Все про сорго. Достигання врожаю. Захищаємо. Готуємося до збирання

0

Формування зернівки – завершальний етап життєвого циклу рослини. Як і будь-яка зернова культура, сорго має декілька фаз стиглості зерна: молочна, молочно-воскова, воскова та повна. Залежно від кліматичних умов, а саме – від суми ефективних температур, фази змінюються з періодичністю в 12–14 днів. Достигання зерна, як і цвітіння, в межах волоті відбувається згори донизу.

Цікаво! Прогнозувати зміну фенологічних фаз розвитку сорго можна за ефективними температурами.

Під ефективними температурами розуміють різницю між температурою навколишнього середовища й порогом розвитку живого організму (рослини, комахи і т. д.). Для того, щоб живий об’єкт розвивався, він має отримати певну кількість тепла (певну суму ефективних температур). За спеціальною формулою можна розрахувати довжину вегетаційного періоду рослин, швидкість проходження окремих фаз органогенезу або число генерацій будь-якого виду комах.

Ефективні температури для сорго розраховують за формулою:

(МАХ + МІN) : 2 – 10 = ефективна температура

де 10°С – це фізіологічний нуль для сорго.

Наприклад:

МАХ денна температура ґрунту під час сівби сорго становила 18°С, МІN – 16°C.

Середньодобова температура = (18 + 16) : 2 = 17°С.

Добова ефективна температура = 17 – 10 = 7°С.

Для появи сходів сорго потрібна cума ефективних температур у межах 110°С.

Отже, за середньодобової температури ґрунту 7°С сходи з’являться через 15–16 днів.

Тривалість фенологічних фаз сорго залежно від суми ефективних температур

(за даними американських вчених)

Фаза розвиткуСума ефективних температур (теплові одиниці), °С
Ранньостиглі гібридиПізньостиглі гібриди
Проростання 11093
3 листки      275275
4 листки316316
5 листків363363
Формування волоті508751
Вихід верхівкового листка708809
Поява волоті926963
Вихід волоті9621040
Цвітіння10161097
Молочна стиглість12161271
Воскова стиглість13801521
Повна стиглість14701848

 

Молочна стиглість. Консистенція зернівки нагадує молоко. Стебло починає втрачати свою масу.

Увага! В цей час з’являються метелики бавовняної совки.

Бавовняна совка шкодить після цвітіння сорго, в період дозрівання зерна. Гусінь має схильність до живлення репродуктивними органами рослин. Пам’ятайте, що личинки старших поколінь стають стійкими до отрути.

Заходи боротьби з личинками бавовникової совки:

  • агротехнічні: знищення бур’янів, глибока зяблева оранка, міжрядні обробітки;
  • хімічні: обприскування посівів інсектицидами в початковий період розвитку гусениць;
  • біологічні: випуск трихограми (в кількості 100–150 тис. шт./га) в два прийоми: під час спарювання метеликів і масової яйцекладки совок. Існує чотири раси бурої трихограми: совкова, біланова, вогнівкова, плодожеркова і близько 15 її екотипів, тому для максимальної ефективності враховуйте ступінь спеціалізації її рас і екотипів;
  • проти личинок молодшого віку доволі ефективним є використання біопрепаратів на основі спорових бактерій, грибів та їхніх ендотоксинів. Ефективність таких препаратів залежить від дотримання вимог щодо їх використання, а саме: температури повітря, правильно підібраних термінів внесення, що відповідають уразливим періодам розвитку шкідника та відповідного зберігання продукту. Біологічні препарати мають контактно-кишкову дію. Вже в першу добу після застосування шкідники перестають живитися, а повна загибель настає протягом 2–5 діб. Вносять препарати методом обприскування у вечірні чи ранкові години в період активного живлення шкідників. Використання біопрепаратів дає змогу отримати екологічно чисту продукцію та зберегти довкілля.

Моніторинг і сигналізацію розвитку шкідників проводять за допомогою феромонових пасток.

Стадія 8. Воскова стиглість.

У зернівці продовжують накопичуватися поживні речовини. Вона набуває тістоподібної консистенції. Стебло має найменшу масу. Поглинання поживних речовин майже припиняється.

Увага! Контролюйте чисельність личинок бавовникової совки. Пам’ятайте, що біологічні чи хімічні засоби боротьби найефективніші проти личинок молодшого віку.

Стадія 9. Повна стиглість. 

Вологість зерна у повній стиглості сягає 35%. На ньому з’являється характерна так звана чорна цятка.

Пам’ятайте, що зерно сорго дуже гігроскопічне і швидко реагує на зміну вологості навколишнього середовища. Виразною особливістю сорго є те, що навіть у повній стиглості зерна його листя може залишатися зеленим до морозів.

Увага! Десикацію посівів починають за вологості зерна не вище ніж 30%, обмолочування – 22% і нижче. Зібране зерно досушують до 16–17%. Базова вологість зерна під час зберігання становить 14%

Важливо:  Своєчасно збирайте зерно, не втрачаючи у кількості та якості!