Високоякісний урожай завдяки магнію та сірці навіть за посухи

0
Кількість рядів у качані та розвиток стрижня, в т.ч. крохмалю у качані за різного забезпечення магнієм. Праворуч внизу: 0 кг/га MgO, вгорі в центрі: 40 кг/га MgO; ліворуч внизу: 80 кг/га MgO.

 

Через екстремальну посуху українські аграрії зіткнулися з особливими викликами. Тому в цій ситуації вирішальну роль відіграє управління підживленням зі зваженим вмістом поживних речовин.

Перш за все, магній незамінний для кращої посухостійкості. Він потрібний під час фотосинтезу для продукування цукрів, а також для оптимального росту коренів і насамперед для утворення репродуктивних органів. Саме тому найкращим вибором для забезпечення рослин цим вкрай важливим елементом є підживлення сульфатом магнію ESTA® Kieserit (25% MgO, 20% S) виробництва німецької компанії K+S KALI GmbH.

Для того, аби продемонструвати дію магнію та сірки спільно з компанією Innovation Agrar Center Ukraine (Інноваційний аграрний центр Україна) у ПП «Агрофірма «Дзвони» (с. Велика Вільшаниця та с. Болотня Львівської області) було закладено дослідне поле під кукурудзою на зерно. При цьому тестували три варіанти: 0, 40 та 80 кг/га MgO (Фото 1). Закладання польових випробувань було описано у №9/2018 журналу Agroexpert. Після збирання врожаю результати, відповідно, оцінили.

Зображення з висоти пташиного польоту демонстраційного поля під кукурудзою на зерно з трьома варіантами удобрення ESTA Kieserit® (з поділом на ділянки А – С щодо відбору проб). Блакитна ділянка: 0 кг MgO/га, жовта ділянка: 40 кг/га MgO, червона ділянка: 80 кг/га MgO.

Магній є незамінним для рослин кукурудзи вже на ранніх стадіях розвитку і до моменту рівномірного виповнення качана. Дефіцит цього елемента вкрай негативно позначається на розвитку рослини, зокрема, призводить до недостатнього утворення зернівок, а також меншої маси тисячі насінин. Саме ці ефекти було підтверджено у досліді. Як діаметр рослини, так і розмір, виповнення початків та разом з тим і кількість зернівок у варіантах 0 та 40 кг MgO гa-1, порівняно з 80 кг гa-1, були набагато меншими (Фото 2). До того ж очевидною була різниця в якості качанів. Стрижень у варіанті 80 кг гa-1 MgO був тоншим і завдяки цьому зернини помітно збагачені більшою кількістю крохмалю (біле забарвлення) (Фото 2). Отримані результати чітко показують, що варіанти, удобрені ESTA Kieserit®, мали вищу якість. Не варто забувати, що рослина напряму поглинає внесений сульфат сірки. За нестачі сірки значно гальмується утворення протеїнів, що призводить до акумулювання, наприклад, нітратів. Дослід демонструє прибавку врожайності 2 ц. Це навіть незначне підвищення підтверджує, що посушливі умови 2018 року суттєво вплинули на загальний ріст рослин. Але завдяки ESTA Kieserit® було отримане зерно значно вищої якості. Відтак ESTA Kieserit® забезпечує удобрення на сульфатній основі, що стимулює якнайнадійніше вирощування кукурудзи, перш за все у роки з дефіцитом опадів. Внесення сульфатомісних добрив за недостатньої кількості опадів запобігає накопиченню хлоридів у кореневмісному шарі ґрунту. Це мінімізує ризик втрат урожаю, саме в роки, коли дощів майже немає.   

Розвиток качанів кукурудзи залежно від забезпечення магнієм завдяки внесенню ESTA Kieserit®. Ліворуч: 0 кг/га MgO; в центрі: 40 кг/га MgO; праворуч: 80 кг/га MgO.