Менше сої в годівниці – поради щодо зменшення білкової годівлі свиней на відгодівлі

0

Райнхард Пунтігам, наук. співроб. Інституту годівлі тварин, продуктів тваринного походження і психології харчування Університету BOKU, м. Відень (Австрія)

Через відчутні коливання цін на свинину виробники змушені шукати шляхи економії у її виробництві. Так, наприклад, витрати на корми можна скоротити, використовуючи альтернативи білковим кормам і зменшуючи вміст протеїну в збалансованому раціоні.

Кормовий протеїн у розрахунках раціонів для свиней істотно впливає на вартість годівлі. Екстракційний соєвий шрот – класичний високопротеїновий кормовий засіб для традиційної годівлі свиней – дуже вирізняється, з одного боку, своїм високим вмістом протеїну, з другого – високою якістю цього протеїну. Проте актуальні ціни на цей продукт призводять до зростання витрат на корми для виробників свинини. Відтак у майбутньому це може зробити конкуренцію серед виробників ще жорсткішою. Це вже можна побачити на прикладі Китаю, потреба якого в сої упродовж останніх 5 років зросла більше ніж на 60%. Тому використання вітчизняних рослинних високопротеїнових і побічних продуктів виробництва дедалі більше зацікавлює свинарів.

Жодної продуктивності без амінокислот

Зі зменшенням вмісту протеїну в раціоні можна скоротити витрати, втім, вирішальним для продуктивності тварин є не кількість протеїну, а оптимальне забезпечення раціону перетравними поживними речовинами, як-от незамінними амінокислотами. За зниження вмісту протеїну необхідно буде їх компенсувати синтетичними амінокислотами, як за численністю, так і за кількістю (рис. 1).

Потребу в незамінних амінокислотах легко визначити за образним зображенням так званої діжки Лібіга (рис. 2): дати тварині всі незамінні амінокислоти (= діжкові клепки, що корм має пропорційно забезпечити) і в достатній кількості, аби не виникало їхнього ліміту в складі протеїну (= рівень заповнення). Тож потрібно знати вміст амінокислот в основних кормах та контролювати рівень їхньої перетравності. Лише так можна замінити лімітуючі амінокислоти мінеральним кормом відповідно до потреб свиней.

Оптимальне співвідношення незамінних амінокислот між собою несуттєво змінюється впродовж процесу росту тварини, що має бути враховано за складання наступного раціону. Так званий ідеальний протеїн являє собою співвідношення незамінних амінокислот до лізину – першої лімітуючої незамінної амінокислоти:

лізин : метионін & цистеїн : треонін : триптофан
1  : 0,55 – 0,60 : 0,62 – 0,68 : 0,18 – 0,21

 

Якщо рівень ідеального вмісту протеїну в кормі утримано, попри скорочення вмісту загального протеїну, це не призводить до зниження продуктивності.

Альтернативи екстракційному соєвому шроту

Незамінні амінокислоти, що містяться в екстракційному соєвому шроті (ЕСШ), мають вигідне співвідношення одна до одної і є високоперетравними. Часто ці властивості обмежує те, що немає повноцінної заміни альтернативним кормом. Однак можливо частково замінити дорогі компоненти сої у раціоні тварин без зниження їхньої продуктивності.

Якщо у кормі для відгодівлі використовують місцеві джерела білка, раціон доцільно вирівняти шляхом додавання суміші мінеральних речовин із високим умістом амінокислот. Залежно від цін на альтернативні джерела білка, попри незначне здорожчання суміші мінеральних речовин, досягають зменшення витрат.

Поряд із бобовими, як-от: горох, кормові боби або люпин, важливими місцевими джерелами білка вважають побічні продукти виробництва біоетанолу, виготовлення олій (ріпаковий і соняшниковий шроти). Якщо раніше за основу розрахунків брали загальний вміст амінокислот, то тепер зазвичай враховують перетравність амінокислот (SID, %) у кормі. Лише ця відсоткова частка вмісту амінокислот може бути справді ефективно використана твариною як цінна речовина для утворення м’язового протеїну. Понаднормові даванки будь-якої амінокислоти можуть не лише призвести до зайвих витрат, а й навантажити обмін речовин тварини через підвищений вміст азоту. Оскільки вітчизняні альтернативні корми містять меншу кількість перетравних амінокислот, то стає зрозуміло, наскільки важливими є ці розрахунки (табл. 1).

Тепло скорочує вміст інгібіторів

Кормові засоби можуть містити речовини, які мають негативний вплив на перетравність поживних речовин, а також на споживання корму тваринами. До так званих антипоживних чинників належать лектини і таніни (кормові боби, горох), глюкозинолати (ріпак) та інгібітори трипсину (висока активність у соєвих бобах). Останні заважають роботі ферменту травлення трипсину й таким чином суттєво знижують перетравність протеїну. Завдяки термічним процесам, як-от: піджарювання, екструдування – можна зменшити вміст цих чутливих до високих температур речовин на бажані 90%. Утім, результатом термічної обробки може стати часткове руйнування амінокислот, передусім лізину. Наслідком цього є зменшена відгодівельна й забійна продуктивність свиней та підвищені витрати на корми. Обробка має бути настільки інтенсивною, аби сильно зменшити кількість інгібіторів трипсину і водночас справляти якомога менший небажаний вплив на поживні речовини.

Збільшення доходів завдяки фазовій годівлі

На початку відгодівлі потреба в амінокислотах висока, оскільки вони беруть безпосередню участь у будуванні м’язів тварини. Зі збільшенням живої маси тварини,всередині та в кінці фази відгодівлі, вона значно зменшується. Таблиця 2 відображає цю динаміку за допомогою зменшення співвідношення лізину й енергії (pcv лізин, г/МДж енергії).

Співвідношення лізину й енергії напряму залежить від частки протеїну та жиру наявних в організмі тварини. Зависоке забезпечення енергією, основане на невідповідних реальній потребі тварини розрахунках раціонів, часто виявляють уже після забою. Завищена частка сала в туші, спричинена ожирінням тварини, зменшує вміст пісного м’яса і знижує вартість туші. Надлишок протеїну в раціоні свиней також має негативний вплив, адже надмірне забезпечення раціону цією дорогою кормовою добавкою призводить до зниження економічного рівня господарства.

Рисунок 3 показує можливе наближення до відповідного потребам забезпечення протеїном свиней на відгодівлі за допомогою системи фазової годівлі. Якщо порівняти універсальну відгодівлю із 3-фазовою, виникає потенціал зниження на 3,5 кг споживання ЕСШ на 1 гол. (без урахування суміші мінеральних речовин).

У таблиці 3 наведені приклади раціонів для початку, середини й кінця відгодівлі, в яких компоненти сої частково замінені альтернативними кормами. Тож, ЕСШ не можна замінити ріпаковим у співвідношенні 1:1 (див. раціон 2). Адже це призводить, з одного боку, до нестачі сирого протеїну в раціоні, з другого – до поганої засвоюваності амінокислот екстракційного ріпакового шроту. Раціон №3 показує, що раціони для свиней на відгодівлі з дуже малим вмістом ЕСШ слід складати відповідно до потреб тварин.

Менше протеїну – безпечніше для тварин і довкілля

Кормовий протеїн можна використати ефективно лише тоді, коли якомога більша частина потрібних амінокислот переходить у м’язову тканину тварини. Порівняно з вуглеводами та жиром, протеїн постачає мало енергії організму. Надлишок протеїну перетворюється в кишківнику переважно на аміак, який є отрутою, з якої в печінці створюється сечовина. Остання виводиться з організму через нирки сечею.

Поряд із енергетичним навантаженням на організм процес знезараження отрути є додатковим навантаженням на обмін речовин тварини. Аміак і створений з нього амоній шкодять екосистемам (напр., нітрати у ґрунтових водах). Низькопротеїнова годівля не завдає шкоди здоров’ю тварин та негативно не впливає на довкілля, оптимізує повітря в свинарнику.

10 порад щодо забезпечення тварин білком

  1. Повна заміна ЕСШ місцевими протеїновими кормами задля зменшення вмісту протеїну в раціоні не становлять проблем.
  2. Аналіз поживних речовин власних кормів у господарстві є основою оптимальних розрахунків раціонів.
  3. Якщо у власному силосі вміст сухої речовини варіює, то це обов’язково слід брати до уваги під час розрахунків раціону, якщо такий корм використовують в раціонах.
  4. Складайте ваші раціони на основі засвоюваних амінокислот (SID, %) та доводьте їх до співвідношення з амінокислотами на кожній фазі відгодівлі.
  5. Лімітуючим чинником для високої продуктивності тварин є не вміст протеїну в раціоні, а достатня даванка синтетичних амінокислот в оптимальному співвідношенні одна до одної.
  6. Потреба в протеїні знижується впродовж періоду відгодівлі. За допомогою фазової годівлі можна зекономити соєвий шрот та підтримати обмін речовин тварин на оптимальному рівні.
  7. За раціонів, основою яких є кукурудза, слід контролювати вміст у кормах незамінної амінокислоти триптофан, оскільки в кукурудзі її мало.
  8. Не сильно висушуйте або піджарюйте білкові корми, адже втрата лізину негативно впливає на відгодівельну й забійну продуктивність.
  9. Враховуйте частку пісного м’яса в туші – її низький показник часто свідчить про незбалансований раціон.
  • Користуйтеся порадами консультантів під час складання раціонів.