Україна і ФАО об’єднуються для збереження здорових ґрунтів

0
24 травня, Київ – Україна багата на здорові та продуктивні ґрунти, чорноземи, що насичені органічними речовинами. Однак, за оцінками провідних українських ґрунтознавців, водна ерозія охоплює 13,4 млн. га, в тому числі 10,6 млн. га орних земель. Ерозія безпосередньо впливає на родючість ґрунтів і сільськогосподарське виробництво, що може призвести до значних економічних втрат, понад 20 млрд. гривень у рік.

Крім того, розробка національних підходів до боротьби з деградацією земель була сповільнена через складні інституційні структури, відсутність оновлених досліджень щодо ерозії ґрунтів і відсутність стабільного моніторингу ґрунту.

Міжнародна ґрунтова спільнота готова підтримати Україну в створенні єдиної платформи, яка дозволить уникнути розпорошення зусиль і втрати ресурсів.

Українське ґрунтове партнерство (УҐП) створено сьогодні під час дводенного міжнародного семінару, організованого ФАО в рамках проекту, що фінансується Глобальним екологічним фондом в інтересах захисту ґрунтів степу і лісостепу України.

Партнерство діятиме під егідою Глобального ґрунтового партнерства, як єдина національна платформа для сприяння діалогу і співпраці між міністерствами, провідними установами, існуючими дослідницькими школами та лабораторіями із земельних ресурсів та іншими зацікавленими сторонами. Це сприятиме формуванню бази моніторингу земельного покриву, продуктивності земель і запасів вуглецю.

«Серед основних завдань УҐП – поліпшення контролю, розвиток сталого управління ґрунтами, забезпечення прозорої системи моніторингу деградації земель, поліпшення національного моніторингу навколишнього середовища і посилення потенціалу країни для формування суспільного інтересу до проблем ґрунтів», – сказала Оксана Рябченко, національний координатор проекту ФАО.

Платформа займатиме важливу роль у поширенні і координації ініціатив із досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів до 2030 року, які Україна зобов’язалась виконати, підписавши Конвенцію ООН по боротьбі з опустелюванням.

«Охорона родючих земель і комплексне управління природними ресурсами є національним пріоритетним напрямком в рамках існуючої Рамкової Програми Співробітництва між Україною та ФАО, а також частиною українського національного робочого плану по боротьбі з опустелюванням, – зазначив Хушнід Саттаров, координатор програм ФАО в Україні. – Необхідно забезпечити сталий розвиток сільськогосподарських земель і скорочення сільської бідності. ФАО готова і надалі надавати технічну підтримку для досягнення цих цілей».

Діяльність чотирирічного проекту ФАО пов’язана з більш глобальними зусиллями, оскільки сприяє досягненню Цілі 15 сталого розвитку «життя на землі».