ФАО підтримує Україну в боротьбі з антимікробною резистентністю

0
19 березня 2019Київ  Антимікробні препарати відіграють вирішальну роль в зниженні захворюваності і смертності від хвороб людей і тварин у світі. Однак виникнення і поширення стійкості до багатьох з цих препаратів знижує їхню ефективність, загрожуючи ефективності інших успішних методів лікування.

 

Проект ФАО допомагає Україні боротися з антимікробною резистентністю, зокрема, через підвищення обізнаності про стійкість до антимікробних препаратів та пов’язані з цим загрози; моніторинг використання протимікробних препаратів в харчовій промисловості і сільському господарстві; зміцнення знань відповідних органів влади; популяризацію передового досвіду в харчовій та сільськогосподарській системах.

 

Україна зобов’язується вжити заходів для забезпечення раціонального використання протимікробних препаратів у медицині, ветеринарії та харчовій промисловості відповідно до кращих міжнародних та європейських практик. Одним з ефективних способів захисту здоров’я людини є запобігання стійкості до антибіотиків у худоби.

 

«ФАО надаватиме підтримку Міністерству аграрної політики і продовольства в зменшенні поширенняантимікробної резистентності в країні, допомогаючи в прийнятті та впровадженні регулюючих механізмів, освітніх інструментів, ефективних програм моніторингу для виявлення появи і поширення резистентних штамів, дотримання правил гігієни і санітарії в харчовому ланцюжку», – сказав Еран Райзман, експерт ФАО з питань ветеринарії та тваринництва.

 

Стійкість до протимікробних препаратів або антимікробна резистентність – зростаюча глобальна проблема, яка потребує міждисциплінарних і багатосекторальних зусиль на глобальному, регіональному та національному рівнях.

 

З цією метою початковий семінар проекту і подальші зустрічі з 19 по 22 березня за підтримки ФАО та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зберуть разом представників місцевих органів влади, профільних міністерств, бізнесу та науки. На цих зустрічах плануються подальші кроки з реалізації Національного плану дій по боротьбі з антимікробною резистентністю, розробленого Міністерством охорони здоров’я України та нещодавно затвердженого Кабінетом Міністрів України. Планується розробити ряддокументів з регулювання використання антибіотиків і боротьби з антимікробною резистентністю в рамках підходу «Єдине здоров’я», як зазначено в Глобальному плані дій по боротьбі з антимікробною резистентністю.

 

«Багато мікробів вражають як тварин, так і людей у спільному навколишньому середовищі, тому 60 відсотків усіх захворювань людини походить від тварин, – сказав Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні. – Це робить здоров’я людей, тварин і навколишнє середовище нероздільними, особливо коли мова йде про боротьбу зантимікробною резистентністю».

 

Багато країн вже зробили значні кроки, щоб заборонити використання антибіотиків для профілактики хвороб тварин і в якості стимулятора росту. Нідерланди перевірили цю практику і є прикладом скорочення використання антибіотиків.

 

«Використання антибіотиків було значно скорочено за рахунок відносно простих заходів, таких як поліпшення якості питної води та поліпшення гігієни. Дослідження показали, що це не вплинуло на продуктивність і прибуток фермерських господарств», – додала Каролайн Спаас, радник з питань сільського господарства посольства Нідерландів.

 

«Тим не менш, заходи, спрямовані на мінімізацію використання протимікробних препаратів у тварин, є дорогими і, отже, можуть значно збільшити ціни на продукти і вплинути на купівельну спроможність споживачів, – сказав координатор проекту ФАО Віталій Башинський. – Для поліпшення гігієни компаніям доведеться встановити додаткові фільтри для підготовки води і забезпечити якісні підстилки для тварин. Рівень біобезпеки ферм, які стверджують, що відмовляються від використання антибіотиків, повинен бути близьким до ідеального».

 

Новий проект ФАО допомагає поліпшити національну систему безпеки харчових продуктів, доповнюючи недавні зусилля Міністерства аграрної політики і продовольства, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Міністерства охорони здоров’я України.