ФУНГIЦИДНI «КОКТЕЙЛІ» ДЛЯ НАСІННЯ СОЇ

0

Олександр Гончаров, науковий співробітник з агрономії ТОВ «Агросфера LTD» (Україна)

У книзі «Мистецтво війни» Сунь Цзи писав, що «правило ведення війни полягає в тому, щоб не покладатися на те, що противник не прийде, а покладатися на те, з чим я можу його зустріти; не покладатися на те, що він не нападе, а покладатися на те, що я зроблю напад на себе неможливим для нього».

Протруювання насіння може слугувати наочним прикладом ефективності цієї стратегії у боротьбі з грибними захворюваннями сої. Ураження рослин сої інфекцією, що перебуває у насінні (або на його поверхні), проявляється від сівби до кінця вегетативного розвитку рослин (стадії V0–V6). Своєчасне знищення насіннєвої інфекції забезпечує успішний «старт» сходів. А тривала профілактична дія протруйника захищає сходи від патогенів, що перебувають у ґрунті та рослинних рештках. Як наголошував У. Черчилль: «Не потрібно в останній момент героїчно хапатися за неможливе. Досить вчасно зробити те, що потрібно зробити». Протруювання насіння не лише забезпечує високу польову схожість рослин, але й дає змогу уникнути ураження посiвiв деякими захворюваннями протягом вегетації. Але його потрiбно виконати не тiльки вчасно, але й правильно. Тобто протруйник має контролювати певнi реальнi загрози.

Можливості й обмеження

Істина – це те, що витримує перевірку досвідом.

Альберт Ейнштейн

Для того, щоб оцінити реальні можливості протруйників сої, варто звернути увагу на спектр дії найпоширеніших діючих речовин (табл. 1).

таб 1

Ступінь ефективності: 5+ – ВІДМІННО; 5 – ДУЖЕ ДОБРЕ; 4 – ДОБРЕ; 3 – ЗАДОВІЛЬНО; 2 – ПОГАНО; НР – не рекомендується; НЗР– немає реєстрацiї; НД – немає даних.

Контактні фунгіциди

Вони забезпечують захист від патогенів, що перебувають на поверхні насіння та перешкоджають інфікуванню насіння й сходів за їх безпосереднього контакту з зараженими ґрунтом або рослинними залишками. Найпопулярніші «контактники» каптан і тирам неефективні проти грибів Pythium (збудникiв пітіозної кореневої гнилі та судинного некрозу пагонів), Phytophthora (збудникiв пероноспорозу – несправжньої борошнистої роси) та Rhizoctonia (збудникiв ризоктоніозу). Контактні д.р. не проникають всередину насіння, тому їхня захисна дія після появи проростка досить часто є незадовільною. Проте тирам і каптан можуть відмінно доповнювати системні д.р. у складі багатокомпонентних протруйників.

Системні фунгіциди

Діючі речовини цих протруйників під час обробки потрапляють усередину насіння, а потім проникають у тканини проростка та пригнічують або повністю знищують чутливі до них патогени, які наявні в молодих рослинах. Із системних фунгіцидних д.р. значного поширення набули: азоксистробін, трифлоксистробін, піраклостробін, карбоксин, металаксил (мефеноксам), тіабендазол, а також різні триазоли (дифеноконазол, іпконазол, тебуконазол і тритиконазол.)

Системна д.р. карбоксин частково контролює захворювання, викликані грибами роду Phomopsis (у наведеній вище таблиці цих даних немає). Крім того, досить ефективно бореться із ризоктоніозом та позитивно впливає на енергію проростання й швидкість появи сходів. Спільна дія тіраму та карбоксину дає змогу поліпшити ступінь захисту насіння і сходів, але така комбінація не забезпечує необхідного рівня захисту за наявностi патогенiв групи оомiцетiв.

Триазоли у сумішах

Діючі речовини класу триазолів не в змозі захистити паростки та молодi рослини від грибних захворювань, що викликають ооміцети, а проти бактеріальних захворювань вони й зовсім безсилі. Але висока ефективність триазолів проти фузаріозної кореневої гнилі, фомопсису та ризоктоніозу дає змогу розглядати представників триазолів (іпконазол, тебуконазол, протіоконазол) як ефективнi компоненти комбінованих протруйників.

Такі комбінації, як тебуконазол (60 г/л) + тіабендазол (80 г/л), а також флутриафол (30 г/л) + тіабендазол (45 г/л), в яких триазоли (тебуконазол, флутриафол) мають сусіда-помічника із групи бензимідазолу (тіабендазол), характеризуються досить широким спектром захисної дії та мінімальною ймовірністю виникнення резистентності.

Металаксил та його «брат-близнюк» – мефеноксам (комерційна назва одного з ізомерів металаксилу) використовують як спеціалізовані фунгіциди проти грибів Pythium і Phytophthora. Комбінація металаксилу (мефеноксаму) з триазолами допомагає контролювати більшу частину основних грибних захворювань насіння та сходiв сої. Наприклад, комбінацію 50 г/л імазалілу, 40 г/л металаксилу та 30 г/л тебуконазолу можна вважати досить надійним засобом для протруєння.

Також широко відома комбінація 25 г/л флудіоксонілу і 10 г/л мефеноксаму. Флудіоксоніл «працює» проти фузаріозної й пітіозної кореневих гнилей, фузаріозного в’янення, аскохітозу, сірої гнилі та пліснявіння насіння. Мефеноксам підсилює контроль пітіозної кореневої гнилі та додає до перелiку контрольованих протруювачем патогенів ще і збудника пероноспорозу.

Дія стробілуринів

Діючі речовини групи стробілуринів (азоксистробін, піраклостробін, трифлоксистробін) мають найширший спектр дії серед речовин, якi застосовують для протруєння насіння сої. Але за регулярного використання однокомпонентних препаратів цієї групи цілком реальне виникнення до них резистентності. Якщо ж стробілурини комбінують із металаксилом (мефеноксамом) і/або з представником триазолiв/або бензимідазолiв, то такий багатокомпонентний препарат дає змогу контролювати практично весь спектр грибних захворювань насіння й сходів сої.

У нашій країні зареєстровано лише один багатокомпонентний препарат із д.р. класу стробілуринів. Це комбінація фіпроніл (250 г/л) + тіофанат-метил (225 г/л) + піраклостробін (25 г/л). «Партнером» піраклосторбіну (д.р. групи стробілуринів) є тіофанат метил (бензимідазол, подiбний за механiзмом дії до беномiлу та карбендазиму).

А що за кордоном?

Американці завжди приймають єдине вірне рішення.

Після того, як перепробують усі інші.

Уїнстон Черчілль

 

У США комбіновані протруйники, що містять азоксистробін або інші стробілурини (піраклостробін, трифлоксистробін), стали найпопулярнішими засобами для протруювання сої. Наприклад, комбінації піраклостробіну з флуксіпіроксадом (Merivon & Priaxor), азоксистробіну з тебуконазолом (Custodia™), та азоксистробіну з бензовіндіфлупіром (Elatus (benzovindiflupyr + azoxystrobin).

Комбінація азоксистробіну з металаксилом використана у протруйнику SoyGard L Multy-Pak.

За даними досліджень, проведених у США, протруйники, що містять флуксіпіроксад, металаксил і піраклостробін,забезпечують відмінний контроль грибних патогенів, які належать до видів Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora і Fusarium.

Коротка інформація про згадані вище протруйники подана у таблиці 2.

таб 2

Іноді навіть цього недостатньо для гарантованого знезараження посівного матеріалу і надійного захисту сходів. На практиці американські фермери використовують бакові суміші різних фунгіцидних протруйників, домагаючись оптимальної комбінації діючих речовин.

Наприклад, такі як:

а) Mefenoxam + Fludioxonil + Axoxystrobin (препарати ApronMaxx-Moly + Dynasty);

б) Trifloxystrobin + Metalaxyl-Attapulgite clay (препарати Trilex + AllegianceFL).

Такі комбінації використовують для посилення контролю декількох патогенів. Наприклад, препарат AllegianceFL (Metalaxyl-Attapulgite clay) – спеціалізований засіб для контролю видів Pythium spp., суміш препаратів Vitavax + PCNB (Carboxin + PCNB) – призначена для контролю Rhizoctonia solani, а цілями препарату Maxim (Fludioxonil) є види Rhizoctonia solani та Fusarium spp. Цілком логічно, що домогтися відносно надійного захисту від комплексу патогенів можна, змішавши ці препарати.

Готові комбінації Carboxin + Tetramethylthiuram disulfide + Metalaxyl (препарат Stiletto), Mefenoxam + Fludioxonil (ApronMaxx RTA) вирізняються ширшим спектром дії. Але їхню дію в деяких ситуаціях додатково підсилюють завдяки використанню цих препаратів в суміші з азоксистробіном (препарат Dynasty).

Протруйники бренда «зроби сам»

Я змішую свою воду сам – дві частини Н, одна частина О.

Я нікому не довіряю.

Стівен Райт

Як використати чужий успішний досвід з урахуванням наших реалій? Чи можна застосовувати в якості компонентів для ідеального протруйника марки «зроби сам» препарати, які представлені на нашому ринку ЗЗР?

Деякі комбінації були успішно випробувані навесні 2015 р. на Півдні України. Під час експерименту використовували такі суміші:

а) манкоцеб, 640 г/кг, металаксил, 80 г/кг – 1,2 кг/т + карбендазим, 500 г/л –1,5 л/т;

б) манкоцеб, 640 г/кг, металаксил, 80 г/кг – 1,2 кг/т + флутриафол, 250 г/л – 0,3 л/т;

в) манкоцеб, 640 г/кг, металаксил, 80 г/кг – 1,2 кг/т + тебуконазол, 60г/л, флутриафол, 85 г/л – 0,4 л/т.

Діючі речовини металаксил та манкоцеб забезпечують контроль пітіозної кореневої гнилі та пероноспорозу, а також стримують поширення бактеріозів (манкоцеб). Карбендазим контролює аскохітоз, фузаріоз і антракноз, а також тi патогени, що викликають пліснявіння насіння. Триазоли (тебуконазол та флутриафол) ефективні проти фузаріозу, ризоктоніозу, фомопсису, аскохітозу, антракнозу й пліснявіння насіння.

Спектр дії кожного з трьох варіантів сумішей препаратів має надійно захистити насіння і сходи від десятка основних захворювань, включаючи бактеріальні. Теорія була підтверджена практикою. Протруювання комбінацією фунгіцидів виявилося набагато ефективніше, ніж використання препаратів окремо. Польова схожість була вищою на 13–24%, рівномірність сходів і темпи росту молодих рослин також були вищими. Дослiди проводитимуть і цього року, до випробуваних «рецептiв» додадуть ще три композицiї. Бо, як казав Уїнстон Черчілль: «Якою б хорошою не була стратегія, час від часу потрібно поглядати на результат».