Селекція «Лімагрейн» для тваринництва

0

Сергій Каражбей, канд. с.-г. наук, ТОВ «Лімагрейн Україна»

Головною умовою підвищення продуктивності великої рогатої худоби є забезпечення тварин кормами з високим вмістом енергії.

Невід’ємною складовою раціонів як молочного, так і м’ясного, поголів’я є силос. Найбільш поширеною в Україні для приготування силосу була і є кукурудза. Зелена маса, отримана з кукурудзи, добре силосується, а правильно приготований силос містить збалансовану кількість неволокнистих (крохмаль, цукри) та волокнистих (целюлоза, геміцелюлоза, лігнін) вуглеводів.

Якщо говорити про перетравність у рубці худоби і, як наслідок, отримання енергії таких компонентів силосу, як крохмаль і цукри, то вона, здебільшого, стовідсоткова. Целюлоза перетравлюється в межах 50%, а це – втрата поживності корму, отже, й продуктивності тварин.

Селекція «Лімагрейн» досягла успіхів у створенні спеціалізованих гібридів кукурудзи для виробництва силосу з підвищеною перетравністю целюлози, яка збільшилась у півтора разу. Завдяки цьому можна отримувати, без жодних додаткових витрат, більше енергії з одиниці корму, а це – збільшення надоїв молока і приростів тварин на відгодівлі.

Наразі компанія «Лімагрейн» пропонує для ринку України три гібриди: ЛГ 3232, ЛГ 3258 та Джоді, які відзначаються високим потенціалом накопичення сухих речовин і підвищеною перетравністю силосу. Зазначені гібриди характеризуються також вираженою ремонтантністю, так званим ефектом Stay green, коли у фазу воскової стиглості качан цілком сформований, а рослини майже повністю зелені й містять 30–35% сухої речовини , що є оптимальним для силосування.

Використання спеціалізованих гібридів кукурудзи від компанії «Лімагрейн» є першим і дуже важливим кроком для отримання якісного силосу, проте, технології збирання, підготовки силосної траншеї, закладання зеленої маси також мають велике значення.

Оптимальною вологістю зерна для початку силосування вважається кінець молочно-воскової – початок воскової стиглості.

Залежно від вмісту сухих речовин оптимальна величина шматочків зеленої маси варіює від 15–20 мм (28–30% сухих речовин) до 8–10 мм (понад 35% сухих речовин).

1

Траншея для закладання силосу має бути забетонована. Аби запобігти доступу повітря й атмосферних опадів, що можуть значно погіршити якість силосу, закладену масу вкривають плівкою та пригнічують.

Ущільнення маси під час силосування сприяє швидкому проходженню першої аеробної фази силосування (коли втрачається велика кількість сухої речовини і цукрів). Недоліки ущільнення особливо проявляються після відкриття силосних конструкцій. У цей час поверхня відбору (зрізу) контактує з киснем, при цьому відбуваються розкладання і втрата сухої речовини та цукрів. Проникнення кисню повітря вглиб силосної маси залежить від ущільнення. Кисень сприяє розвитку аеробних плісняв і дріжджів, що призводить до утворення шкідливих для худоби речовин і значної втрати енергії. Індикатором істотних втрат якісних показників є розігрівання силосу.

Для якісного ущільнення силосної маси:

• вміст сухої речовини повинен становити 30–35%;

• довжина часток рослин після різки має бути оптимальною, виходячи із вмісту сухих речовин під час збирання;

• структура кожної зернини повинна бути порушена, зернина роздроблена;

• тиск на площу контакту має становити не менше за 2 бар;

• швидкість наповнення силосної конструкції – шар завтовшки 0,8 м за одну годину.

Спосіб руху трамбувальної техніки показано на рис. 2.

2

Отже, використання спеціалізованих силосних гібридів від компанії «Лімагрейн» надає змогу господарям:

• отримати більший вихід легкодоступної енергії з гектара;

• підвищити споживання силосу коровами;

• збільшити виробництво молока та яловичини;

• зберегти здоров’я поголів’я.