АВТОНАВАНТАЖУВАЧ ТЮКІВ

0

ПІДБИРАЄ, ТРАНСПОРТУЄ ТА СКИРТИ ФОРМУЄ

Саме так можна охарактеризувати роботу багатофункціонального

автонавантажувача тюків ARCUSIN AutoStack моделі FSX, який призначений для автоматизованого підбирання тюків соломи чи сіна, транспортування

їх до місця зберігання та формування скирт.

автозавантажувач

Автонавантажувач тюків ARCUSIN AutoStack FSX адаптований до всіх за розміром типів тюків сіна чи соломи. Розміри поперечного перетину тюків (ширина × ви- сота) можуть бути різними – від найменших (50 × 80 см) до найбільших (120 × 130 см). При цьому кількість підібраних тюків за одну їздку може змінюватися від 42 до 12 штук. Підбирання тюків відбувається автоматично за допомогою розташованого з правого боку по ходу машини підбирача. Всім процесом роботи агрегату керує один тракторист. Складування тюків у штабелі та скирти відбувається автоматично, без втручання оператора. Виробництвом і реалізацією автонавантажувачів тюків уже понад сорок років займається іспанська компанія  ARCUSIN.

Завантажувальна платформа являє собою плаваючу систему з одним єдиним поворотним шарніром. Платформа оснащена чотирма поздовжні- ми ланцюгами, які підхоплюють та транспортують тюк до формувальної платформи. Ланцюги вмикаються в дію автоматично, щойно платформа наблизиться до тюка і датчики його «побачать», та вимикаються відразу після того, як транспортувальні вальці проштовхують тюк до формувальної платформи.

Плавність роботи забезпечується за допомогою амортизаторів, які гасять коливання на всіх фа- зах повороту платформи. Тюк м’яко піднімається та поступово його рух прискорюється, платфор- ма повертається, і тюк за допомогою штовхача та вальців переміщується на формувальну платфор- му. Для кращого переміщення тюка вальці мають конічну форму й індивідуальний привод.

Операція завантажування автонавантажувача тюків AutoStack FSX виконується одним радіальним повертанням платформи, без втручання інших механізмів. Бортовий комп’ютер у кабіні трактора постійно контролює всі функції роботи системи. Програма автоматичного керування завантажувальної платформи забезпечує чітку та цілком безпечну роботу.

Платформа повністю регулюється, і може адаптуватися для приймання тюків будь- яких розмірів. Для роботи з різними матері- алами можна використовувати різні типи ланцюгів. Програмне забезпечення роботою платформи забезпечує швидке і без різких прискорень завантажування тюків, що дає змогу подовжити термін роботи  ланцюгів.

Постійні індикатори робочого циклу за- вжди контролюють процес роботи. Машина оснащена лічильниками підібраних тюків  на платформі та загальної кількості тюків протягом певного періоду (за зміну, добу чи  з зібраної площі). З кабіни можна змінюва- ти напрямок обертання платформи та керу- вати можливість вивантажуванням тюків. Також система забезпечує автоматичну зу- пинку, коли причіп повністю заповнений. Із кабіни трактора є можливість регулювати переміщення тюка. Процес вивантаження супроводжується  звуковим  сигналом.

Частина автонавантажувача тюків Auto- Stack FSX, де складаються всі тюки, розта- шована на перекидній платформі. Передба- чена можливість збільшення довжини пере- кидної платформи, завдяки чому є змога збільшити об’єм перевезеного вантажу. Після її заповнення та транспортування до місця зберігання відбувається розванта- ження, під час якого платформа за допомо- гою гідравліки піднімається до вертикаль- ного положення. Розвантаження автонаван- тажувача тюків відбувається просто, швидко, надійно та безпечно. Керування процесом розвантаження відбувається з ка- біни трактора.

Автонавантажувач тюків AutoStack FSX оснащений шасі тандемного типу, завдяки чому забезпечується висока плавність ходу. Машина розроблена та адаптована для роботи на високій швидкості з великою кіль- кістю робочих циклів протягом робочої зміни чи доби, завдяки чому є можливість досягти  високої  продуктивності агрегату.

автозавантажувач

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

1

Віктор Гаврилович Вергун, директор ТОВ Агрофірма «Надія»

Чугуївського району Харківської області:

Ми господарюємо на площі близько 3000 га. Вирощуємо переважно зернові та кормові культури, адже розвиваємо і тваринництво, для потреб якого щороку використовуємо приблизно 3 тис. т соломи

зернових. Солому збираємо тюковим прес-підбирачем і формуємо в скирти. Крім того, ще приблизно 2 тис. т соломи ми також збираємо у тюки та реалізовуємо на ринку.

Донедавна для заготівлі тюків соломи ми застосовували цілий механізований загін техніки й залучали декілька допоміжних працівників. За старою технологією ми тримали один телескопічний навантажувач на полі, який навантажував тюки   в транспортні засоби, а другий на місці скиртування. Потрібно також було застосовувати  декілька  одиниць  транспорту  та задіювати  декілька  працівників, які формували  скирту.  Витрати  на весь процес заготівлі  соломи були значними,

адже працювало щонайменше 5 – 6 одиниць техніки і близько 10 людей. Складно також було забезпечити потоковість процесу, тому що узгодити рівномірну роботу всіх ланок практично  неможливо.

Одного разу ми дізналися, що іспанська компанія ARCUSIN виготовляє автонавантажувачі тюків, які виконують весь процес заготівлі аж до формування скирт, а постачальником цих машин на український ринок є компанія «Ю-Профіт». Ми налагодили контакти з дилером, більш детально вивчили машину, побували на виробництві в Іспанії, і прийняли рішення придбати багатофункціональний автонавантажувач тюків ARCUSIN AutoStack моделі FSX 6372.

Одразу зазначу, що ми прийняли правильне рішення. Автонавантажувач тюків ми агрегатуємо з трактором ARION серії 600С фірми CLAAS потужністю 140 к.с.

Потужності цього трактора цілком достатньо, адже на автонавантажувачі тюків є своя замкнена гідравлічна система, а привід відбувається від ВВП трактора з частотою обертання  540  об./хв.

Наш прес-підбирач формує тюки соломи розміром поперечного перетину 90 на 120 см. Тож за один робочий цикл автонавантажувач тюків підбирає, транспортує та складує 16 тюків. Приємно спостерігати, як за одну чи максимум дві хвилини ці тюки формуються  у частину  скирти.  І для цього потрібно  залучати  лише одного трактора й одного тракториста. Тож суттєва економія відчувається відразу. У наступному році плануємо  придбати  ще одного такого автонавантажувача тюків.