Сучасний підхід до мінеральної годівлі дійних корів

0

Юлія Дворська, канд.вет.наук, доцент

Сумський НАУ

У перехіднийперіод будь-який фізіологічний стрес змінює ефективність імунної системи корів, підвищуючи їх сприйнятливість до інфекційних захворювань, таких як мастити і метрити.Важливими у профілактиці хвороб у цей період є, зокрема, мінерали.

Мінерали в організм корови надходять із трьох основних джерел: кормів, кормових добавок і води.Основна роль добавок мікроелементів полягає в забезпеченні оптимального вмісту мікроелементів в організмі, що допомагає тварині успішно долати періоди стресу замікроелементної недостатності, сприяє поліпшенню здоров’я та продуктивності.

Основні функції мікроелементів в організмі корів:

 

  • Мідь: впливає на метаболізм заліза, розвиток кісток, утворення колагену, імунну функцію, прискорює ріст.

 

  • Марганець: бере участь у метаболізмі, розвитку кісток, хрящів і сполучної тканини. Необхідний для нормального протікання процесу згортання крові, а також для підтримки в нормі процесів росту, розмноження та лактації.

 

  • Цинк:бере участь у підтримці цілісності шкіри і мембран слизових оболонок, волосся, копитець, а також в загоєнні ран. Необхідний для нормального розвитку кісток та хрящів, відіграє суттєву роль упроцесах росту йобміну речовин.

 

  • Селен:незамінний в обміні речовин, регулює процеси росту, поліпшує заплідненість, нейтралізує вільні радикали і допомагає організму протистояти інфекціям.

Неорганічні чи органічні

Традиційно мінерали вводили у корми в неорганічній формі, наприклад як оксиди або сульфати, оскільки ці форми дешеві й легкодоступні для придбання. Однак вони мають погану біологічнудоступність, оскільки в кишківнику між ними спостерігається антагонізм, що обмежує їхнє засвоєння.

Органічні мікроелементи відрізняються тим, що пов’язані з органічними лігандами, приміром з амінокислотами. Вони менше взаємодіють у процесі травлення, ніж неорганічні і легко досягають стінки кишківника, де відбувається всмоктування їх у кров. Для максимізації біологічної доступності були створені органічні мінерали, в основі технології виробництва яких лежить процес утворення хелатів. Мікроелементи, зокрема цинк, мідь і марганець, пов’язані з амінокислотами та мають такі самі властивості, що й природні органічні мікроелементи, які містяться урослинах. Вони абсорбуються ефективніше за неорганічні форми і більш доступні для тканин-мішеней.

Важливість селену

Селен, як і інші мікроелементи, має постійно міститися в раціоні.Він входить до складу близько 22 різних білків, що виконують безліч функцій в організмі.Одна з найважливіших функцій селену полягає в роботі імунної системи.Традиційно цей мінерал вводили в корм унеорганічних формах (натрій селеніт або натрій селенат). Обидві форми не здатні збільшити запаси селену в організмі тварини.Головний недолік неорганічного селену у тварин – це низьке всмоктування через властивості мікроорганізмів рубця перетворювати селен у металеву нерозчинну форму.

Органічний селен здатний утворювати резерви утканинах організму іза потреби ці резерви можуть бути використані.

Селен – найбільш вивчений мінерал, який застосовуютьдля профілактикимаститів.На практиці існує зворотна залежність між кількістю соматичних клітин у молоці та селеновим статусом, тобто що вище селеновий статус, то нижча кількість соматичних клітин (рис. 1).

рис 1

Рис. 1. Взаємозв’язок між середнім вмістом Se в крові і КСК у середній пробі молока

Вісь х: Середній вміст селену в крові, мг/мл

Вісь у: КСК у середній пробі молока, log10/мл

Використовуючи добавки органічного селену, можна уникнути його ін’єкцій. Перенесення селену через плаценту (із молозивом і молоком) поліпшує здоров’я телят (антиоксидантний захист, імунна система, терморегуляція і загальна життєздатність).

Заміщення неорганічних мінералів

Із моменту появи перших органічних мінералів способи їхнього використання зазнали деяких змін.Спочатку їх вводили «по верху» в раціони, що містили неорганічні мінерали, але згодом завдяки високій ефективності органічних мінералів ними стали заміщати частину неорганічних.Фахівці проводили численні експерименти із використанням органічних мінералів, в яких продемонстрували позитивний вплив на кількість соматичних клітин, здоров’я вимені, репродуктивну функцію, а також на молочну продуктивність і станкопитець корів.Такі дослідження сприяють настанню нової ери мінеральної годівлі. Технологія повного заміщенняпередбачає, що всі неорганічні мінерали будуть повністю замінені органічними, що їх вводять у кормуменших, ніж неорганічні мінерали, дозах, внаслідок більшої стабільності і біологічної доступності.

Дослідження в Україні

Нещодавні дослідження з використанням суміші органічних мінералів: цинку, марганцю йміді показали їхню ефективність на число соматичних клітин умолоці 90 молочних корів. Після розподілення тварин на три групи контрольна група отримувала цинк, мідь і марганець у вигляді неорганічних сульфатів. В експериментальних групах 50 або 100% добової потреби в цих елементах покривали органічними мінералами. Відтак встановили, що додавання щодня 100% дози у вигляді органічних мінералів виявилося найефективніше – у корів спостерігали найнижчу кількість соматичних клітин та високий надій молока (рис. 2).

рис 2Дослідження щодо зниження випадків маститу у Великобританії

Ще один виробничий досвід провели у Великобританії, де вивчали вплив повного заміщення неорганічного цинку, марганцю і селену органічними формами на стан здоров’я та запліднюваність племінних корів джерсейської породи (n = 207).У стаді спостерігали підвищену кількість тварин, хворих на мастит після переміщення їх у загони із соломою, і жодні технологічні прийоми не сприяли зниженню захворюваності. Перед початком і протягом проведення досвіду коровам згодовували повнораціонну суміш. Мінерали в неорганічній або органічній формі вводили в раціон у однакових дозах. Повне заміщення неорганічних мінералів органічними забезпечило значне зниження захворюваності на мастит. Кількість витрачених спермодоз на одне плідне осіменіння у групі, що отримувала органічні мінерали, порівняно із середнім значенням встаді, знизилося із 2,01 до 1,37, а інтервал між отеленням –із 394 до 356 днів.

Висновок

Численні результати демонструють явні переваги використання органічних форм мікроелементів в якості єдиного джерела в раціонах.Технологія повного заміщення–це новий, перспективний підхід у молочному скотарстві, що дає змогу передовим фахівцям із годівлі та фермерам забезпечити оптимальний раціонкорів для повного розкриття їх генетичного потенціалу за одночасного зниження виділення мінералів удовкілля.