послуг; підвищення академічної активності студентів та викладачів і отримання досвіду у реалізації «синтезованої» освітньої програми.

Довідково:

«Агрокебети» — це удосконалена магістерська програма, створена у співпраці бізнесу і навчальних закладів в січні 2019 року асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Основна мета програми  — забезпечити ТОП-ові українські аграрні компанії висококваліфікованими працівниками. А випускників — високооплачуваним робочим місцем одразу після отримання диплому.

Особливістю програми є супровід кожного студента ментором-представником компаній-учасників проекту. Додатковою конкурентною перевагою навчальної програми стали іноземні лекції від успішних керівників агропідприємств з різних куточків світу.

Ідею створення програми підтримали провідні аграрні компанії України: Corteva Agriscience™, МХП, New Holland Agriculture, Agroprosperis, ІМК, Bayer, Cygnet, Gals Agro, Kernel, LNZ Group, Agrein, Лімагрейн Україна, HORSCH, HarvEast, Август Україна, AgroHub, SmartFarming. Юридична підтримка проєкту забезпечується компанією Arzinger. Освітні партнери проєкту: Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, PricewaterhouseCoopers (PWC) та Apple Consulting.