СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

0

Франц Гандлєр,Манфред Надлінґер, Крістіан Рехберґер(Візельбурґ), АльфредПьоллінґер-Цирлєр(«Раумберґ- Ґумпенштайн»),
Йоханнес Паар (шеф-редактор Landwirt), Австрія

Під час пресування соломи за важких умов між роботою техніки можна помітити суттєву різницю. До того ж не всі кандидати на тестування можуть працювати з ламкою соломою.

Аналогічно до ситуації з трав’яним сіна- жем наші партнери у тестуванні, дослідні установи з м. Візельбурґ та «Раумберґ- Ґумпенштайн», під час пресування соломи вста- новили рівень необхідної потужності на вал від- бору потужності, потік матеріалу в прес, щіль- ність рулонів і довжину нарізки. А пресували ми солому озимого ячменю. Через високий рівень опадів останнього літа, а також високу темпера- туру й низьку вологість повітря в день проведен- ня досліду солома була дуже ламкою. Середня щільність валка на дослідних полях становила десь 2,2 кг сухої речовини (СР) на погонний метр валка, за вмісту СР 89,1%. Ця середня щільність валків визначала швидкість руху техніки до 8км/год

Умови з викликами

Не всі преси впоралися з важкими умовами роботи. До того ж неабияким викликом ці умови стали й для наших досвідчених водіїв-тестувальників.

Адже з крихкою соломою необхідно дотримуватися кількох правил, аби спресувати щільний рулон і обмотати його сіткою: за змогою знизити кількість обертів та збільшити швидкість. Проте важливим також є те, щоб рулон у камері без надходження нового матеріалу крутився не надто довго, аби солома не подрібнилася в порошок. Тому проблематичною може бути тривала їзда з великим числом обертів на поворотних полосах поля. Занизька швидкість руху і малий потік матеріалу можуть також призвести до того, що ротор сильно подрібнить солому й не зможе просунути її у камеру пресу. Таку тенденцію ми спостерігали, приміром, у преса від John Deere за максимального тиску пресування. Лише коли зменшили тиск пресування, стало можливим сформувати рулони та обмотати їх сіткою. Звісно, це також вплинуло на щільність рулонів, як зображено на рис. 1. Ймовірно, ми досягли зависокої потужності преса за допомогою потужного трактора, до якого прес був причеплений.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Ми не отримали результатів для пресу Krone Comprima V 150 XC Plus, оскільки компанія Krone відмовилася надати нам підтримку своїми спеціалістами для цього порівняльного досліду, тому ми звернулися до наших практиків. На жаль, за таких умов ми не змогли спресувати рулони попри багато спроб з налаштування техніки. Після нашого запиту на завод фахівці компанії Krone також підтвердили, що пресувати ламку, порізану солому пресами Comprima Plus за полуденної спеки не вдавалось і їм, та звернули нашу увагу на свою останню розробку – VariPack Plus. Та оскільки цей тип пресів придатний лише для сухого матеріалу, а не для сінажу, ми не залучали його в наш порівняльний тест.

Нашою метою було сформувати пресами якомога щільніші рулони за допомогою максимальної кількості ножів. Діаметр рулонів ми визначили 150 см, обмотували їх сіткою у п’ять шарів. Спресовані рулони важили між 280 і 380 кг. Найважчі рулони соломи ми отримали від Pottinger Impress.

За допомогою пробних рулонів із відповідними налаштуваннями ми встановили можливу швидкість руху без виникнення зайвого нагромадження під час підбирання матеріалу, а також без запуску запобіжника перевантажень на карданний вал. Як уже було згадано, умови роботи були надто складними, тому вкрай важливим було оптимальне налаштування пресів. За допомогою ми звернулися до експертів фірм-виробників. До того ж, аби результати можна було порівняти, всі досліди проводив один кваліфікований водій-тестувальник на двох однаково оснащених тракторах (Fendt 516 Vario з 120 кВт/163 к.с.), так само як і для пресування сінажу.

Щільність рулонів

На рисунку 1 представлені середні значення щільності рулонів та потоку матеріалу в прес упродовж процесу пресування. В середньому преси досягали щільності рулонів 126 кг СР/м3 і потоку матеріалу 12,4 т СР/год. Різна щільність рулонів була у пресів від Fendt, Kuhn та P ttinger. Водночас з цими трьома пресами ми могли лише раз досягти значення потоку матеріалу (тобто пропускної здатності) менше середнього. Щоправда, різниця між цими трьома пресами була, як з огляду на щільність рулонів, так і з огляду на потік матеріалу, статистично не значимою. Преси від Deutz Fahr й John Deere показали себе інакше: вони досягли показника потоку матеріалу вище середнього та нижче середньої щільності рулонів. John Deere навіть суттєво відрізнявся від перших трьох пресів – ми навіть були змушені зменшити тиск пресування. Адже із зависоким тиском пресування відрізані часточки соломи блокували подавання сітки в камеру для рулонів, через що ми не могли обмотувати рулони.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВРис. 1. Щільність рулонів та потік матеріалу соломи з озимого ячменю

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Рис. 2. Потреба в найвищій потужності на ВВП із соломою з озимого ячменю

 

Необхідна потужність на вал відбору потужності

Середня потреба у найбільшій потужності (пояснення дивіться в статті Сінаж у рулонах:

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

кандидати на тестування, технологія тесту- вань та результати вимірювань, Agroexpert №4, 2021) коливалася між 59 і 87 кВт (80 та 118 к.с.). Найнижчі показники ми виміряли у Pottinger Impress та John Deere V 461R. Суттєво вищим був показник у преса Kuhn. Преси Deutz-Fahr Varimaster і Fendt Rotana мали середню потужність. Преси P ttinger Impress та John Deere V 461R також потребували для роботи з соломою вищої потужності, аніж для пресування сінажу.

Специфічна потреба в енергії

Специфічну потребу в енергії розраховують із середньої необхідної потужності для пресування й потоку матеріалу в прес. Вона зростає, коли підвищується середня необхідна потужність та зменшується потік матеріалу.

Специфічна потреба в енергії для врожаю соломи в усіх пресів була вище за таку для сінажу. Показник коливався між 2,6 та 5,2 кВт- год/т СР соломи. Найменше зростання, а  з ним і найнижчі значення мав прес від John Deere. Це ми можемо пояснити відносно низькою щільністю рулонів та порівняно високим потоком матеріалу (рис. 1). Цей прес за цих умов мав значимо нижчу  потребу  в  енергії, ніж рулонний прес від Kuhn. Інші преси не суттєво відрізнялися один від одного за специфічною потребою в енергії.

 

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Рис. 3. Специфічна потреба в енергії для пресування соломи з озимого ячменю

Довжина нарізки

На рисунку 4 подані відсотки класів довжини відносно загальної довжини всіх часток соломи у готових рулонах. Через ламкість соломи довжина її часточок була значно меншою за таку в сінажі. Вирішальним критерієм для подрібнення соломи є не лише відстань між ножами, а також встановлена робоча сила пресу та швидкість обертання рулонів у камері пресу. Це довело і спостереження, що підтвердило значення: майже 50% довжини менше 20 мм й понад 70% менше 40 мм. І лише від 4 до 6% було 80 мм або довше. Преси Deutz-Fahr Varimaster, Fendt Rotana, P ttinger Impress і Kuhn VB не значно розрізнялися між собою за довжиною часточок. Винятком був прес John Deere, бо, як ми вже писали в розділі про щільність рулонів, ми мусили зменшити робочу силу пресу.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Рис. 4. Довжина часточок у рулонах соломи

Висновок щодо пресування соломи

Складні умови спричинили певні дискусії з виробниками пресів. Один із наших водіїв- тестувальників і підрядників зауважив: «Усі фермери хочуть заготовляти солому з ячменю, яку потім з користю використовуватимуть для корів. Тому техніка має бути здатною і за спекотної погоди пресувати ламку солому, оскільки ми не можемо чекати до вечора, поки солома не стане пружною». До того ж у тестуваннях ми намагалися завжди бути на межі, щоб виявити різницю між дослідними агрегатами.

Під час пресування ячмінної соломи з’ясувалося, що не все залежить лише від техніки, адже суттєвий вплив на якість роботи мають налаштування та спосіб водіння. Преси від Deutz-Fahr, Fendt, Kuhn і P ttinger, попри ламку солому, могли працювати з повною робочою силою. Найщільніші рулони були спресовані P ttinger Impress. Із пресом John Deere ми змогли лише зі зменшеною робочою силою надійно обмотати сіткою спресовані рулони. Але це був прес з найбільшою потужністю на одиницю площі. Krone Comprima не впорався з такими умовами.

Подальші деталі щодо пресів від Krone Comprima, Kuhn, P ttinger Impress ви знайдете на наступних сторінках.

 

КОМПАКТНИЙ

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Deutz-Fahr Varimaster 765 OC

Під час пресування соломи за важких умов між роботою техніки можна помітити суттєву різницю. До того ж не всі кандидати на тестування можуть працювати з ламкою соломою.

Varimaster 765 OC представлений на ринку з 2008 р., утім, він і досі майже не змінився, за винятком хіба що кількох деталей: а більше й не було потрібно, оскільки він чудово справляється зі своєю роботою. Цей прес добре зарекомендував себе, і функціонує за будь-яких умов. Під час останнього скошування маси на сінаж у нас також не виникало з ним жодних проблем. За технічними показниками та продуктивністю він завжди особливо не вирізнявся, переважно займав місце десь посередині.

Наш досліджуваний агрегат мав експлуатаційну масу 3600 кг. Завдяки цьому він був значно легшим з усіх машин нашого тестування. Також він був найкоротшим і найменшим пресом у тестуванні: трохи більше 4 м завдовжки, зовнішню ширину в лише 2,27 м ми виміряли на підбирачі. Менш задоволеними ми були низькою висотою підбирання зеленої маси з поля.

Агрегатування з трактором загалом не викликало в нас якихось проблем. Лише вигнута стійка для опори погано прокручувалась. Стосовно цього виробник повідомив про вдосконалення на сезон 2021 р.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Підбирач, ротор та косарка

Varimaster приводиться у рух завдяки валу відбору потужності частотою 540 об./хв. Підбирач з коливальними рухами та керованими зубцями в п’ять рядів ведуть нерухомі опорні колеса і дві рухливі розвантажувальні пружини. Ролик для валкування з підбиральними граблями, який можна регулювати за висотою, забезпечує постійний потік корму в пресувальну камеру.

Заслуговує уваги ротор із великою тягою та косарка з 23 ножами. Механічне групове з’єднання ножів дає змогу застосовувати 7, 11, 12 або 23 ножі. Та щоб виставити потрібну кількість ножів, слід вийти з трактора. Але процеси переведення з транспортного положення у робоче і навпаки керуються з терміналу ISOBUS в кабіні трактора. Відстань між ножами, як і в Fendt та Kuhn, 45 мм – найбільша відстань між ножами з усіх тестованих кандидатів. Велика також і відстань від зовнішнього ножа до краю рулону: 105 мм – вдвічі більша за відстань між ножами. Останні зафіксовані кожен окремо спіральними пружинами.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Всіма пресами ми керували через термінал ISOBUS трактора Fendt

Змонтовані ліворуч і праворуч на інтегральному роторі гвинтові нарізки шнека приймають кормову масу із зовнішнього краю підбирача та проштовхують її до подвійних зубців, розташованих у два ряди V-подібно. Ротор добре подрібнює масу. Якщо спрацьовує захист від перевантаження карданного вала, дно косарки та ножі можна гідравлічно опустити з кабіни трактора та повернути знову у вихідне положення, до того ж їх можна повертати окремо або разом.

Якщо опускання дна косарки та ножів недостатньо, привід ротора можна вручну від’єднати від приводу камери преса, а потім зв’язати та викинути сформований рулон. У нашому випадку захист від перевантаження був встановлений дуже акуратно, він зупиняв процес пресування навіть за коротких піків навантаження.

Камера преса зачиняється з тиском

Камера пресування завширшки 1,20 м складається із трьох вальців та п’яти пасів. Два вальці розташовані над отвором для входу матеріалу в камеру, а один внизу. Накатки для пасів частково мають ножі або валик для чищення, які постійно видаляють прилиплий корм. Система прогресивної щільності посилює натяг пасів із збільшенням розміру рулону. Для цього гідравлічний циліндр забезпечує додатковий тиск на натяжну планку паса з пружиною. Ця система пресування працювала майже без проблем навіть із вологим осіннім кормом. Задні дверцята відчиняються та зачиняються за допомогою гідравлічного циліндра подвійної дії. Якщо пристрій керування працює занадто короткочасно під час закриття, камера не зачиняється. Цю проблему можна усунути за допомогою регульованого за часом гідравлічного клапана на тракторі.

Висока швидкість обертання

Обмотування рулонів сіткою в преса Deutz- Fahr також відбувалося без проблем. Він дуже швидко обмотує завдяки високій швидкості обертання в камері. Вставити моток із сіткою також доволі легко. Оскільки моток не має бути притиснутим – він вільно лежить у лотку для сітки – тож можна використовувати мотки з пошкодженою або м’якою серцевиною з картону. Нас непокоїв той факт, що сітка під час викидання рулонів іноді пошкоджувалася, адже її ширина приблизно 1,40 м. Та це не стосувалося менших за діаметром рулонів.

Бруд на ножах може заважати введенню сітки. Однак швидка їзда на початку формування кожного рулону значно зменшує засмічення. На жаль, цього зазвичай неможливо досягти на схилах.

Як і всіма нашими кандидатами тестування, ми керували Varimaster за допомогою терміналу ISOBUS трактора Fendt. Діаметр рулонів, їхня щільність, обладнання м’якою серцевиною та кількість шарів сітки можна легко встановити за допомогою терміналу. У випадку з м’якою серцевиною разом зі щільністю можна також встановити діаметр рулону. Лічильник рулонів показує обрізані та необрізані рулони окремо.

Varimaster 765 OC має хороший загальний пакет опцій. Він пресує дуже надійно, як на рівнині, так і на схилах.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Інтегральний ротор добре подрібнює корм, лише захист
від перевантаження був налаштований на мінімальні значення

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Камера преса, яка зачиняється з тиском, складається з п’ятьох пасів та трьох вальців

 

Сильні та слабкі сторони:

+ мала власна маса і компактні розміри

+ надійний у роботі

+ середні показники продуктивності

-висота підбирання маси з поля

-відокремлені повертачі ножів

-пошкодження сітки у великих за діаметром рулонах

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Преси від Fendt і Massey Ferguson – дві однакові за конструкцією машини. Вони надійні та мають показники продуктивності вище середнього.

Для обох виробників – Fendt і Massey Ferguson – ця техніка для пресування є відносно новою. Лише в 2017 р. AGCO у ході просування стратегії потокової лінії виробництва отримав німецький завод компанії Lely у Вольфенбюттелі. А цей вид рулонних пресів є дуже поширеним та надійним. Оскільки обидва преси від Fendt і MF повністю ідентичні за конструкцією, ми тестували лише «зелений  тип». Але результати дійсні для обох агрегатів.

Молот і ковадло

Основним завданням для рулонних пресів є функція обмотування рулонів сіткою. В цьому особливо вирізнявся Fendt Rotana. Не важливо, наскільки важкими були умови роботи, він завжди добре обмотував  сформовані  рулони. У Rotana сітка не обрізалася, як у інших кандидатів нашого тестування, а відрубувалася. Спеціальний молот і його пара – ковадло завжди чітко обрубували сітку. Цей удар водночас із звуковим сигналом терміналу був для наших водіїв-тесту- вальників «знаком» для відчинення задніх дверцят і викидання рулону – практичний побічний ефект. Для такого обмотування сіткою також не було механічної системи подавання, яка могла б заважати роботі у разі її засмічення. Щойно натягнутий моток сітки починає обертатися, рулон захоплює із своєю масою і сітку. Гальмується також через моток із сіткою. Сітка вкладається просто, але картонна серцевина має бути неушкодженою.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

 

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Обмотування сіткою у Fendt Rotana функціонує за будь-яких умов

Деякі рулони були трохи обдертими (обтріпаними), якщо їхні краї були погано обмотані сіткою. Якщо ж «захопити» рулон задніми дверцятами на схилі, як і у більшості виробників, потрібно було спочатку вимкнути вал відбору потужності, щоб не пошкодити сітку.

Підбирач, ротор та косарка

А підбирач Fendt, як і інші тестовані машини, має п’ять рядів зубців. Попри найвужчу ширину серед тестувальних одиниць, він збирав корм із поля чисто. Відстань між зовнішніми зубцями становила 1,86 м. Зубці підвішені так, що працюють із коливальними рухами та серійно заглиблюються нерухомими опірними колесами і двома рухомими розвантажувальними пружинами. Завдяки своїм конструкційним особливостям підбирач Fendt доволі чисто підбирає скошену масу із ґрунту. Із цим завданням підбирач не впорався лише під час їзди під гору, оскільки за таких умов зубці викидають корм наперед. На поворотах він викидає корм назовні, що призводить до втрат під час підбирання.

Щодо поглинальної здатності преса Fendt, водії-тестувальники були ним задоволені. Подавальні шнеки з обох боків перед ротором спрямовували збіжжя до ротора. Ці подвійні зубці розташовані у чотири ряди V-подібно. У тестовій модифікації XrtaCut 25 прес Rotana був обладнаний 25 ножами для теоретичної довжини нарізки 45 мм. Тримачі ножів закріплені гідро-пневматично. Гідравлічне групове вмикання з терміналу дає змогу на вибір працювати із 12, 13 або 25 ножами – оптимальне рішення. Ножі відмикаються опційно за допомогою терміналу з повним гідравлічним тиском. Система, що функціонує і за можливого засмічення.

Дно косарки облаштовано так званою системою HydroflexControl. При цьому дно механічно підвішено спереду на пружинах. Завдяки такому рішенню за великої кількості скошеної маси воно може опускатися нижче. Якщо все ж спрацьовує захист від перевантажень, дно косарки та ножі можна, сидячи в кабіні трактора, гідравлічно розвернути і після видалення корму знову повернути назад. Якщо скошене збіжжя закоротке, може виникнути таке, що забруднення заважатимуть перевертанню дна косарки.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Підбирач, що коливається, добре підлаштовується до нерівностей ґрунту і чисто підбирає корм

Чотири паси преса

Камера преса складається з двох вальців, які розміщені над вхідним отвором для збіжжя у камері для рулонів, і одного вальця знизу. Чотири паси приводять у рух дві великі накатки, для запобігання пробуксовування. На початку процесу пресування ми натягнули дві пружини пасів, оскільки вони були відносно слабо натягнуті, тож могли рухатися з боку в бік. Щоб запобігти небажаному «перекручуванню» пасів, за малої кількості корму, слід спочатку їхати без зупинок, щоб камера швидко наповнилася. Зі збільшенням діаметра рулонів гідравлічні циліндри пропорційно підвищують натяг пасів (Constant Pressure System). За допомогою корегованої стратегії їзди та досвіду ця система також придатна для пресування останнього укосу.

Fendt Rotana у нашому порівнянні зарекомендував себе як машина з хорошим загальним пакетом опцій. Був другим найлегшим серед наших кандидатів – 4220 кг. Як і з іншими кандидатами тестування керували ним через термінал трактора ISOBUS, щодо роботи якого жодних нарікань не було. За показниками, які вимірювали фахівці з Візельбурґу та Раумберґ-Ґумпенштайну, Rotana перебував переважно на вищих позиціях.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Чотири паси преса приводять у рух дві великі накатки

 

 

Сильні та слабкі сторони

+ надійне обмотування сіткою

+ дно косарки на пружинах

+ показники продуктивності вище середнього

-підбирач під час поворотів викидає корм

-слабко натягнуті паси на початку процесу пресування

-найвужчий у тесті підбирач*

*опційно продають із шириною підбирача 2,4 м

 

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

John Deere V 461R

КОМФОРТНИЙ

Прес V 461R від John Deere сконструйований просто, він комфортний для обслуговування, має красивий дизайн та обладнаний терміналом ISOBUS. Пропускна здатність висока.

Своєю серією R компанія John Deere хоче відповідати потребам вибагливих до техніки клієнтів. Найбільш вражаючим при цьому є те, що конструкція камери преса є значно простішою, ніж у змінних пресів серій G та М. Ширина двох пасів лише 576 мм, три стартерні вальці, дві рухомі бокові панелі й спеціальна система завісів створюють камеру преса. Обидва паси спочатку натягуються за допомогою натяжної планки з пружинами та гідравлічного циліндра й приводяться у рух двома гумовими вальцями.

Гнучкі бічні панелі фіксуються рамами зачинених задніх дверцят. За відчиненої камери піднімаються завіси, а бокові панелі розширюються ззаду на 10 см. Завдяки цьому рулон значно швидше випадає, ніж в інших системах. Прес V 461R найшвидше викидає рулони серед усіх кандидатів на тестування. Це заощаджує час, але треба трохи призвичаїтися до роботи на схилах. Якщо скидати рулон під час проїзду на рівнинній місцевості, він одразу скочується донизу. Тому перед викиданням рулону слід розвернути трактор і прес пряміше до лінії скидання рулону. На жаль, огляд назад поганий, тому оператор не знає, як сильно відчинені або зачинені завіси. Візуального індикатора для цього на терміналі немає. Показано лише, якщо завіса зачинена. На рівнинному полі це добре, але на схилі слід бути обережним.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Засмічення за останнього укосу можуть пошкодити
обмотування сіткою

Підступи на схилі

Так зване схоплення рулону задніми дверцятами за цієї системи можливе лише за наявності великого досвіду оператора. За довшого проїзду рівними лініями стрічки можуть зісковзувати і нагріватися з країв. Щоб засмічення було якомога меншим, а процес формування рулонів надійнішим, як і в більшості інших пресів, необхідно підвищити початкову швидкість. Під час пресування короткого, вологого осіннього сінажу між обома пасами потрапляє багато корму, який виходить назовні. Спочатку це не створювало проблем, проте зі збільшенням засмічення ситуація погіршилась. Досі обмотування сіткою відбувалось добре за різних умов, утім, цей процес різко став чутливим до перешкод. Іноді подавання стрічки навіть зупинялося. При цьому камера всередині завжди залишалась чистою.

Гідравлічний «чистильник» на верхньому передньому спрямовувальному ролику контролює, щоб під час відчинення задніх дверцят маса була згорнута та впала назад у камеру пресування. Але він не впорався із цим завданням під час згрібання осіннього вологого корму. Тому водії-тестувальники інколи були змушені певні місця вичищати вручну.

Завдяки проведеному дослідженню ми зрозуміли, що агрегатування преса до трактора слід поліпшити, оскільки тримач карданного вала не практичний. Адже він створював проблеми під час під’єднання карданного вала. До того ж, якщо забути його підняти, то може навіть пошкодитися вал. Також багато часу ми витратили на перенесення програмного забезпечення ISOBUS на термінал трактора. Це тривало значно довше, ніж у інших кандидатів на тестування і працювало не на всіх випробуваних нами терміналах ISOBUS. Але якщо на терміналах програмне забезпечення все ж функціонувало, водії-тестувальники були від нього в захваті, адже з ним легко працювати, воно має зрозумілий інтерфейс, а за дизайном краще, ніж у конкурентів.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Дизайн керування John Deere для ISOBUS найбільше сподобався тестувальникам

Підбирач, ротор і косарка

Підбирач з п’ятьма керованими рядами зубців, які створювали у тесті коливальні рухи. Процес розвантаження корегують рухомі пружини. Попри найбільшу відстань між зубцями – 68 см – підбирач на рівнинній місцевості чисто підбирав корм. На полі лише частково залишалося трохи корму з боку схилів.

Ротор John Deere отримує від нас багато похвали – він добре подрібнює корм: така була одностайна думка всіх тестувальників. Косарка з 25 ножами забезпечує теоретичну довжину нарізки 40 мм. Відстань зовнішніх ножів до краю рулону в пресі John Deere у 12,5 см була найбільшою. Ці великі, неподрібнені рослинні стебла на краях мали певні переваги й недоліки. Краї рулонів завдяки ним були стабілізовані. За багаторазових ударів по рулонах соломи, втрати були меншими. Під час згодовування сінажу в рулонах ми спостерігали, що тварини частіше відкидали на підлогу грубі частки корму, через що останні більше забруднювалися.

За допомогою групового увімкнення ножів на терміналі можна міняти їх кількість – між 12, 13 та 25 шт. Ножі індивідуально зафіксовані спіральною пружиною.

У разі закупорювання ножі та дно косарки гідравлічно прокручуються донизу. Також додатково безпосередньо з терміналу можна послабити паси.

Прес John Deere сконструйований вищим за більшість конкурентів і важить він тестовій комплектації 4640 кг. Під час технічних вимірювань він показував середні значення. Показники переважно без особливостей, з дещо більшими розбіжностями, аніж у інших кандидатів на тестування.

СОЛОМА: 6 КАНДИДАТІВ НА ТЕСТУВАННЯ, АЛЕ ЛИШЕ 5 РЕЗУЛЬТАТІВ

Лише дві стрічки, дві рухомі бічні панелі й три вальці утворюють пресувальну камеру

 

Сильні та слабкі сторони

+ висока пропускна здатність

+ швидке викидання рулонів

+ комфортна робота з ISOBUS

-паси зісковзують під час їзди рівними лініями та нагріваються

-великі, неподрібнені шматки рослинної маси на краях рулону

-засмічення коротким, вологим кормом