Гібридне жито – альтернатива в годівлі свиней!

0

Ігор Давидюк, продакт-менеджер із зернових культур, ТОВ «КВС-Україна»

Протягом століть жито вирощували як хлібну культуру в основному на бідних піщаних ґрунтах. Проте останніми роками ситуація змінилась. У Європі дедалі активніше використовують жито у годівлі тварин. Так, у 2011 році в Німеччині 57% усього зібраного жита було використано на корм тваринам, 24% на хлібопекарські цілі і 14% на виробництво біогазу та біоетанолу.

Як показує європейський досвід, використання жита в годівлі свиней сприяє високим показникам добових приростів, позитивно впливає на здоров’я тварин та є економічно вигідним. Придатність жита як корму для свиней не раз підтверджена дослідами, попри те, що раніше було багато застережень та обмежень щодо його використання. Завдяки селекції (створенню гібридів жита) в минулому залишилися такі негативні явища, як низький рівень споживання корму, порушення рухомості суглобів чи погіршення консистенції фекалій через наявність жита в раціоні. У нових гібридах значення гірких речовин зведене до мінімуму. Також за високого вмісту жита в раціоні не варто боятися шкідливого впливу некрохмальних полісахаридів.

Вміст поживних речовин та кормова цінність жита

У таблиці 1 наведено вміст поживних речовин у зерні різних культур. Найважливішим є розходження вмісту сирого протеїну та лізину між основними зерновими культурами. Вміст білка в зерні жита на 1 – 2% менший, порівняно з іншими культурами, що слід враховувати під час розроблення раціону для годівлі. Як свідчать дослідження, вміст поживних речовин в окремих культурах коливається з року в рік. Окрім кліматичних умов,суттєвий вплив мають особливості внесення добрив, регіон вирощування, ґрунти та обраний сорт чи гібрид. Різниця між зразками за роками може сягати майже 100%.

Порівняно із пшеницею жито містить на 0,2 – 0,4 г більше лізину. А в перерахунку на кількість сирого протеїну його частка ще вища. Оскільки лізин жита (76%) дещо гірше перетравлюється, ніж лізин пшениці (88%), тож показник перетравності лізину жита у тонкому кишківнику залишається таким як і у пшениці.

таб 1

Переваги та недоліки використання жита в годівлі свиней

Переваги та недоліки жита можна розглядати з двох боків: з агрономічного (жито ідеально підходить для бідних піщаних ґрунтів) та безпосередньо як якісний корм для тварин.

Раніше використання жита в раціоні не перевищувало 20% від зернового компонента. Причина цьому – зниження споживання корму та вміст у ньому гірких речовин. Проте це стосується старих сортів. Тож у разі використання жита в годівлі свиней важливим є вибір сорту. Добре себе зарекомендувало, як в Європі так і в Україні, саме гібридне жито. Його можна додавати до корму у великій кількості (40% і більше) без шкоди для тварин та погіршення споживання корму. У Німеччині було зроблено низку дослідів щодо годівлі з використанням жита в раціоні. Ці досліди показали високі добові прирости за використання великої кількості жита (>50%).

Проте у разі введення у раціон жита потрібно звертати увагу на його особливості.

Як уже було сказано, жито містить значну кількість некрохмальних полісахаридів (табл. 2). Основна їх фракція утворюється із арабінози та ксилози у вигляді пентозанів.

2

Антипоживні властивості пентозанів зумовлені їхньою здатністю зв’язувати велику кількість води. Розчинні пентозани можуть поглинати воду вдесятеро більше власної маси. Крім того, в’язкість розчину пентозанів у 15 разів вища, ніж у глобулярних білків. Обумовлене цим сповільнення процесу транспортування корму через кишковий тракт не лише впливає на кількість спожитого корму (виникнення почуття ситості), а й може спровокувати потрапляння бактерій із товстої кишки в тонку і спричинити діарею. Особливо це стосується поросят,у свиней на відгодівлі цей ефект менш виражений. Як показують дослідження, додавання ферментів у період відгодівлі не дає значного ефекту. Знизити вміст пентозанів можна шляхом правильного добору сортів, довготривалого зберігання перед згодовуванням та спеціальної підготовки зерна (подрібнення, плющення, екструдування тощо).

Порівняно з іншими злаковими культурами жито містить найменшу кількість полінасичених жирних кислот. Оскільки певна частина жирних кислот корму інтегрується безпосередньо в жир свиней, використання жита позитивно впливає на консистенцію сала. Як відомо, жито робить сало твердішим.

Мікотоксини

Велике значення в годівлі свиней відіграє зараженість зерна мікотоксинами. Найчастіше має місце зараження токсинами польових пліснявих грибів роду фузаріум (Fusarium).У групі токсинів фузаріуму на сьогодні вивчено наявність дезоксиніваленолу (DON) і зеараленону (ZEA) та їхніх похідних у зерні. Жито, порівняно з пшеницею та кукурудзою, менше уражується фузаріозом, що сприяє зменшенню вмісту токсинів у зерні (рис.1).

рис 1

Питання мікотоксинів у кормі гостро постало у 2014 році. Сприятливі кліматичні умови для розвитку фузаріозу колоса пшениці спричинили зараження зерна пшениці мікотоксинами. Подібна ситуація і з кукурудзою. За використання такого зерна потрібно застосовувати сорбенти, які,своєю чергою, підвищують витрати на вирощування свиней. Тому жито в такій ситуації має перевагу над пшеницею чи кукурудзою.

Жито в раціонах свиней (рекомендації Німецької аграрної спілки –DLG)

Останніми роками науково-дослідними установами та приватними компаніями проведено велику кількість дослідів щодо використання жита в годівлі свиней. Так,у 2006 році Німецька аграрна спілка (DLG) опублікувала рекомендації щодо згодовування жита свиням та ВРХ (табл. 3). Ці рекомендації передбачають використання жита в комбікормі для поросят в кількості 10–20%, для свиноматок максимально – 25% і для свиней на відгодівлі – до 50%.

3

Досвід співвітчизників

Наразі й вітчизняні фермери починають використовувати гібридне жито в годівлі свиней. Так, фермерське господарство «Агро-Колос», що розташоване у с. Чернилява Яворівського району Львівської області, вже другий рік поспіль використовує гібрид Пікассо (KWS).

Господарство має в розпорядженні 500 га ріллі. Більшість ґрунтів малородючі, піщані, що стало причиною вирощування саме жита. Із вдвічі меншими витратами спеціалісти господарства отримують урожайність жита на рівні озимої пшениці і вищу. До гібридного жита використовували популяційне, але його частка в раціоні не перевищувала 10–12%. Свині погано поїдали таке жито, що призводило до зниження виробничих показників. Наразі на відгодівлі перебуває близько 4000 голів свиней. Поросят господарство закуповує.

Усі свині поділені на три групи: до 30 кг, 30–70 та від 70 кг. Поросят до 30 кг годують без додавання жита. Його додають у раціон лише двох старших груп. Раціон свиней групи 30–70 такий: 35% – кукурудза, 10– жито, 15–пшениця, 16,5– ячмінь та 20,5% – соя. Для групи понад70 кг: 25% – кукурудза, 25– жито, 28– ячмінь, 22– пшениця, 11– соя та 3% премікси. Годують сухим кормом, який свині активно поїдають. Виробничі витрати не змінилися після збільшення частки жита до 25%.

За роки вирощування в господарстві не було проблем із ріжками жита. Сорбенти використовують лише коли зерно перезволожене. Ця проблема була як і з житом, так і з іншими зерновими. В майбутньому господарство планує збільшувати частку жита в раціоні.