Поновлений міждержавний стандарт країн СНД на моторні оливи

0

Анатолій Окоча, канд. техн. наук, доцент, Олександр Лавріненко, канд. техн. наук, доцент, НУБіП України

Міжнародна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації Співдружності Незалежних Держав (СНД) прийняла новий міждержавний стандарт з класифікації та позначення моторних олив ГОСТ 17479.1-2015 (протокол №48 від 10 грудня 2015 р.), який набув чинності з 1 січня 2017 року. Оскільки значну частину моторних олив в Україну завозять із Росії та Білорусі, то розглянемо основні положення цього стандарту.

ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классификация и обозначение» (замінив ГОСТ 17479.1-85) встановлює класифікацію і позначення моторних олив для автомобілів, тракторів, тепловозів, сільськогосподарської, дорожньої, суднової та іншої техніки.

Основними експлуатаційними параметрами моторних олив, за якими вони класифікуються й позначаються, є їхня кінематична в’язкість, сфера застосування та експлуатаційні властивості. За кінематичною в’язкістю оливи поділяють на класи, а за сферою застосування та експлуатаційними властивостями – на групи.

Кінематичну в’язкість (табл. 1) визначають за температури +100°С (для всіх олив) та -18°С (для зимових і всесезонних). Залежно від величини кінематичної в’язкості моторні оливи поділяють на класи:

зимові 3з, 4з, 5з, 6з, 6, 8;

літні 10, 12, 14, 16, 20, 24;

всесезонні (позначаються у вигляді дробу) – 3з/8, 4з/6, 5з/10 і т. д.

Таблиця 1. Класи в’язкості моторних олив згідно з ГОСТ 17479.1-2015

Клас в’язкості Кінематична в’язкість, мм2/с, за температури Клас в’язкості Кінематична в’язкість, мм2/с, за температури
100°С -18°С 100°С -18°С
≥ 3,8 1250 20 > 16,3 – 21,9
≥ 4,1 2600 24 > 21,9 – 26,1
≥ 5,6 6000 3з/8 > 7,0 – 9,3 1250
≥ 5,6 10 400 4з/6 > 5,6 – 7,0 2600
6 > 5,6 – 7,0 5з/10 > 9,3 – 11,5 6000
8 > 7,0 – 9,3 5з/12 > 11,5 – 12,5 6000
10 > 9,3 – 11,5 5з/14 > 12,5 – 14,5 6000
12 > 11,5 – 12,5 6з/10 > 9,3 – 11,5 10 400
14 > 12,5 – 14,5 6з/14 > 12,5 – 14,5 10 400
16 > 14,5 – 16,3 6з/16 > 14,5 – 16,3 10 400

 

Класифікація моторних олив за в’язкістю відповідає міжнародному стандарту SAE J300:2013 (табл. 2). Орієнтовну відповідність класів в’язкості моторних олив згідно з ГОСТ 17479.1-2015 і SAE J300:2013 подано в табл. 3.

Таблиця 2. Класи в’язкості моторних олив згідно з SAE J300:2013

Клас в’яз-кості Динамічна в’язкість, мПа·с, за температурі, °С, не більше Гранична температура прогонності, °С, не вище Кінематична в’язкість, при 100°С, мм2 Динамічна в’язкість при 150°С і швидкості зсуву 106 с-1, мПа∙с, не менше
не менше не більше
0W 6200 за -35 -40 3,8  
5W 6600 за -30 -35 3,8  
10W 7000 за -25 -30 4,1  
15W 7000 за -20 -25 5,6  
20W 9500 за -15 -20 5,6  
25W 13 000 за -10 -15 9,3  
16 6,1 8,2 2,3
20 5,6 9,3 2,6
30 9,3 12,5 2,9
40 12,5 16,3 2,9*
40 12,5 16,3 3,7**
50 16,3 21,9 3,7
60 21,9 26,1 3,7

Примітка.* Для олив SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40;

** Для олив SAE 15W-40, 20W-40, 25W-40, 40.

Таблиця 3. Орієнтовна відповідність класів в’язкості моторних олив згідно з ГОСТ 17479.1-2015 і SAE J300:2013

Клас в’язкості (стандарт) Клас в’язкості (SAE) Клас в’язкості (стандарт) Клас в’язкості
(SAE)
5W 24 60
10W 3з/8 5W-20
15W 4з/6 10W-20
20W 4з/8 10W-20
6 20 4з/10 10W-30
8 20 5з/10 15W-30
10 30 5з/12 15W-30
12 30 5з/14 15W-40
14 40 6з/10 20W-30
16 40 6з/14 20W-40
20 50 6з/16 20W-40

 

Залежно від сфери застосування та експлуатаційних властивостей моторні олив поділяють на групи (табл. 4).

Таблиця 4. Групи моторних олив за сферою застосування та експлуатаційними властивостями згідно з ГОСТ 17479.1-2015

Група оливи Рекомендована сфера застосування
А Нефорсовані бензинові та дизельні двигуни
Б Б1 Малофорсовані бензинові двигуни, які працюють в умовах, що призводять до утворення високотемпературних відкладень і корозії підшипників
Б2 Малофорсовані дизелі
В В1 Середньофорсовані бензинові двигуни, які працюють в умовах, що призводять до окислення оливи й утворення всіх видів відкладень
В2 Середньофорсовані дизелі, які висувають підвищені вимоги до антикорозійних, протизношувальних властивостей олив та схильності до утворення високотемпературних відкладень
Г Г1 Високофорсовані бензинові двигуни, які працюють у важких експлуатаційних умовах, що спричинюють окислення оливи, утворення всіх видів відкладень, корозії та ржавіння
Г2 Високофорсовані дизелі без нагнітання або з помірним нагнітанням повітря, які працюють в експлуатаційних умовах, що призводять до утворення високотемпературних відкладень
Д Д1 Високофорсовані бензинові двигуни, що працюють в експлуатаційних умовах важчих, ніж для олив групи Г1
Д2 Високофорсовані дизелі з наддувом, які працюють у важких експлуатаційних умовах
Е Е1 Високофорсовані бензинові двигуни, що працюють в експлуатаційних умовах важчих, ніж для олив групи Д1
Е2 Високофорсовані дизельні двигуни, які працюють в експлуатаційних умовах важчих, ніж для олив групи Д2

 

Індекс «1» присвоюється оливам для бензинових двигунів, індекс «2» –для дизелів. Універсальні оливи, призначені для використання як у дизелях, так і в бензинових двигунах одного рівня форсування, цифрового індексу не мають, а універсальні оливи, призначені для застосування у двигунах різних рівнів форсування, мають подвійне позначення, в якому перше – характеризує якість оливи для використання в дизелях, друге – у бензинових двигунах.

Позначення моторних олив складається із груп знаків: перша з яких позначається літерою «М» (моторна) і не залежить від складу та властивостей оливи; друга – цифрами, характеризує клас кінематичної в’язкості оливи; третя – великими літерами, характеризує рекомендовану сферу застосування й експлуатаційні властивості олив.

Для нових моторних олив за позначення другої групи знаків, що характеризує клас кінематичної в’язкості, допускається використовувати символи класів згідно з класифікацією SAE.

За позначення третьої групи знаків допускаються додаткові букви й цифри, що вказують на особливу сферу застосування, наприклад «рк» – робочо-консерваційна; «к» – для двигунів автомобілів КамАЗ.

Приклади позначення олив:

М-10-Г2 (к), де М – моторна олива; 10 – клас в’язкості, згідно з табл. 1; Г2 (к) – олива для високофорсованих дизельних двигунів автомобілів КамАЗ.

М-6з/10-В, де М – моторна олива; 6з/10 – клас в’язкості, згідно з табл. 1; В – універсальна олива для середньофорсованих дизельних і бензинових двигунів.

М-4з/8-В2Г1, де М – моторна олива; 4з/8 – клас в’язкості, згідно з табл. 1; В2Г1 – олива може бути використана як у середньофорсованих дизельних 2), так і у високофорсованих бензинових двигунах 1).

М-5W/40Д2, де М – моторна олива; 5W/40 – клас в’язкості, згідно з табл. 2; Д2 – олива для високофорсованих дизельних двигунів із примусовим нагнітанням повітря, які працюють у важких умовах експлуатації.

У стандарті приведено орієнтовну відповідність груп моторних олив згідно з ГОСТ 17479.1-2015 і класифікацією API (табл. 5).

Таблиця 5. Орієнтовна відповідність груп олив за експлуатаційними властивостями згідно з ГОСТ 17479.1-2015 і класифікацією API

Група олив (стандарт) Класифікація АРІ Група олив (стандарт) Класифікація АРІ
А SB Д2 CD
Б SC/CA Е CF-4/SG
Б1 SC Е1 SG
Б2 CA Е2 CF-4
В SD/CB SH
В1 SD SJ
В2 CB SM
Г SE/CC SN
Г1 SE CG
Г2 CC CH
Д CD/SF CJ
Д1 SF