Все про сорго. Кущення та інтенсивний ріст – відповідальний період формування врожаю.

0

Фаза кущення – це один з найбільш відповідальних періодів формування майбутнього врожаю, адже саме в цей час зароджується волоть, програмується її розмір та кількість квіточок в ній.

Початок фази кущення на посівах сорго відмічають після появи  третього-четвертого листка. В цей період інтенсивно розвивається коренева система, добовий приріст якої сягає 1,5 см, формуються  додаткові корені, з бруньок розвиваються пагони, закладається волоть. При цьому рослина інтенсивно використовує поживні речовини з грунту, але ріст надземної частини все ще залишається досить повільним.

Що впливає на диференціацію клітин майбутньої волоті

Фаза кущення – це один із критичних періодів розвитку сорго. Нестача вологи та поживних речовин в цей час призводять до закладання волоті меншого розміру і, відповідно, з  меншою кількістю квіток, аніж передбачає потенціал гібриду.

На що звернути увагу

 • контроль чисельності попелиці є важливим моментом у формуванні здорових та сильних посівів та, як наслідок, закладки максимального врожаю;
 • контроль забур’яненості посівів сприяє збереженню поживних речовин і вологи в грунті та виключає встановлення конкурентних відносин типу: культура – бур’ян, що на генетичному рівні програмує  нижчий врожай;
 • своєчасно проведене підживлення рослин гарантує формування повноцінної волоті та отримання високого врожаю.

Основні заходи, які проводять у фазу кущення

 • боротьба з попелицею;
 • боротьба з бур’янами;
 • підживлення азотними або комплексними добривами;
 • міжрядні обробітки

Важливо!

Найбільше шкодять молодим рослинам сорго листкова злакова та соргова (кукурудзяна) попелиці, що можуть повністю знищити посіви у фазі сходів чи кущення. Висока вологість повітря сприяє швидкому розмноженню шкідників, які  за таких умов можуть утворювати до 8-10 поколінь за вегетацію. Висмоктуючи сік з молодого листя, попелиці вприскують токсин, що пригнічує розвиток рослин та порушує обмін речовин в них. Якщо насіння сорго не було протруєне інсектицидом, перша попелиця може з’явитися вже у фазу сходів. Інсектицид, що входить до міксу для передпосівної обробки насіння, здатен утримувати появу шкідників не менш, як 40 днів від моменту посіву. Боротьбу з попелицею проводять інсектицидами біологічного чи хімічного походження. Перша попелиця знаходиться на поверхні листочка і веде відкритий спосіб життя. В цю пору, за середньої чисельності шкідників, можна використовувати інсектициди біологічного походження чи хімічні препарати кишково-контактної дії. Але  треба зважати на те, що попелиця може швидко розселятися на посівах  і так само швидко розмножуватися. Отже, своєчасно проведені заходи захисту гарантують ефективність використання як хімічних, так і біологічних препаратів.

В чому  перевага біологічних препаратів?

 • біологічні препарати, над відміну від хімічних, не викликають у рослин хімічного стресу, а навпаки, сприяють зміцненню імунітету та стимуляції росту;
 • біологічні препарати мають низьку вартість;
 • за використання препаратів біологічного походження збільшуються популяції ентомофагів – природніх ворогів шкідливих комах, що беруть активну участь у контролі чисельності шкідників.

Важливо!

Інтегровану систему захисту сорго (комбінація хімічних і біологічних препаратів) проводять за схемою:

 • якісна передпосівна обробка насіння міксом з інсектициду, антидоту та фунгіциду забезпечує повний захист сходів як від хвороб, так і грунтових шкідників та попелиці;
 • подальший контроль попелиці (при малій та середній її кількості) препаратом Гаубсин сприяє не тільки знищенню шкідників, а й профілактиці захворювань та стимуляції росту рослин.

Для забезпечення інтенсивного росту рослин до розчину для позакореневої обробки додають азотні добрива, гумати і прилипачі. Виробники, що мають досвід вирощування сорго, знають, що подекуди однієї обробки хімічними препаратами недостатньо для знищення попелиці, особливо, якщо насіння не протруєне інсектицидом,  тому приходиться проводити по дві – три обробки комбінаціями препаратів, збільшуючи їх дози. Якщо ви вирішили застосовувати інтегрований захист – плануйте триразову обробку посівів біопрепаратами, додаючи до них, за потреби, поживні елементи, гумати та стимулятори росту. Як показує практика, після використання біопрепаратів збільшується чисельність популяції семикрапкового сонечка, що є природнім ворогом попелиці, яке здатне контролювати її чисельність, підсилюючи дію біопрепаратів. В роки з помірним  розвитком попелиці ефективність біологічного захисту становить 88– 98%, що відповідає ефективності хімічних препаратів.

Як боротися з бур’янами

Якщо насіння сорго оброблене антидотом Концеп III, тоді для боротьби з бур’янами використовують гербіциди на основі С-метолахлору, які вносять ґрунтово чи посходово. Вельми ефективними є міжрядні обробітки, які, за потреби, поєднують з підживленням азотними чи комплексними добривами.

Без сумніву, грунтово-кліматичні фактори мають вагомий вплив на формування врожаю сорго, але  грамотно поєднуючи агротехнічні, агрохімічні та біологічні засоби, аграрії взмозі сповна розкрити потенціал гібриду сорго та отримати максимально можливі врожаї.

Бажаємо Вам гарних врожаїв!