Близько 14,3 млн. дорослого населення, як і раніше, не отримують необхідного харчування

0

Близько 14,3 млн. дорослого населення, як і раніше, не отримують необхідного харчування.  Кількість проблем, пов’язаних з неповноцінним харчуванням, зростає

4 грудня 2017, Будапешт, Угорщина – Згідно опублікованій сьогодні доповіді ФАО, країни Європи та Центральної Азії (EЦA) досягли значного прогресу в скороченні масштабів недоїдання, проте близько 14,3 мільйонів жінок і чоловіків в регіоні все ще не отримують необхідного харчування, і проблеми , пов’язані з неповноцінним харчуванням, поглиблюються.

У доповіді Стан справ в області продовольчої безпеки і харчування в Європі і Центральній Азії – 2017аналізується ряд показників продовольчої безпеки та харчування з метою проведення оцінки прогресу країн в досягненні Цілі 2 в області стійкого розвитку до 2030 року  (Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства). У доповіді дається оцінка енергетичної цінності раціону харчування і таким показникам харчування як затримка росту і виснаження, анемія, надмірна вага і ожиріння, а також оцінка змін в раціонах харчування та їх впливу на різні групи населення.

Після вражаючого прогресу за останні роки,  в даний час ситуація в регіоні знаходиться в стані стагнації. Показники поширеності недоїдання в країнах Кавказу і Центральної Азії залишаються практично без змін, згідно з доповіддю, що представлена сьогодні на Регіональному симпозіумі по стійким продовольчим системам для здорового харчування.

«Бідність залишається єдиною і найбільш важливою перешкодою на шляху забезпечення продовольчої безпеки», – сказав Володимир Рахманін, заступник Генерального директора і Регіональний представник ФАО у країнах Європи і Центральної Азії. «Але ми чітко розуміємо куди рухатися далі. Цілі в галузі сталого розвитку надають нам міцну основу для вирішення проблем, що стоять перед країнами Європи та Центральної Азії ».

Для забезпечення більш якісної оцінки важелів і особливостей відсутності продовольчої безпеки в регіоні, в доповідь ФАО включена нова Шкала сприйняття відсутності продовольчої безпеки (FIES),яка доповнить аналіз прогресу в досягненні Цілі сталого розвитку 2 в питаннях продовольчої безпеки і харчування. Нова методологія оцінки показує, що в 2014-2016 рр. 14,3 млн. дорослого населення страждало від важких форм відсутності продовольчої безпеки.

 

Опитування респондентів з питання голоду

Дослідження ФАО використовує дані по країнам, а також результати, отримані шляхом застосування нової Шкали сприйняття відсутності продовольчої безпеки (FIES), що застосовується для покращення аналізу прогресу досягнення Цілі сталого розвитку 2 в частині показників, що вимірюють  продовольчу безпеку і харчування. Даний інструмент дослідження пропонує респондентам відповісти на наступні вісім питань.

Чи були випадки за останні 12 місяців, коли через відсутність грошей або інших ресурсів:

  • Ви були стурбовані тим, що у вас не буде достатньої кількості їжі, достатньої для нормального харчування?
  • у Вас не було можливості харчуватися здоровою і поживною їжею?
  • Ви харчувалися тільки деякими видами їжі?
  • Ви були змушені пропустити прийом їжі?
  • Ви їли менше, ніж, на Вашу думку, слід було б?
  • у Вашому домашньому господарстві закінчилася їжа?
  • Ви були голодні, але не їли?
  • Ви не їли протягом цілого дня?

Отримані відповіді аналізувалися з метою проведення оцінки рівня відсутності продовольчої безпеки. Доповідь ФАО за 2017 рік містить отримані за допомогою застосування шкали FIES дані про наявність важких форм відсутності продовольчої безпеки в регіоні ЄЦА.

Розповсюдженість недоїдання у 2005-2007 рр. та 2014-2016 рр.:

4

 

«Часто всі ці три форми співіснують, що називається «потрійним тягарем» неповноцінного харчування», – сказала Аріелла глини, старший фахівець ФАО з питань політики і основний автор доповіді. «Нерідко в країнах має місце високий рівень і недоїдання і ожиріння серед дітей одночасно. Дефіцит мікроелементів і надмірне харчування дітей і дорослих чоловіків і жінок стали двома основними проблемами в сфері продовольчої безпеки і харчування у всьому регіоні ».

«Нерідко в країнах має місце високий рівень і недоїдання і ожиріння серед дітей одночасно. Дефіцит мікроелементів і надмірне харчування дітей і дорослих чоловіків і жінок стали двома основними проблемами в сфері продовольчої безпеки і харчування у всьому регіоні ».

Аріелла Глінні

Старший фахівець ФАО з питань політик

Розповсюдженість недоїдання та надлишкової ваги у дітей віком до п’яти років, 2016

1

 

Надлишкова вага також є проблемою

У доповіді надається висновок про те, що надмірне харчування дорослого населення є ще однією серйозною проблемою. Страждаючими від ожиріння вважаються люди, чий індекс маси тіла перевищує 30. Посилаючись на дані ВООЗ, доповідь вказує, що в період з 2000 по 2014 роки кількість дорослих, які страждають від ожиріння, зросла на 30 відсотків. Найвищий рівень поширеності ожиріння спостерігався в країнах Південно-Східної Європи, де 26,9 відсотка всього дорослого населення було віднесено до категорії «мають надлишкову вагу».

Зростаючі масштаби ожиріння в регіоні тісно корелюють з доходами на душу населення, які дозволяють споживати харчові продукти більш високої калорійності, що поєднується зі все менш рухливим способом життя.

У меншій мірі, зазначає пані Глінні, «ожиріння, як форма неповноцінного харчування, може також бути результатом зміни харчових звичок і низького рівня доходів, пов’язаних зі споживанням більш дешевої їжі з високим вмістом жирів, цукру та інших рафінованих вуглеводів». Брак інформації про здоровий раціон харчування також є причиною збільшення кількості випадків надмірної ваги і ожиріння серед груп населення з різним рівнем доходів в регіоні.

Чоловіки і жінки в регіоні страждають від різних форм неповноцінного харчування. Дослідження ФАО показали, що жінки дітородного віку схильні до вищого ризику виникнення анемії, що є серйозною проблемою для фахівців області охорони здоров’я.

222333

 

Незважаючи на те, що здебільшого жінки є відповідальними за вирощування, покупку, переробку і приготування споживаної їжі, ініціативи щодо поліпшення харчування повинні бути адресовані все одно як жінкам, так і чоловікам.

Зміна клімату та інші проблеми

Основною темою доповіді поточного року є: Забезпечення продовольчої безпеки шляхом більш ефективного управління мізерними і чутливими природними ресурсами в контексті зміни клімату

Попит на продовольство в регіоні зростає, структура споживання зазнає змін, а урбанізація прискорюється. У доповіді йдеться про те, що багато виробничих систем в регіоні вже є нестійкими і уразливими до потрясінь – включно з тими, які пов’язані з екстремальними погодними явищами – що ставить під питання підвищення продуктивності в майбутньому. Забезпечення продовольчої безпеки в таких умовах вимагає стійкого зростання сільськогосподарського виробництва, підвищення стійкості і більш раціонального використання природних ресурсів.

Згідно з доповіддю ФАО, деякі країни в регіоні Європи і Центральної Азії відносяться до найбільш вразливих до змін і коливань клімату, а багато країн вже відчувають їх негативний вплив на свої агроекологічні системи. Повідомляється про зростаючий збиток і втрати в таких секторах економіки як рослинництво, тваринництво, лісове та рибне господарства.

Стає все більш нагальною  необхідність скорочення продовольчих втрат і харчових відходів, які в глобальному масштабі становлять понад 30 відсотків усього виробленого продовольства. Скорочення кількості харчових відходів і продовольчих втрат впродовж усього виробничо-збутового ланцюжка дозволить послабити тиск на чутливі екосистеми, знизити рівень викидів парникових газів в атмосферу, зробити агропродовольчі системи більш ефективними і підвищити рівень продовольчої безпеки і харчування.

У деяких країнах так і немає загальної політики в галузі забезпечення продовольчої безпеки. В інших країнах, як з’ясувала ФАО, продовольча безпека трактується в більш вузькому сенсі і, в першу чергу, зводиться до досягнення національної самозабезпеченості продовольством, при цьому інші складові продовольчої безпеки не розглядаються.

Багато країн регіону визнають важливість вирішення питань харчування з метою забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення добробуту своїх громадян. Проте, політика і програми в області харчування мають різну ступінь успіху і повинні поєднуватися з узгодженими заходами, такими як соціальний захист, програми розвитку сільських районів і підвищення обізнаності населення про такі проблеми, а також повинні звернути увагу на усунення справжніх причин кожної форми неповноцінного харчування .