Проблеми, які виникають під час використання силосу

0

Геннадій Бондаренко, доцент, Лариса Коропець, доцент, НУБіП України

У молочному скотарстві значну питому вагу в структурі раціону становлять об’ємисті корми, провідне місце серед яких займає силос. У процесі заготівлі цього корму використовують консерванти, що сприяє збереженню його якості.

Проте часто виникає ситуація, що (запланований як високоякісний) корм не дає очікуваних результатів. Навіть гірше – продуктивність худоби за згодовування такого корму падає. Після проведення аналізу виявляється, що силос втратив ту якість, яку від нього очікували. Тому слід проводити «розслідування» й з’ясовувати причини зниження якості корму. На якість силосу впливає багато чинників: фаза вегетації рослин на час закладання силосу, дотримання технології його заготівлі та зберігання. Надзвичайно важливим чинником, що забезпечує збереженість якості заготовленого силосу, є правильне його використання.

Причини пліснявіння силосу

Після відкриття силососховища для годівлі тварин повітря отримує вільний доступ до зрізаної поверхні й шарів силосу, що лежать за нею. Якщо цільові показники ущільнення силосної маси під час закладання були досягнуті (220–240 кг сухої речовини на 1 м3), то в такому добре ущільненому кормі відтік продукованого бактеріями в масі газу обмежений технічно можливим граничним показником на рівні 20 л/год/м2. Висока стійкість проти витікання газу з урахуванням невеликих залишкових об’ємів пор обмежує проникнення кисню в кормову масу до 1 м вглиб нарізуваної поверхні. Тобто на таку відстань кисень із повітря у будь-якому разі потрапляє в силос, хоча і в невеликій: на рівні 0,5−1,0, але все ж достатній концентрації, щоб знову стимулювати там ріст мікроорганізмів, що збереглися у стадії спокою.

Передусім це стосується дріжджів і спор або конідій певних пліснявих грибів, що викликають нагрівання й псування силосу. Тут важливо пам’ятати, що глибина проникнення атмосферного кисню в критичній концентрації може за короткий період збільшитися до рівня в 3–5 м, якщо незахищена, відкрита нарізувана поверхня продуватиметься  сильним вітром.

Тому за облаштування силососховища слід враховувати головний напрям вітру.

Такий же негативний ефект матимуть усі технології виймання, що розпушують силосну масу, наприклад, із застосуванням грейфера або фронтального навантажувача, які утворюють глибоко проникаючі повітряні канали. З них із маси витікатиме двоокис вуглецю і туди неминуче проникатиме повітря.

Внаслідок цього може посилитись розвиток плісняви й відбутися повторне нагрівання навіть у тих частинах силосу, які будуть вийняті лише через декілька тижнів після спричинення дефекту. Звідси логічно слідує висновок, що виявлені глибоко всередині силососховища гнізда плісняви, часто сферичної форми і синюватого кольору (переважно Penicillium roqueforti), були викликані не «залишковим повітрям», що може утворюватися під час завантаження в силососховище, а є наслідком технічно неправильного виймання корму із сховища.

Технологія й техніка для виймання силосу

Щоб запобігти повторній ферментації під час використання силосу, слід розрахувати добову потребу силосу для тварин у господарстві. Технологія виймання силосу з траншеї має передбачати мінімальне потрапляння повітря в силосну масу. Покриття траншеї знімають поступово, відповідно до добової потреби в силосі господарства. Силос із силососховища потрібно вибирати так, аби не порушити монолітності основної маси. Вплив зовнішніх факторів на вийняту порцію силосу має бути мінімальним, тому її слід швидко згодувати худобі.

Для завантаження силосу використовують різні типи навантажувачів, які в свою чергу впливають на якість його використання.

Так, грейферні та фронтальні навантажувачі в процесі виймання силосу розпушують масу, що негативно позначається на його якості, особливо в теплу погоду, в силосі зменшується вміст молочної кислоти, збільшується кількість оцтової та масляної кислот, вміст каротину різко скорочується, а аміаку зростає. Якщо в господарстві задіяні такі навантажувачі, то шар, який підлягає вийманню, необхідно відрубати від решти маси, щоб запобігти зниженню його якості.

Навантажувачі фрезерного типу за виймання силосу успішно виконують обидві операції: відрізання та вантаження. Якість зрізів, які роблять фрезерні навантажувачі, задовольняє вимоги технології виймання силосу.

За правильного добору сировини для силосування, використання сучасної високопродуктивної техніки заготівлі силосу в оптимальні, стислі терміни та правильного зберігання і, дуже важливо, використання є всі передумови згодувати тваринам високоякісний корм, який позитивно впливатиме на їхню продуктивність, дозволить знизити собівартість та підвищити ефективність виробництва молока.