Поновлений міждержавний стандарт країн СНД на трансмісійні оливи

0

Анатолій Окоча, канд. техн. наук, доцент, Олександр Лавріненко, канд. техн. наук, доцент, НУБіП України

Міжнародна рада зі стандартизації, метрології й сертифікації Співдружності Незалежних Держав (СНД) прийняла новий міждержавний стандарт із класифікації та позначення трансмісійних олив ГОСТ 17479.2-2015 (протокол №47-П від 18 червня 2015 р.), який чинний із 1 січня 2017 р. Оскільки значна частина трансмісійних олив в Україну завозиться із Росії та Білорусі, то розглянемо основні положення цього стандарту.

ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение» замінив ГОСТ 17479.2-85. Стандарт встановлює класифікацію і позначення трансмісійних олив для агрегатів трансмісій автомобілів, тракторів, тепловозів, сільськогосподарських, дорожніх, будівельних машин та суднової техніки. Він не поширюється на оливи, які використовують у зубчастих передачах промислового обладнання, а також на оливи для гідромеханічних і гідрооб’ємних передач.

Основними параметрами, за якими класифікують й позначають трансмісійні оливи, є рекомендована сфера їхнього застосування й експлуатаційні властивості та кінематична в’язкість.

Залежно від рекомендованої сфери застосування й експлуатаційних властивостей оливи поділяють на групи (табл. 1).

Таблиця 1. Групи трансмісійних олив за рекомендованою сферою застосування й експлуатаційними властивостями згідно з ГОСТ 17479.2-2015

Група Склад Рекомендована сфера застосування
1 Трансмісійні оливи
без присадок
Циліндричні, конічні й черв’ячні передачі, що працюють за контактних напружень від 900 до 1600 МПа і температури оливи в об’ємі не вище як 90°С
2 Трансмісійні оливи
з протизношувальними присадками
Також за контактних напружень до 2100 МПа та температурі оливи в об’ємі до 130°С
3 Трансмісійні оливи
з протизадирними присадками помірної ефективності
Циліндричні, конічні, спірально-конічні та гіпоїдні передачі, що працюють за контактних напружень до 2500 МПа і температури оливи в об’ємі не вище як 150°С
4 Трансмісійні оливи з протизадирними присадками високої ефективності Циліндричні, спірально-конічні й гіпоїдні передачі, що працюють за контактних напружень до 3000 МПа і температури оливи в об’ємі не вище як 150°С
5 Трансмісійні оливи з протизадирними присадками високої ефективності та поліфукціональної дії, а також універсальні оливи Гіпоїдні передачі, що працюють з ударними навантаженнями за контактних напружень вище 3000 МПа і температури оливи в об’ємі не вище як 150°С

Примітка. Допускається під час позначенні оливи у дужках вказувати орієнтовну групу трансмісійної оливи згідно з класифікацією АРІ (табл. 4).

Залежно від кінематичної в’язкості за температури 100°С і температури, за якої динамічна в’язкість не перевищує 150 Па·с, трансмісійні оливи поділяють на класи (табл. 2).

Таблиця 2. Класи в’язкості трансмісійних олив згідно з ГОСТ 17479.2-2015

Клас в’язкості Кінематична в’язкість за температури 100°С, мм2/c Температура, за якої динамічна в’язкість не перевищує 150 Пас, °С, не вище

12з

18з

9

12

18

34

>4,1

>7,0

>11,0

>13,5

>7,00 – 11,0

>11,00 – 13,5

>13,5 – 24,0

>24,0 – 41,0

-55

– 40

– 26

– 12

Примітка. Допускається в позначенні класу оливи у дужках вказувати клас трансмісійної оливи згідно з SAE J306 (табл. 3).

Класи в’язкості трансмісійних олив залежно від сезону експлуатації поділяються на види: зимові, літні й всесезонні, які позначаються:

зимові – числовим значенням з літерою «з» (зимова). Наприклад «9з»;

літні – лише числовим значенням («18»);

всесезонні – у вигляді дробу, при цьому цифра в чисельнику вказує на низькотемпературні властивості оливи, в знаменнику – на високотемпературні.

Згідно з класифікацією SAE J 306:2005 трансмісійні оливи залежно від значення кінематичної в’язкості поділяють на класи. Передбачено випуск літніх і зимових сортів трансмісійних олив. Останні позначають літерою W (табл. 3). Останніми роками намітилась тенденція більш широкого застосування всесезонних трансмісійних олив, які мають подвійне позначення (75W-90; 80W-90; 85W-140) і відповідають одночасно вимогам як до літніх, так і зимових сортів.

Таблиця 3. Класи в’язкості трансмісійних олив згідно з SAE J 306:2005

Клас в’язкості (SAE) Максимальна температура за в’язкості 150 Пас, °С В’язкість за 100°С, мм2/c
мінімальна максимальна
70W – 55 4,1
75W – 40 4,1
80W – 26 7,0
85W – 12 11,0
80 7,0 < 11,0
85 11,0 < 13,5
90 13,5  < 18,5
110 18,5 < 24,0
140 24,0 < 32,5
190 32,5 < 41,0
250 > 41,0

 

Згідно з класифікацією API, трансмісійні оливи залежно від конструкції механізмів, умов їхнього використання, типу й концентрації присадок поділяють на групи (табл. 4).

Таблиця 4. Групи трансмісійних олив згідно з класифікацією АРІ

Позначення Умови роботи оливи Тип передачі Концентрація присадок, %
GL-1 Легкі Спірально-конічні, черв’ячні передачі, коробки передач (КП) із ручним перемиканням
GL-2 Середні Черв’ячні передачі 1,5
GL-3 Середні Спірально-конічні передачі, КП із ручним перемиканням 2,7
GL-4 Від легких
до жорстких
Гіпоїдні передачі, КП із ручним перемиканням  

4

GL-5 Жорсткі Гіпоїдні передачі 6,5
GL-6* Дуже жорсткі Гіпоїдні передачі, максимальний рівень експлуатаційних властивостей  

10

MT-1

 

Дуже жорсткі Оливи для важконавантажених агрегатів. Несинхронізовані КП потужних комерційних автомобілів (тягачів, автобусів) **
PG-2 Дуже жорсткі Для передач ведучих мостів потужних комерційних автомобілів (тягачів, автобусів) і мобільної техніки ***

Примітка: * Використання олив цієї групи припинено, оскільки вважається, що група GL-5 достатньо добре забезпечує найсуворіші вимоги.

** Еквівалентні оливам GL-5, але мають підвищену термічну стабільність.

*** Еквівалентні оливам GL-5, але мають підвищену термічну стабільність і поліпшену сумісність із еластомірами.

Враховуючи кліматичні умови на території України краще застосовувати трансмісійні оливи класів 80W і 85W – взимку, 90 – влітку, 80W-90 і 85W-90 – всесезонно; оливи, які відповідають вимогам груп GL-3 і GL-4 – у коробках передач, а групи GL-5 – у ведучих мостах.

Стандарт передбачає позначення трансмісійних олив трьома групами знаків: перша – двома літерами ТМ (трансмісійна олива), вона не залежить від складу й властивостей оливи; другацифри, які характеризують належність оливи до групи за сферою застосування; третя – цифри, що характеризують клас кінематичної в’язкості.

Приклади позначення трансмісійних олив:

ТМ-3-18 (типу API GL-3, SAE 90), де ТМ – трансмісійна олива; 3 – група олив за сферою застосування згідно з табл. 1; 18 – клас в’язкості літньої трансмісійної оливи, згідно з табл. 2. У дужках вказано орієнтовну відповідність трансмісійної оливи до групи згідно з АРІ і класу згідно з SAE.

ТМ-5-9з/18 (типу API GL-5, SAE 75W-90), де ТМ – трансмісійна олива; 5 – група олив за сферою застосування згідно з табл. 1; 9з/18 – клас в’язкості всесезонної трансмісійної оливи, згідно з табл. 2. У дужках вказано орієнтовну відповідність трансмісійної оливи до групи згідно з АРІ і класу згідно з SAE.

Орієнтовну відповідність класів в’язкості та груп трансмісійних олив згідно з ГОСТ 17479.2-2015, SAE і API наведено в табл. 5.

Таблиця 5. Орієнтовна відповідність  класів в’язкості та груп трансмісійних олив згідно з ГОСТ 17479.2-2015, SAE і API

Клас в’язкості
за стандартом
Клас в’язкості
за SAE
Група
за стандартом
Група за АРІ

12з

18з

9

12

18

34

70W

75W

80W

85W

80

85

90 – 110

140 – 190

ТМ-1

ТМ-2

ТМ-3

ТМ-4

ТМ-5

GL-1

GL-2

GL-3

GL-4

GL-5

GL-6

МТ-1

PG-2