Відповідність обладнання для зберігання зерна вимогам стандартів

0
Віктор Марченко, канд. техн. наук, Agroexpert (Україна)

Зерносховище – це складне виробництво, комплексна інженерна споруда, яку розробляють та будують за типовими проєктами, з урахуванням досягнень науки і кращого досвіду, котра слугує для приймання, доробки, очищення, сушіння, вентилювання, захисту від шкідників, зберігання та відвантаження зерна. Зерносховище має відповідати вимогам Технічного регламенту зернового складу, державним і міжнародним нормам. 

Останніми роками на аграрному ринку України спостерігається збільшення виробництва основних зернових культур. Таке позитивне зрушення піднімає низку інфраструктурних проблем, які не дають змогу в повній мірі реалізувати зростаючий експортний потенціал. Одним серед проблемних питань є підхід щодо зберігання збіжжя. 

Система зберігання зерна в Україні є одним із сегментів інфраструктури, що найбільш динамічно розвивається. Сьогодні по всій країні активно будують нові сучасні елеватори та проводять масштабне переоснащення вже існуючих. У розвитку цієї галузі можна виокремити кілька основних напрямів: розвиток системи зберігання в умовах агрохолдингів, розвиток системи зберігання в умовах дрібних і середніх сільгоспвиробників, розвиток портових зернових та річкових терміналів.

Якість насіннєвого і продовольчого зерна залежить від обладнання, в якому воно зберігається. Це можуть бути бункери-накопичувачі, силоси тощо. 

Обладнання для транспортування й зберігання зернових культур у своїй конструкції передбачає регулювання фізичних, хімічних і біологічних процесів у зерновій масі під час її зберігання в сховищі. Атмосферне повітря, що подається знизу через перфорований настил, проходить крізь зернову масу і виходить назовні. Найкраще в зерносховищах зберігається сухе й охолоджене збіжжя.

Аби зерно зберігалося якомога довше, сховище проєктують та виготовляють ізольованим від атмосферних і ґрунтових вод та різких перепадів температури; воно має бути добре захищеним від проникнення шкідників хлібних запасів; мати механізовані системи для завантаження й розвантаження зерна та швидкого його переміщення; забезпечувати зберігання кількох партій насіння, запобігаючи їх змішуванню. Крім того, у сховищі мають бути умови для контролю процесу зберігання зерна й насіння та проведення профілактичних і оздоровчих заходів.

Для зерносховищ непридатні каркасні стіни з подвійними обшивками і засипками, між якими можуть поселятися шкідники хлібних запасів. Особливо старанно виготовляють дах, оскільки збереження зерна залежить від його водонепроникності та герметичності.

Технологічний процес зберігання зерна супроводжується виділенням пилу й утворенням відходів. Тому на елеваторах мають бути встановлені аспіраційні установки і спеціальні бункери для накопичення відходів. Також конструкція зерносховища передбачає достатню жорсткість, можливість металоконструкції протистояти тиску зерна й вітру, опадів у вигляді дощу та снігу, руйнівній дії повітря навколишнього середовища.

Зерносховища мають бути обладнані зручними під’їзними шляхами, бути оптимально економічними й відповідати вимогам діючих державних та міжнародних норм, правилам охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії. Лише такі зернові елеватори можуть пройти сертифікацію відповідно до вимог Міжнародної організації зі стандартизації та сертифікації (далі за текстом – ISO).

Сертифікацію обладнання для зберігання зерна проводять згідно з затвердженими ISO вимогами і методикою аудитування. Сертифікати відповідності слугують підтвердженням якості продукції підприємства та відповідності її Технічним регламентам безпеки машин і обладнання, системи аналізу ризиків у критичних точках виробництва, що впливають на безпечність продукту, що транспортується й зберігається, функціонування на підприємстві-виробнику обладнання інтегрованої системи менеджменту якості, системи екологічного менеджменту, системи менеджменту безпеки праці згідно з вимогами стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. Метою проходження сертифікації систем з якості, екології та безпеки праці є:

– гарантування замовнику відповідності продукції вимогам Технічних регламентів безпеки машин і механізмів, Державних та Міжнародних стандартів;

– надання замовникові комплексної інформації щодо системи менеджменту якістю, екології і безпеки праці у виробника обладнання, її документального оформлення, впровадження в діяльність підприємства, постійного підтримування та вдосконалення;

– підтвердження здатності виробника обладнання проводити роботи на якісному рівні, згідно з вимогами законодавства, нормативних документів, норм, стандартів та правил;

– зобов’язання виробника обладнання щодо постійного авторського нагляду за роботою впровадженого обладнання, дослідження рівня задоволеності замовників, проведення аналізу результатів цих досліджень і планування критеріїв та методик вдосконалення роботи;

– зобов’язання виробника обладнання щодо запобігання впливу шкідливих факторів на якість кінцевого продукту, забруднення навколишнього середовища, зменшення негативного впливу на довкілля;

– зобов’язання виробника обладнання щодо запобігання негативного впливу небезпечних чинників на працівників та зниження ризиків у сфері охорони здоров’я і безпеки праці.

Всі інженерно-технічні працівники виробника обладнання повинні проходити навчання за курсом «Внутрішній аудит та оцінка інтегрованої системи менеджменту згідно з вимогами стандартів ISO 9001 (Система управління якістю. Вимоги), ISO 14001 (Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування); ISO 19011 (Керівництво з проведення аудиту системи управління)», ДСТУ ISO 22000 (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT) та отримати відповідні сертифікати.

Проходження сертифікації ISO – результат кропіткої праці управлінського складу компанії виробника обладнання для транспортування, зберігання й переробки зерна. Можна без перебільшення стверджувати, що отримання сертифіката – важливе досягнення. Це впевнений крок до спільної мети щодо виходу виробника на європейські та світові ринки. 

Класичним прикладом ефективної організації сертифікації свого обладнання є «ЛУБНИМАШ» вітчизняне підприємство з проєктування, виготовлення і реалізації обладнання для транспортування, зберігання, переробки зерна, зернопродуктів та інших сипких матеріалів, яке має 130-річний досвід роботи в сфері машинобудування обладнання для зернової галузі.

Відповідність обладнання для зберігання зерна вимогам стандартів