Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді України у січні 2020 року

0

У січні у Верховній Раді України зареєстрували 4 законопроекти, які можуть суттєво вплинути на сільське господарство та харчову промисловість. Далі дізнайтеся детальніше про кожен із них.

1. Підтримка сільського товаровиробника

Законопроєктом пропонується:

  • встановлення граничного допустимого рівня мінімальних та максимальних закупівельних цін у виробників;
  • віднесення сирого молока до переліку об’єктів державного цінового регулювання та встановлення щорічно мінімально допустимого рівня закупівельних цін у виробника виходячи з результатів моніторингу аграрного ринку за попередній рік;
  • зміна строків розрахунків з постачальниками сільськогосподарської (с/г) продукції з  7 банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цієї продукції на 7 банківських днів з дня отримання продукції;
  • введення штрафів для суб’єктів господарювання за здійснення закупівлі с/г продукції за цінами, нижчими від встановленого мінімально допустимого рівня.

2. Посилення підтримки розвитку громад

Законопроєкт передбачає обов’язок агрофірм-орендарів землі укладати з органом місцевого самоврядування угоди про соціально-економічне та культурне партнерство, яке полягає у здійсненні орендарем інвестицій у розвиток відповідної територіальної громади. Розмір та умови здійснення таких інвестицій будуть встановлюватися в угоді, однак їхня річна сума в грошовому еквіваленті має складати не менше 3% від нормативної грошової оцінки за кожну одиницю площі.

Окрім того, законопроєкт надає право орендодавцям с/г земельних ділянок та паїв протягом 12 місяців з дня скасування мораторію на продаж с/г земель запропонувати орендарю перегляд розміру орендної плати або в односторонньому порядку достроково розірвати договір оренди без виплати  будь-яких відшкодувань та продати належну їм ділянку.

Наразі чинним законодавством забороняється одностороннє дострокове розірвання договору оренди с/г земель до закінчення строку його дії.

3. Вдосконалення використання аграрних розписок

З метою вдосконалення законодавства щодо обігу аграрних розписок, а також розширення сфери їх використання, положеннями законопроєкту, серед іншого, пропонується:

  • визначення аграрної розписки як неемісійного цінного паперу;
  • створення електронного    Реєстру    аграрних розписок;
  • надання с/г    обслуговуючим    кооперативам права видавати аграрні розписки;
  • спрощення порядку видачі, обігу та припинення аграрних розписок тощо.

4. Проєкт Закону «Про внесення зміни до розділу VI Законодавче встановлення розміру бюджетної підтримки для АПК»

Законопроєкт передбачає, що у 2021-2025 роках щорічний обсяг бюджетної підтримки, яка спрямовується на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами с/г товаровиробників, в тому числі на придбання земель с/г призначення, становить не менше 1% випуску продукції у сільському господарстві.