МІНІМІЗАЦІЯ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ У КЛЮЧОВІ ФАЗИ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

0

Валентина Ямкова,
канд. с.-г. наук, керівник відділу науки
та агрохімічного сервісу ТОВ «Вітера Україна»

За даними науковців, у відносно сприятливі щодо погодних умов роки навіть короткочасні посушливі періоди в критичні фази розвитку озимини зумовлюють втрати врожаю від 20 до 50%.

Умови перезимівлі озимих культур цього року та ме-теорологічна ситуація на початку весни спонукає аграріїв до обов’язкового введення в технологію продуктів, що посилюють фізіологічний розвиток рослин і підвищують їхню стійкість до абіотичних стресів. Під час вибору біостимулянтів-антистресантів для озимих зернових культур варто розуміти фізіологічну дію продукту. Адже, на відміну від добрив чи пестицидів, біостимулянти класифікують не за хімічним складом, а залежно від способу впливу і походження активного компонента. Ці параметри визначають актуальність застосування продукту в певній ситуації.

У розвитку рослин озимої пшениці науковці виділяють основні фази, які є визначальними у формуванні структури врожаю. Під ці етапи органогенезу розробляють системи живлення, захисту рослин і обирають відповідні біостимулянти.

Весняне відновлення вегетації – один із вирішальних етапів розвитку озимих зернових культур. За оптимальних умов вирощування озимої пшениці відновлення вегетації збігається із фазою кущіння – посиленим розвитком кореневої системи, закладанням пагонів, колосків і квітконосних горбиків. У цей період велику увагу приділяють забезпеченню рослин азотним, фосфорним та калійним живленням, серед мікроелементів ключовими є цинк і марганець. Обов’язково проводять профілактичні й лікувальні заходи проти збудників борошнистої роси, септоріозу листя та піренофорозу. Серед біостимулянтів у цей період актуальними є ті, що стимулюють розвиток кореневої системи, покращують споживання ґрунтової поживи, підвищують опірність рослин до інфекційних уражень та забезпечують стійкість проти абіотичних стресів. Для вирішення цих проблем ми рекомендуємо в період відновлення весняної вегетації озимих культур використовувати Амінокат 30 разом із Атланте в дозі 0,5 л/га кожного продукту

МІНІМІЗАЦІЯ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ У КЛЮЧОВІ ФАЗИ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Озима пшениця без симптомів хвороб, прапорцевий листок
здоровий – без застосування фунгіцидів!
Черкаська обл., ФГ «ЛЮВАЙС», озима пшениця, 2019 р.
ліворуч: КАС, 250 л/га + Нутрівант зерновий, 2 кг/га +
Амінокат 30, 0,5 л/га + Aтланте, 0,5 л/га
N-tester – 734, праворуч: контроль

Амінокат 30 – добриво-антистресант на основі альфа-амінокислот, виділених за ексклюзивною технологію ензимного гідродролізу компанії Atl ntica Agricola. Амінограма добрива містить 18 амінокислот у збалансованому співвідношенні, які відповідають за основні ферментативні процеси рослинного організму. Забезпечує спрямовану активуючу дію на розвиток кореневої системи й поліпшення її поглинальної здатності. Стимулює ріст меристемних тканин – ріст продуктивних пагонів, проходження процесів фотосинтезу та підвищує стійкість рослин до денних/нічних температурних коливань. Амінокислоти, що є основою цього продукту, покращують проникнення й засвоєння мікроелементів, а за сумісного застосування із фунгіцидами пришвидшують їхній вплив на патоген.

Багато дослідників у різних куточках світу вивчають вплив біостимулянтів-антистресантів на подолання рослинами еко-логічних стресів та доводять, що амінокислоти, які входять до складу більшості біостимулянтів, можуть прямо чи опосередковано впливати на фізіологічні процеси росту та закладання врожаю рослин. Амінокислоти відіграють важливу фізіологічну роль у біосинтезі великої різноманітності непротеїнових азо-тистих матеріалів: пігментів, вітамінів, коферментів пурино-вих та піримідинових основ (Mohamed, 2006).

Атланте – фосфорно-калійне добриво
з імуннопротекторними властивостями.
Наявність фосфіт-іону (50%) поліпшує засвоєння фосфору
кореневою системою, активізує її діяльність за низьких
температур (5°С). Забезпечує фунгіцидну дію – фосфітіон разом із фосфатом активізує так зване кільце синтезу шикімової кислоти – синтез сполук, що підвищують
стійкість до ураження патогенами.

МІНІМІЗАЦІЯ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ У КЛЮЧОВІ ФАЗИ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Вихід у трубку

Після появи псевдостебла, формування 1-го і 2-го вузлів усередині стебла озимої пшениці росте й розвивається колос (протягом одного тижня його довжина збільшується від декількох міліметрів до 10 см і більше). У цей період рослини озимої пшениці дуже чутливі до нестачі вологи, дефіциту елементів живлення (особливо азоту) та ураження хворобами. Стресові чинники на етапі інтенсивного розвитку колоса унеможливлюють закладання колосків у нижній частині колоса озимої пшениці, а для ячменю – нижньої й верхньої частини. Варто відмітити, що кількість колосків залежить від тривалості періоду від початку утворення колосових горбиків до закладання верхівкового колоска. Пролонгація цього процесу напряму залежить від достатнього забезпечення вологою та температурного режиму. За даними науковців, підвищення температури повітря в цей період із 20 до 30°С зменшує кількість колосків на 35%. Тому рекомендуємо в цій фазі застосовувати біостимулянт – Фітомаре, що забезпечить пролонговану антистресову дію.

Фітомаре – біостимулянт-антистресант пролонгованої дії на основі хімічно активної молекулярної частини витяжки водоростей Ascophyllum nodosum, яка залишається активною в рослині впродовж 3-х тижнів після застосування добрива. Фітомаре забезпечує безперервний перебіг біохімічних реакцій рослин незалежно від коливань температур та забезпечення вологою.

Наявність фітогормонів (цитокініну) активує процеси поділу й витягування клітин листової пластини, стимулює і подовжує період синтезу хлорофілу, сегментації колосу. Рекомендована доза – 0,5–1 л/га.

Наливання зерна

За даними численних досліджень, найбільший вплив на крупність зерна озимої пшениці має фотосинтетична активність трьох верхніх листків. Прапорцевий листок на 60% забезпечує продуктивність фотосинтезу для формування зернівок, а колос і передостанній листок лише на 20%. Завдяки фізіологічній діяльності колосових лусок пшениці формується понад 30% маси зернівки. Останніми роками, та й за прогнозами метеорологів сезон 2020 року не буде винятком, період наливання зерна пшениці в багатьох регіонах збігається із аномально спекотним часом. Спека і посуха є основними лімітуючими факторами повноцінного функціонування рослин у період наливання зерна. Повторне використання добрива Фітомаре разом із Амінокат 30 підвищить стійкість рослин до абіотичних стресів та сприятиме активному фотосинтезу й накопиченню асимілянтів.

Важливим фактором продуктивності озимої пшениці є збалансована система живлення. Позакореневі підживлення в ключові фази розвитку культур стимулюють засвоєння ґрунтової поживи та покращують фізіологічний розвиток культур. До прикладу, за даними науковців, достатнє забезпечення рослин озимої пшениці цинком і міддю сприяє синтезу амінокислоти пролін, що відповідає за осмопротекторні властивості рослинного організму під час посухи (водного стресу).